wz

Nasavrky zámek, muzeum Keltové, rozhledna Boika, včely, závody v běhu

Nasavrky leží na severovýchodních svazích Železných hor, jižně od Chrudimě v nadmořské výšce 475 m. Nasavrky jsou zajímavé z pohledu letní a zimní turistiky. Snadnou dopravní dostupností, polohou na svahu hor se stezkami pro cyklotrasy a běžecké lyžování s nabídkou ubytování jsou ideální na turistiku v Železných horách. Nasavrky jako centrum mikroregionu a zároveň sídlo správy chráněné oblasti Železné hory nabízí i množství přírodních a kulturních zajímavostí vhodných k návštěvě. Nasavrky se mohou pochlubit velmi bohatou minulostí i přitažlivou současností.

Nasavrky jehož první dochované zmínky o městě pochází z roku 1318, uvádí majitelem Kunráta de Nassawyrch. V roce 1355 získal Nasavrky od Karla IV. olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi, který se roku 1360 zasloužil o prohlášení Nasavrk za městečko. Posledním českým majitelem byl Albrecht Kekule ze Stradonic. Od poloviny 17. století se o rozkvět nasavrckého panství staral rod Schönfeldů a od roku 1746 rod Auerspergů, který vymřel v roce 1942. Celý majetek zdědil J. K. Trauttmansdorf a v roce 1945 přešel do vlastnictví státu. V místech dnešního zámku stávala strážní tvrz, která byla vybudována na přelomu 10. a 11. století a měla za úkol udržovat bezpečnost na zemské stezce. Kolem roku 1600 byla tvrz přestavěna na renesanční zámek s fasádou zdobenou sgrafity. Zámek má nepravidelný obdélníkový půdorys. V průčelí vchodu je pískovcový portál s bohatou reliéfní výzdobou. Velice cenná je výzdoba vstupní přízemní haly, kde je valená klenba. Po rozsáhlé rekonstrukci jsou dnes prostory zámku užívány ke kulturním účelům. Výstavy a koncerty se tu pořádají téměř po celý rok. V letních měsících známá Nasavrcká paleta, která více než 30 let seznamuje s výtvarnými díly předních umělců a Nasavrcké hudební léto. V patře zámku se nachází stálá expozice Po stopách Keltů, kterou zde v roce 2005 otevřelo místní občanské sdružení Boii. Expozice muzea seznamuje návštěvníky se způsobem života Keltů, s jejich řemesly, s úrovní zemědělství, náboženství a ukázky bydlení. Zajimavostí je interaktivní model oppida, který přibližuje, jak oppidum v Hradišti vypadalo v době keltského osídlení. U zámku začíná naučná Keltská stezka Železnými horami, okruh v celkové délce 9,5 km s 12 zastaveními. Stezka vede překrásnými scenériemi přírodní rezervace Krkanka, malebným údolím řeky Chrudimky zvané Peklo až k ostrohu nad řekou, k oppidu v Hradišti u Českých Lhotic. Pozoruhodné území keltského osídlení se nachází mezi Nasavrkami a Křižanovickou přehradou. Hradiště u Českých Lhotic představuje jediné zatím známé oppidum ve východních Čechách. Oppida vznikala v našich zemích po příchodu keltských kmenů Bójů v období mezi 4. až 1. stoletím před n. l. jako určité primitivní opevněné aglomerace. Na rozloze cca 20 ha se tak postupně zformovalo společenství keltských zemědělců, řemeslníků a obchodníků. Umístění oppida ve svazích nad údolím Chrudimky poskytovalo přirozenou ochranu proti možným nájezdníkům. V terénu krajiny lze dohledat i nyní několik řad valů a příkopů. Z hlediska svého historického významu byla celá lokalita v roce 1965 vyhlášena ministerstvem kultury archeologickou památkovou rezervací. Součástí naučné stezky je cyklotrasa a dřevěná rozhledna Boika, vysoká 14,5 metrů s vyhlídkovou plochou ve výšce 11 metrů. Rozhledna poskytuje při dobré viditelnosti panoramatický rozhled na Orlické hory a Podorlicko, masív Králického Sněžníku, Jeseníky, Chrudim, Pardubice a Kunětickou horu. Rozhledna stojí 2,5 km od Nasavrk, vpravo od silnice ( možnost parkování ) spojující Hodonín a České Lhotice. Zcela ojedinělou přírodní památkou v Nasavrkách je sad jedlých kaštanů Kaštanka o rozloze téměř 2 ha. Sad nechal vysadit majitel nasavrckého panství Jan Adam Auersperg roku 1774. V roce 1991 byla Kaštanka vyhlášena přírodní památkou. Nejstarší stromy mají stáří 229 let. Největší kaštanovníky jsou s obvodem kmene 637 cm a 573 cm a mají výšku do 25 metrů s průměrem koruny kolem 13 – 15 metrů. Z významných osobností v Nasavrkách žil v místní části Libáň známý hudební skladatel Zdeněk Fibich. Pocházel z lesnického rodu Fibichů, již ve svých 9 letech odešel na studia do Vídně, Prahy ( studoval u Bedřicha Smetany ), Lipska, Paříže a Mannheimu. Byl představitelem hudebního romantismu. Výraznou dominantou města je kostel sv. Jiljí, postavený koncem 13. století v gotickém slohu, po požáru roku 1740 ( tehdy shořelo i druhé patro zámku ) byl barokně přestavěn. Další požár v roce 1820 znamenal další úpravy, které se zachovaly dodnes. K městu Nasavrky přilehlá Slavická obora vznikla v letech 1774 - 1776 a její současná rozloha je 520 ha. Chována je zde jelení zvěř, na části mufloni. V roce 1988 tu byl uloven jelen, jehož trofej dosáhla celorepublikového prvenství. V oboře leží rybník Boušovka, který obývá mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů ( bublinatka jižní, stulík žlutý, čolek horský, blatnice skvrnitá ad. ). Přístupnost obory je vzhledem  k jejímu poslání časově omezena.

Nasavrky byly známé až do 1951 dobrým pivem z místního pivovaru. Mezi raritu Nasavrk patří Střední odborné učiliště včelařské, založené roku 1951. Škola je jediným učilištěm tohoto typu v České republice. V současné době slouží i jako včelařské vzdělávací centrum pro včelařské zájemce z celé republiky. Sportovní aktivity lze provozovat v moderním areálu s víceúčelovým hřištěm a umělým povrchem u školy, který doplňují volejbalové kurty u sokolovny. V letních měsících je možné využít ke koupání Pivovarský rybník s nově upravenou písečnou pláží. Nasavrky jsou známé tradiční sportovní akcí, závodem v běhu s mezinárodní účastí - Velká cena Nasavrk. Nasavrky a okolí nabízí velmi příznivé podmínky pro milovníky lyžování, turistiky i pro toho, kdo hledá klidné ubytování na rekreaci v Železných horách. Nasavrky kromě uvedených památek lákají především nádhernou přírodou, sítí turistických stezek a cyklotras. Zajímavými výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí jsou Slatiňany, Heřmanův Městec, Trhová Kamenice, Hlinsko, Veselý Kopec, Chrudim, Toulovcovy maštale, Jevíčko, Moravská Třebová, Polička, Litomyšl, Českomoravské pomezí.

/ podklady ochotně poskytl p. starosta města Nasavrky /


Geopapark, Centrum ŽH, mikroregion a CHKO Železné hory


© Infoweb ** Nasavrky, Železné hory **