wz

Police nad Metují online kamera, běžky, klášter, Merkur muzeum, ubytování Policko

Police nad Metují a Policko jsou zasazeny do krásné krajiny širokého pásma Broumovského mezivrší, které v horním toku řeky Metuje vyplňuje úval mezi Krkonošemi a Orlickými horami a tvoří jihovýchodní část Broumovského výběžku. Historické město Police nad Metují dokola obklopené lesy a horami, leží v mělké kotlině, přímo v samém centru Polické křídové pánve. Nad městem Police nad Metují se vypíná stolová hora Ostaš, která je odpradávna opředena pověstmi. Police nad Metují je ideálním místem pro rodinnou turistiku s nabídkou ubytování v hotelu, penzionu a ubytování v soukromí na Policku.

Police při horním toku řeky Metuje byla na začátku 13. století převážně jen územím neprostupného pralesa, které sloužilo jako přirozená ochrana zemských hranic. Během vlády krále Přemysla Otakara I. se tyto dosud jen málo obydlené oblasti střední a horní Metuje začínaly postupně osídlovat. Prvními kolonizátory na přelomu 12. a 13. století byli mniši řádu sv. Benedikta z břevnovského kláštera. V místě pozdějšího polického kláštera nejprve postavili poustevnu s dřevěnou kaplí Panny Marie. V darovací listině Přemysla Otakara I. břevnovskému opatu Chunovi z roku 1213 ( je sice pozdějším falzem, vystihuje však skutečnou situaci ), se poprvé objevuje jméno dnešního města Police nad Metují-újezd. Snad ještě za opata Chuna zde bylo založeno probošství, podřízené břevnovskému opatovi. K rozsáhlejšímu osídlování celého Policka dochází až koncem roku 1241, kdy postupně vznikly další okolní vesnice, Bezděkov, Bělý, Hlavňov, Maršov, Metuje a Suchý Důl. Kolem roku 1294 byla dokončena stavba raně gotického klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z původní středověké trojlodní baziliky se dodnes zachoval vzácný kamenný portál, presbytář a postranní lodě. Důležitým mezníkem pro další vývoj městečka bylo vydání listiny roku 1253, ve které král Přemysl Otakar II. dovoluje přenést týdenní trh z Provodova pod Dobenínem do Police. Tato listina spolu privilegiem hrdelního práva měla zásadní význam pro další hospodářský rozvoj Police. Později slibný rozvoj poddanského městečka na čas přerušily husitské války, rozsáhlé požáry, epidemie moru a průtahy vojenských tažení. K obratu dochází až za opata broumovského kláštera Otmara Zinke. Díky jeho cílevědomé hospodářské činnosti byly postaveny nejen četné nové sakrální objekty, ale rovněž založeny první průmyslové továrny. V 18. století byl barokně přestavěn kostel a klášter, který byl v průběhu předchozích událostí téměř zničen. Konvent byl zrušen v roce 1786 císařem Josefem II. Ke zřízení regulovaného magistrátu došlo roku 1791 a potvrdilo charakter městského zřízení Police nad Metují. Tři poslední velké požáry města roku 1842, 1853 a 1872 postupně zničily téměř celé město. Na místo roubených chalup ( pouze náměstí mělo zděné domy, opatřené dřevěnými štíty ), vyrostlo historické jádro města v dnešní podobě. Charakter původní městské zástavby si tak dodnes částečně udržela pouze okrajová čtvrť - Záměstí. O první škole v Polici jsou nejstarší písemné záznamy již z roku 1560. Dodnes stojící dřevěná školní budova byla postavena roku 1785. Z dalších památek ve městě si kromě barokní budovy kláštera s muzeem pamětihodností města a kostela Nanebevzetí Panny Marie se vzácným raně gotickým portálem, zaslouží pozornost také renesanční Selenderův sloup z roku 1617, na náměstí barokní budova radnice s novogotickou věží, empírová kašna a socha P. Marie Bolestné. Častým cílem turistů bývá Hvězda, barokní kaple P. Marie Sněžné z roku 1733 na vrcholu nedalekých Broumovských stěn. Dlouholetou tradici má ve městě kulturní život. Již před rokem 1820 se v Polici hrávalo ochotnické divadlo a tato tradice zůstala ve městě dodnes. V poslední době prošlo velkou obnovou kromě sakrálních památek i zdejší Kolárovo divadlo.

Police nad Metují spravuje i obce Hlavňov, zmíněný v díle A. Jiráska, Pěkov se dvěma kamennými, tzv. cyrilometodějskými kříži a obec Hony. Police nad Metují, součást Kladského pomezí je východiskem do pískovcových skalních měst Ostaš a Broumovské stěny. Přírodní rezervace Ostaš je výrazná stolová hora o rozloze 29,5 ha, těsně na ni navazuje labyrint přírodní památky Kočičí skály s rozlohou 6,08 ha. Svou polohou mezi Krkonošemi a Orlickými horami a zároveň na česko-polské hranici, je také oblast Policka a Broumovska ideální výchozí základnou i pro náročnější pěší turistiku. Dobré sněhové podmínky v okolí nabízejí i mnoho možností pro zimní sporty. Police disponuje širokou nabídkou možnosti ubytování a stravování v hotelu, penzionu, soukromí a kempu. Zajímavými výlety do okolí jsou Adršpašsko-teplické skály, Broumov, Adršpach, Teplice n. Metují, Babiččino údolí, Česká Skalice, Hronov, rozhledna Slavíkov, Stolové hory, Náchod, pevnost a rozhledna Dobrošov, hospital Kuks. Tipy na cyklotrasy a autovýlety do příhraničí Polska ( lázeńská centra Kudowa a Duszniki Zdrój, muzea, pevnosti, církevní památky Wambierzyce ... ).

/ podklady ochotně poskytl p. tajemník MÚ Police n. Metují /


Ubytování hotel Praha

Policko


© Infoweb ** Police nad Metují, Policko **