wz

Opočno město, opočenský zámek, setkání sokolníků zámek Opočno-Broumar

Opočno město a zámek jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst regionu v podhůří Orlických hor. Nová výstavba města nenarušila jeho historickou hodnotu a proto se Opočno řadí k nejhodnotnějším památkovým celkům ve východních Čechách. Město Opočno svou historií a snadnou dopravní dostupností v Podorlicku se často stává cílem výletů a východiskem do Orlických hor. Opočno disponuje poměrně velkou nabídkou ubytování v hotelu, penzionu, ubytování v soukromí a kempu.

Opočno patří zřejmě k nejstarším městům v ČR. Kolonizaci proti proudu Zlatého potoka pravděpodobně prováděl cisterciácký řád z kláštera Svaté pole - dnešní Klášter nad Dědinou. První zmínky o Opočně se dozvídáme z Kosmovy kroniky v souvislosti s rokem 1068. V 11. a 12. století je pak celá oblast podhůří Orlických hor řízena z opočenského hradu. Později za rodu Trčků z Lípy se Opočno stalo střediskem velkého panství, což se projevilo i v renesanční výstavbě zámeckého komplexu. Trčkové zde zakládají pivovary a rybníky, rozmnožují rodový majetek. Na počátku 17. století vlastnili Trčkové téměř polovinu Čech. Trčkovský majetek zkonfiskoval císař Ferdinand II a opočenský zámek dostali italové Jeroným a Rudolf Colloredo-Mansfeldové. Za sedmileté války se u Opočna v roce 1758 střetly armády Prusů a Rakušanů. Pruský král sídlil na opočenském zámku. V okolí leželo 16 000 pruských vojáků, kteří byli odráženi Rakušany pod vedením generála Laudona. V červnu roku 1813 se v opočenském zámku a v Ratibořicích sešel ruský car Alexandr I. a pruský král Bedřich Vilém III. Za rakouskou stranu byl přítomen kníže Metternich. Byl dojednán společný postup armád Ruska, Pruska a Rakouska proti Napoleonovi. Jednání vedlo k porážce Napoleona v bitvě u Lipska v říjnu roku 1813. Nelze opomenout značné změny, které přinesly reformy císaře Rudolfa II., vedoucí k rozmachu manufakturní výroby a průmyslu. Památkové zóně Opočna dominuje velký zámek ve stylu severoitalské renesance vybudovaný v letech 1560-1569. Později v 18. století byl zámek Opočno barokně upraven. V jeho interiéru umístěné bohaté sbírky obrazů, historické zbraně, lovecké trofeje a etnografické sbírky jsou každým rokem navštíveny velkým množstvím turistů. Dalšími významnými historickými památkami města jsou kostel Nejsvětější Trojice, jehož významná přestavba byla provedena G. B. Alliprandim v roce 1716. Dále bývalá zámecká goticko - renesanční kaple sv. Ondřeje z doby po roce 1560 a renesanční letohrádek pocházející z doby po roce 1600. Nelze opomenout raně barokní kapucínský klášter s kostelem Nanebevzetí Páně ( 1676-1678 ) s nádherným vyobrazením křížové cesty a barokní mariánský sloup. Zámek Opočno obklopuje krásný park se vzácnými dřevinami a zbytky původních suťových lesů s habrem a jilmem. Na park volně navazuje obora s chovem daňka, muflona a jelena Dybowského. Celou oblast odvodňuje Zlatý potok. V blízkém okolí se nachází několik rybníků. Z nich nejznámější je Broumar o ploše 67 ha, založený již v 15. století. Na něj navazuje Semechnický rybník a několik rybníčků o podstatně menší rozloze, dva z nich dotvářejí příjemné prostředí zámeckého parku. Z významných osobností pocházejících z Opočna za všechny jmenujme osobnost světového malířství 20. století Františka Kupku a hudebního skladatele Luboše Sluku. Z historicky významných staveb je třeba vzpomenout Měšťanský dům z roku 1740 s původní fasádou a částečně dochovanými klenbami a Kodymův národní dům. V roce 1990 bylo historické centrum města vyhlášeno památkovou zónou.

Opočno je jen cca 23 km vzdáleno od horských středisek Olešnice a Deštné v Orlických horách. V lyžařském areálu Deštné je každoročně upravováno 7 km i uměle zasněžovaných sjezdovek s dostatečnou parkovací kapacitou přímo pod lyžařskými vleky. Běžkaři mohou využít početnou síť běžěckých tras na hřebenech Orlických hor. V Opočně jsou pořádána každoročně v říjnu setkání sokolníků s ukázkami lovu zvěře za pomoci dravců. Tradicí se stala i podzimní Hubertova jízda, hodně návštěvníků přitahují výlovy rybníku Broumar. Každým rokem v srpnu se koná v celém okolí oblíbená tradiční pouť Porcinkule, navazující na tradici místního kapucínského kláštera. Kemp na břehu největšího rybníka v podhůří Orlických hor je ideálním východiskem k mnoha turistickým cílům na kole i pěšky. V rekreačním areálu lze využít 50 m plaveckého bazénu, bazénů pro děti, tenisových kurtů nebo se projet na loďkách. Opočno a okolí nabízí kromě památek a vycházek do nádherné přírody, také síť cyklotras a turist. stezek. Tipy na zajímavé výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí je Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, pevnost Josefov, přírod. rezervace Peklo, pevnost Dobrošov, Babiččino údolí, sousední města Kladského pomezí, Adršpašsko-teplické skály, zámky, hrady v okolí, dále zoo Dvůr Králové, Kuks a výlety do příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytla p. tajemnice MÚ /


Centrum lyžování a turistiky Deštné v Orl. horách


© Infoweb ** Opočno, Orlické hory a Podorlicko **