wz

Nové Město nad Metují,zámek,ubytování,Nové Město novoměstský hrnec,Peklo

Nové Město nad Metují, jedno z našich nejpůvabnějších měst ( často nazývané Český Betlém ), je další bránou do Orlických hor. Jeho založení se datuje rokem 1501, základní kámen položil Jan Černčický z Kácova. Pro svoje sídlo vybral místo na vysokém skalnatém ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Metují. Do té doby tu byla v okolí pouze osada Krčín. Založení tvrze a osady Krčín spadá do 13. století. První písemné zmínky jsou však až z doby za vlády Jana Lucemburského. Z památek Krčína je třeba připomenout římsko - katolický kostel sv. Ducha. Umělecky hodnotná stavba s bohatou vnitřní výzdobou, je zřejmě nejstarší stavební památkou na Novoměstsku. Později J. Černčický založil poddanské město, kam byly přeneseny všechny výsady, které do té doby požíval nedaleký Krčín. Závislosti na vrchnosti se však zbavilo až po revolučním roce 1848. Vjezd do města zajišťovaly dvě brány probíhající úhlopříčkou, brána Krajská a Horská. Opevněné město s hradem a přibližně obdélným náměstím, za nímž probíhají oběžné ulice zvané Zádomí, již roku 1526 vyhořelo. V letech 1532 - 1534 bylo Vojtěchem z Pernštejna znovu obnoveno. Slavný rod Pernštejnů městu vtiskl renesanční ráz. Dalšími majiteli byli postupně Štubenberkové, Trčkové z Lípy, Lesliové a další. Původně renesanční zámek koupil roku 1908 průmyslník Josef Bartoň - Dobenín. V následujících letech 1909 - 1915 ho nechal stavebně upravit architektem Dušanem Jurkovičem. Původní barokní práce zde prováděli Italové a tak i Jurkovič si pozval k práci kromě českých řemeslníků kolem sedmdesáti italských dělníků. Fasáda byla zbavena jednotvárné barokní omítky, z velké části byly obnoveny původní malby. V jednom výklenku naznačených arkád visí velká tabule se znaky všech dosavadních majitelů zámku. Nad jižními arkádami jsou tři plastiky erbů: Jana Černčického, Rudolfa ze Stubenberku a rodu Bartoňů. Zámek je dnes opět v majetku Bartoňů z Dobenína. Prohlídkové okruhy ukazují nádherné interiéry místností. V některých částech zámku je secesní interiér bohatě zdoben štukovými reliéfy, alegorickými výjevy a nástěnnými malbami našich předních umělců. Ve francouzském salónu, nazvaném podle francouzského nábytku je od Karla Škréty Zavraždění sv. Václava a sv. Ludmily, od Petra Brandla Kající Maří Magdalena a autoportrét od Jana Kupeckého. Nejkrásnější místností prvního patra je Žebrová síň s renesanční štukou a malbou Dušana Jurkoviče. Pravým skvostem je dvěma patry procházející kaple s nádhernou štukovou výzdobou. Největší místností zámku je Velký sál navržený architektem Pavlem Janákem. Sál s dubovým obložením stěn má vynikající akustiku a toho je využito pro pořádání koncertů. V zámku je možné si pronajmout kapli pro svatební obřad i reprezentační sály k různým akcím. Zámecká věž, zvaná Máselnice, poskytuje z ochozu široký rozhled do okolí. Do areálu patří i překrásná zahrada s vyhlídkou do údolí z let 1909 - 1915, doplněná roubenými objekty. Jedná se o kryté dřevěné přemostění stezky ve stylu lidové architektury moravsko - slovenského pomezí. Pozornost návštěvníků poutají též dvě alegorie barokních soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna.

