wz

Pastviny přehrada, obec, koupání, Pastviny lyžování, Pastvinská přehrada na Orlici

Pastviny přehrada se nachází v Orlických horách, východně od Žamberka, v údolí řeky Divoká Orlice. Přehrada Pastviny a její strmé skalnaté břehy Divoké Orlice, porostlé lesy spolu s travnatými plážemi vytvářejí romantickou scenérii regionu Orlické hory. Dobrý tip na letní rodinné ubytování u vody a výlety v Orlických horách. Obec Pastviny vznikla převážně po zatopení údolí v letech 1935 - 1937 při silnici nad levým břehem řeky. Dnes jsou Pastviny a hlavně přehrada Pastviny hojně navštěvovaným střediskem koupání a vodních sportů. Pastviny, blízký Letohrad a okolní Orlické hory nabízí i cykloturistiku, lyžování, kulturní vyžití a pestrou nabídku ubytování v hotelu, penzionu a kempu.

Pastviny osada byla původně založena pastevci ze žampašského panství, později ve 13. století zničena a znovu obnovena až kolem roku 1513. Obec Pastviny má ve znaku dvě své dominanty - vodu a lípu. Voda představuje přehradní nádrž dostavěnou v roce 1936 na Divoké Orlici. Druhá dominanta lípa symbolizuje památné stromy - Vejdovy lípy. Největší z nich zaujme každého turistu svými úctyhodnými rozměry. Obvodem kmene 12 m, výškou 22 m a odhadovaným stářím přes 700 let je zřejmě nejmohutnějším stromem ve východních Čechách. Lípy byly v roce 1977 odborně ošetřeny. Byl proveden průřez koruny, koruna je stažena ocelovýn lanem, velké dutiny vyčištěny, nakonzervovány modrou skalicí a zakryty šindelem. V roce 1932 byl položen základní kámen ke stavbě nového mostu přes údolí řeky, jako první krok k zahájení výstavby vodního díla. Pastvinská přehrada je překlenuta dvouobloukovým železobetonovým mostem o rozpětí jednotlivých oblouků 50 m a celkové délce 116 m. Výška mostu nad bývalým řečištěm je 25 m. Stavba 43 m vysoké zděné hráze v Nekoři probíhala v letech 1933 - 1938. Při výstavbě přehrady bylo zbořeno cca 70 převážně starých stavení, zachovalo se jen několik domků, položených výše ve svazích nad údolím. Přehradní jezero od Klášterce nad Orlicí až po hráz v Nekoři o délce cca 7 km, zatopilo 110 ha půdy a může zadržovat až 11 miliónů metrů kubických vody. O něco níže na toku v Nekoři je druhá přehradní nádrž Pastviny, určená k vyrovnávání nerovnoměrně zpracovávaných průtoků ve vodní elektrárně. Účelem vodního díla je zadržení vody v nádrži k částečné ochraně území pod hrází před povodněmi, k zajištění minimálního průtoku v řece Divoká Orlice, k energetickému využití vody ve vodní elektrárně, k rekreaci, vodním sportům a sportovnímu rybaření. Na obou březích přehrady stojí značné množství chat, chatových osad, autokempů, penzionů a tábořišť ( U kapličky, Šlechtův palouk, Petrův palouk, AMK a další ). Pokud počasí nepřeje zrovna koupání, krásná zdejší příroda láká k procházkám a výletům. Do okolí Pastvin vede několik vyznačených turistických a cykloturistických tras. Velmí navštěvovaným místem Orlických hor v této lokalitě je skalnatý přírodní útvar Zemská brána. Jedná se o skalnatý úsek Divoké Orlice v místech, kde řeka opouští hranici s Polskem a prudce se stáčí k jihozápadu. Řeka Orlice zde protéká malebnou krajinou plnou lesů a skal. Údolí Divoké Orlice Zemská brána je přírodní rezervací, prochází tudy naučná stezka mezi Bartošovicemi v Orl. horách a Kláštercem nad Orlicí. V Klášterci se nachází významný pozdně gotický kostel Nejsvětější Trojice. Dalším tipem mohou být předválečné pevnosti a blízké Studenské skály. 500m dlouhá nejvýraznější skalní soustava v Orlických horách. Při vycházkách v okolí Pastvinské přehrady mohou turisté navštívit i nepatrné zbytky malého středověkého hradu Vejrov. Tyto zbytky jsou na skalnatém návrší v blízkosti přehradní hráze nad pravým břehem Divoké Orlice ( ve směru od přehrady k Nekoři - Vejrovu ). Z hradu se zachoval především příkop, který na nepravidelném půdorysu obklopuje hradní areál. Příkop vytesaný ve skále je místy 4 m hluboký, 9 m široký a asi 100 m dlouhý, zřejmě však nebyl dokončen, neboť jeho jižní část chybí. Před příkopem je v podobě terénní vlny patrný val. Historické zprávy však o hradě bohužel chybí. Z dalších historických památek v Pastvinách je možné spatřit sochu sv. Jana Nepomuckého v obklopení starých lip u odbočky z levobřežní silnice ke Šlechtovu palouku. V blízkosti hřbitova se nachází rokoková plastika ( kříž z roku 1781 ).

Pastviny to jsou skvělé podmínky jak pro letní, tak i zimní rekreaci. Přímo v Pastvinách je možné využít lyžařského vleku, pro náročnější lyžaře se v krátké vzdálenosti nachází skiareály Říčky v Orlických horách, Čenkovice a Dolní Morava pod Králickým Sněžníkem. Pastviny nabízí kromě koupání, lyžování a vycházek do nádherné přírody, také síť pěších a cyklotras. Zajímavými výlety do blízkého okolí je Žamberk, Letohrad, Rokytnice v Orl. horách, Rychnov nad Kněžnou a Králíky. Dalšími tipy na zajímavé výlety do okolí je pevnost Bouda, barokní kostel v Neratově, pevnost Hanička, středověký skanzen Villa Nova, zámky a hrady na Divoké a Tiché Orlici a výlet do příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ text. podklady ochotně poskytla pracov. sezón. IC Pastviny /


Ubytování Letohrad hotel Na zámku

Pastviny přehrada - vodní dílo na Divoké Orlici


© Infoweb ** Pastviny přehrada **