wz

Orlické Záhoří bčžecký okruh, lyžování, ubytování Orlické Záhoří, ptačí oblast

Orlické Záhoří ( 680 - 745 m n. m. ) se rozkládá v údolí Divoké Orlice na česko - polské hranici. Orlické Záhoří leží mezi hřebeny Orlických hor a na polské straně hor Bystřických ( Góry Bystrzyckie ) s nejvyššími vrcholy Jagodna ( 977 m n. m. ) a Sasanka ( 965 m n. m. ). Státní hranici zde tvoří řeka Divoká Orlice, která pramenící na území Polska v rozsáhlých rašeliništích Topielisko a Czarne bagno. Orlické Záhoří má vysloveně rekreační charakter, stává se při ubytování výchozím bodem na Orlické hory pro běžecké a sjezdové lyžování, turistiku a cyklotrasy včetně polského příhraničí. Orlické Záhoří je název obce, sdružující dnes několik původně samostatných obcí Kunštát, Černá Voda, Jadrná, Zelenka, Bedřichovka, Trčkov. Orlické Záhoří tvoří smíšená zástavba trvalých a rekreačních objektů, přičemž převahu v ubytování mají penziony, rekreační chalupy a chaty.

Orlické Záhoří po roce 1945, vlastně místní osady Černá Voda, Kunštát, Jadrná, Zelenka, Bedřichovka a Trčkov zaznamenaly značný pokles počtu obyvatel. Původní obce vznikaly s rozšiřováním sklářských hutí a s těžbou dřeva pro kutnohorské doly. Orlické Záhoří představuje typickou příhraniční horskou vesnici. Široké lučinaté údolí horního toku řeky oddělené od Čech a Kladska hřebeny hor bylo v dávných dobách osídlováno souběžně na obou březích. Městečko Kunštát bylo v historii již zmiňováno v souvislosti se strážním hradem Vraní hnízdo, údajně zničeným husity. V polovině 18. století se horská říčka stala hraničním tokem, oddělujícím rakouské mocnářství od pruského státu. Tato linie naštěstí nebránila životu několika tisíc zdejších obyvatel. Obživu a ubytování nacházeli především při zpracování dřeva ( typickým zdejším výrobkem byly malé krabičky z dřevěných dýh různých velikostí a tvarů ). Ovšem nejvíce proslavila zdejší kraj výroba a zušlechťování skla. V Kunštátě v čp. 93 žil a pracoval až do své smrti v roce 1741 Ignác Preissler, významný barokní malíř skla a porcelánu. O jeho zanechané dílo se neustále zajímají nejenom naši, ale i zahraniční badatelé. Některé jeho práce jsou vystaveny v galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Z historických zajímavostí dostupných v blízkosti Orlického Záhoří je třeba uvést barokní Kunštátskou kapli, ležící na horské stezce A. Jiráska v nadmořské výšce 1037 m n. m. Na horskou hřebenovou cestu nás dovede z Kunštátu turistické značení. Původně dřevěná stavba z roku 1670 byla přestavěna a upravena v průběhu 19. století. Zdobí ji dřevěná šindelová střecha a je obklopena vrchovištním rašeliništěm. Roku 1779 navštívil Kunštát v Čechách na jedné ze svých inspekčních cest císař Josef II. v doprovodu proslulého generála Laudona. Při této návštěvě si Josef II. vlastoručně vyzkoušel kosit oves, jak to připomíná pomník, znovuobnovený v roce 1996. V Kunštátě se nacházi pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754 - 1763 na místě původně dřevěného, údajně z roku 1612. Místní část Bedřichovku ( 745 m n. m. ) připomínanou v roce 1750, dnes tvoří původní chata z konce 18. století a několik rostroušených samot. Osada, která vznikala kolem sklářské hutě leží na okraji Orlickozáhorské brázdy, což je nejnižší místo Deštenské hornatiny. Rašelinné horské louky s výskytem chráněných druhů rostin byly vyhlášeny přírodní rezervací Bedřichovka. Přilehlý, převážně už mírně skloněný svah Orlickozáhorské brázdy směrem k Trčkovu přináší další čtyři významná chráněná území. V sousedství Bedřichovky se nachází národní přírodní rezervace Trčkov. Jedná se o lesní smíšené porosty s vysokým podílem jedle a s množstvím vzácných druhů rostlin, hub a živočichů. Vše se nalézá pod silnicí Orlické Záhoří - sedlo pod Masarykovou chatou směrem ke státní hranici. Další PR Trčkovská louka a Hraniční louka jsou vlhké až rašelinné louky se vzácnou květenou, vodními tůněmi a výskytem vzácných živočichů. Leží při hranici nedaleko hájovny v osadě Trčkov. Poslední chráněnou lokalitou v Trčkově je přírodní památka Velká louka. Vlastní osada Trčkov jsou dnes rozptýlené rekreační samoty, první zmínka o osadě pochází z roku 1720. Asi 2 km nad Trčkovem se poprvé dotýká našeho území řeka Divoká Orlice, pramenící v lesích s rašeliništi Topielisko a Czarne bagno nedaleko obce Zieleniec. Torfowisko pod Zielencem je vidět z úbočí Malé Deštné na horské cestě A. Jiráska. Mezi Novou Vsí a Kunštátem se nachází rekreační osada Černá Voda. Její založení počátkem 18. století je spojeno se stavbou sklářské hutě. Sklářská huť se nacházela při potoku pod hřebenem hor blízko bývalého loveckého zámečku. Nejstarší písemné zmínky z roku 1613 dokládají vznik osady Jadrná v souvislosti s plavením dřeva. Turistická oblast Orlické hory je protkána nepřeberným množstvím pamětihodností a církevních památek ( např. poutní místo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. ) Dalšími zajímavostmí v okolí Orlického Záhoří jsou obranný systém pevnosti Hanička a rozhledna Anenský vrch. Tvrz Hanička je jedna z největších a nejvýznamějších pevností obranné linie vybudované na sklonku 30. let minulého století na tehdejší česko-německé hranici. Vlivem předválečných událostí, mnichovské dohody z roku 1938 nebyla využita. Vlastní tvrz tvoří šest bojových objektů vzájemně propojených podzemními chodbami. Tvrz měla zajistit plánované posádce něco přes 400 mužů přežití v obklíčení několik měsíců. Do dávného středověku se lze přenést návštěvou skanzenu Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Na prohlídku své expozice vás srdečně zve Sýpka - muzeum Orlických hor v blízké Rokytnici v Orlických horách. Moderní expozice poutavě seznamuje návštěvníky s krásami Orlických hor a řemesly našich předků. K dispozici je audiovizuální zařízení a prohlídka je vedena v českém, polském, německém a anglickém jazyce. Nedaleko Rokytnice se nachází Vamberk známý tradicí paličkované krajky a Javornice s památníkem malíře a grafika Vojtěcha Sedláčka a krajkářky Marie Serbouskové.