Zámek Nové Město nad Metují je právem nejhezčí a nejnavštěvovanější památkou města, ale nejen zámkem se může město a okolí chlubit. Pečlivě rekonstruované náměstí je dnes městskou památkovou rezervací. Původní podloubí z doby Pernštejnů kolem náměstí, bohatě zdobené obloučkovité štíty domů, domovní znamení patří k dalším turistickým atraktivitám, které město nabízí. Naproti zámku, v místech kde je dnes socha Bedřicha Smetany, stával bývalý panský pivovar. Postupně zbořený v letech 1932 - 1934. V pivovaru působil jako sládek, podobně jako v Litomyšli, otec skladatele Bedřicha Smetany. Sám hudební skladatel zde v mládí pobýval a údajně se tu i zamiloval. Pro svou lásku Luisu pak složil roku 1840 Luisinu polku. Architekturu Nového Města nad Metují dotváří i několik kostelů. Kromě výše zmíněného kostelíka v místní části Krčín, stojí od zámku křížem přes náměstí pozdně gotický kostel Nejsv. Trojice z roku 1540 s děkanstvím, ke kterému později přistavěli mohutnou 40 m vysokou věž. Na předměstí stojí bývalý klášterní kostel Narození Panny Marie s loretánskou kaplí a dále goticko - renesanční hřbitovní kostel Všech svatých z let 1580 - 1582. Další velice významnou církevní památkou je ve 4 km vzdáleném Slavoňově, dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele z roku 1553. Z dalších památek zůstala dochována kruhová hradební věž Zázvorka ( hladomorna ), jako strážce Krajské brány, při níž byl položen zakladatelem města základní kámen. Za pozornost stojí na náměstí i bývalá radnice s krásnými renesančními štíty.

Nové Město nad Metují má romantické okolí v členité krajině s možnostmi mnoha procházek. V nejbližším okolí města je místní orientací vyznačen velmi oblíbený městský vycházkový okruh. Častým cílem obyvatel i návštěvníků města jsou i nedaleké v zeleni ukryté, bývalé lázně Rezek. V létě roku 1877 zde společně pobývali na letním bytě Jan Neruda a Dr. Miroslav Tyrš. V blízkosti bývalých lázní stojí kaple sv. Barbory z r. 1736 zajímavá tím, že uvnitř kaple je prameník vody s údajně léčivým účinkem. Pokud se vydáte malebnou stezkou proti proudu řeky Metuje dorazíte k bývalémuPeklo. Architekt Dušan Jurkovič dal roubené chatě v roce 1912 romantický vzhled výletní restaurace. Nachází se na soutoku Metuje s Olešenkou. O oblíbenosti Pekla svědčí i to, že se zde křižuje několik pěších turistických tras a cyklostezek. Z přírodní rezervace Peklo nás oblíbená Jiráskova stezka zavede jednak ke zřícenině hradu Frymburk, opačným směrem k pevnosti Dobrošov a rozhledně Jiráskova chata. Dalším cílem vycházek může být zřícenina bývalého hradu Výrov. Nachází se na skalnatém ostrohu nad levým břehem řeky Metuje. Hrad byl v husitských válkách velmi pobořen. Jsou zde již pouhé zbytky základů, v době založení města byl již hrad Výrov pustý. U Výrova ( na konci cestičky z Klopotova ) stojí kaplička. Další velmi oblíbenou, nenáročnou vycházkou s posezením a krásným celkovým pohledem na město, je stezka na mírné návrší nad městem. Odpočinek zde poskytují lavičky, umístěné kolem vysazené lípy na pamět Mistra Jana Husa. Během roku láká návštěvníky bohatý kulturní program. V galeriích jsou pořádány výstavy výtvarných děl, v kostele Nejsvětější Trojice zase koncerty vážné hudby a na náměstí jsou pořádány trhy uměleckých řemeslníků. Každoročně nejvýznamější akcí v Novém Městě nad Metují je však festival české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu. Nové Město nad Metují je také spjato s přehradou Rozkoš. Přehrada Rozkoš zabraňující povodním na řece Úpě má rozlohu 800 ha. Rekreanti naleznou na Rozkoši ubytování, prostor pro stany a karavany, chatky, restaurace, letní kino, půjčovnu kol, tobogán a minigolf. Přehrada je i oblíbeným místem pro rybaření a provozování vodních sportů. Zajímavými výlety do okolí jsou Orlické hory, Babiččino údolí, Česká Skalice, lázně Kudowa Zdrój, lázně Duszniki Zdrój, Adršpašsko-teplické skály, Broumovsko, Kladské pomezí, Červený Kostelec, Úpice, Náchod, Hronov, pevnost Josefov, pevnost Dobrošov, hospital Kuks a tipy na autovýlety do příhraničím Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ text. podklady ochotně poskytla pracov. IC Nové Město n. Met. /


Novoměstsko


© Infoweb ** Nové Město nad Metují, Náchodsko, Orlické hory **