Orlické Záhoří je známé i svou přísně chráněnou ptačí oblastí. Předmětem ochrany této evropsky významné lokality na ploše 903,73 ha je populace chřástala polního. Chřástal je stěhovavý pták, zimuje v Africe a k nám přilétá začátkem května. Pro výskyt a ochranu chřástala je velmi důležitá přítomnost přírodních rezervací. Ptačí oblast se rozkládá na katastrálním území Trčkov, Bedřichovka, Jadrná a Kunštát. Lokalita Orlického Záhoří má vysloveně rekreační charakter. V Kunštátě je od roku 2005 otevřen silniční hraniční přechod do sousední polské Mostowice pro osobní a nákladní dopravu do 3,5 t. Oblibou cykloturistů jsou poznávací okružní trasy střídavě polským a českým územím, k nímž je možné využít i přechodů v Bartošovicích a na Číhalce v Olešnici v Orl. horách. Orlické Záhoří má běžecký okruh, 4,5 km dlouhý, osvětlený, obousměrný, jak pro klasiku, tak pro bruslení. Z okruhu mezi Jadrnou a Bedřichovkou je možné na třech místech vyrazit na hřeben Orlických hor. Počítáno je také s propojením do Polska ( běžecký okruh Bystrzyca Klodzka ). Součástí okruhu je dostatečné velké parkoviště s informační obrazovkou. Středně náročné vyznavače sjezd. lyžování jistě potěší vleky v Jadrné, Černé Vodě a Bedřichovce. Pro závodní lyžování se v blízkosti nachází skiareály v Deštném a Říčkách v Orlických horách s několika sjezdovkami. Půvabná krajina pro výlety, nově opravené komunikace pro cyklotrasy, dobré podmínky pro lyžování a ubytování v Orlickém Záhoří jsou zárukou spokojené dovolené. Za poznánímí zajímavostmi se lze při návštěvě Orlických hor vydat i do vzdálenějšího okolí. Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Nové Město n. Metují, Babiččino údolí, Česká Skalice, Broumovsko, Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Králický Sněžník, zámky a hrady na Divoké Orlici a autovýlety do polského příhraničí ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytl p. starosta obce Orlické Záhoří /


Ubytování hotel Praha


© Infoweb ** Orlické Záhoří, Orlické hory **