wz

Radków,Wambierzyce,Stolové hory,Radkov,Vambeřice,Góry Stolowe,Hejšovina

Radkow se nalézá v severozápadní části Kladské země v blízkosti státní hranice s ČR. Radkow a jeho okolí je zajímyvým turistickým cílem pro návštěvníky Kladské kotliny, tedy Broumovska a sousedního Policka. Radkov leží na úpatí Stolových hor v čistém prostředí, vzdáléné průmyslovým oblastem. Velkým lákadlem je po prohlídce památek městečka Radkova a Vambeřic neživá krása Stolových hor ( Hejšovina, Bludné skály ) s obcí Karlow. Oblast je dostupná cyklotrasou, okruhem z Machova nebo Božanova, výletem z Broumova,, v letní sezóně zajíždí do regionu Stolových hor ( Góry Stolowe ) cyklobusy.

Radkov je jedním z nejstarších měst Kladské země a tak kromě výletů do nádherné přírody zde najdeme i stopy dlouhé historie. První záznamy sahají až do 11. století, kdy byl založen hrádek na obchodní stezce mezi Kladskem a Broumovem. Prvním názvem osady slovanského původu byl Hrádek, později Radcov a Wünschelburg. Osada obdržela pravděpodobně městské výsady za vlád Jana Lucemburského a Václava IV. Radkov v této době zaznamenal největší rozvoj, stavěly se obranné valy a městečko mělo tehdy už i vlastní kostel. V dějinách městečka nalezneme i velmi stinné stránky. Husitská vojska a později za třicetileté války Švédové městečko zdevastovali a oloupili. V letech 1625 a 1633 dvě třetiny obyvatel zasáhla epidemie. V 18. století přinesly městečku obrovské ztráty Slezské války a velký požár v roce 1738. Opětovný rozvoj Radkow zaznamenal až v 19. století, kdy se stal významným průmyslovým centrem. Význam města značně vzrostl i výstavbou silnice sta zatáček vedoucí národní parkem Stolových hor z Radkova přes Karlow do Kudowy Zdroj. Karlow ležící uprostřed Stolových hor, zpřístupněním skal a tím přílivem turistů se stal významným turistickým centrem. Z architektonických památek městečka Radkow je třeba upozornit na renesanční radnici z roku 1545. Stavba obdélníkového půdorysu s věží na náměstí získala dnešní podobu po požáru roku 1738. Radnice uvnitř skrývá několik rozlehlých sálů a sklepení. Ráz náměstí doplňují kamenné domy z 18. a 19. století. Mezi další významné památky patří pozdně gotický farní kostel sv. Doroty. Podobně jako radnice byl zasažen požárem roku 1738 a znovu obnoven v roce 1740. Z původní stavby se zachovala jen část zdí a kostelní předsíň. Hlavní oltář a 3 boční oltáře, varhany, obrazy a sošky pochází převážně z 18. století. Největší atraktivitou regionu jsou několik km od Radkova vzdálené Wambierzyce. Bazilika Navštívení P. Marie nazývaná také slezským Jeruzalémem je známým poutním místem v polsko-českém příhraničí. Byla totiž vystavěna v 18. století po vzoru jeruzalémského Šalamounova chrámu. Do baziliky vedou monumentální široké kamenné schody. Čelní fasáda baziliky ve stylu italského baroka je v době slavností a svátků osvětlena 1390 žárovkami. V ambitech okolo oválné lodi kostela jsou oltáře s četnými obrazy. U zrodu zdejší poutní tradice byla soška Panny Marie s děťátkem. Tato největší svátost velikosti 28 cm pochází ze 14. století. Velmi zajímavé je architektonické řešení a rozmístění kaplí křížové cesty. Bazilika s kalvárií Wambierzyce je jednou z největších v Evropě. Další zajímavostí ve Vambeřících je pohyblivý betlém s 800 figurkami z lipového dřeva. Betlém s mechanizmem hodinového stroje dokončil po 28 letech práce roku 1882 zdejší zámečník Longinus Wittig. Venkovský skanzen umístěný v bývalém statku s nespočetným množstvím historických exponátů z různých řemesel zdejšího kraje doplňuje malé zoo.

Radkow se středověkým systémem zástavby a Wambierzyce s monumentální bazilikou jsou dnes cílem mnoha turistů. Tato zajímavá místa leží na úpatí pásma neméně atraktivního národního parku Stolové hory ( Góry Stolowe ). Nad Radkovem v severozápadním okraji Stolových hor se nachází Radkovské skály ( Radkowskie Skaly). Obrovské zdi závratných výšek jsou rozdělené stržemi. Mohutné skalní pilíře, jedno z nejlepších vyhlídkových míst Stolových hor, poskytují pohled na zajímavé panorama Velké Hejšoviny ( Szczeliniec Wielki, 919 m n. m. ). Z Radkova do Radkovských skal vedou stezky. Stolové hory se rozprostírají od lázní Polanice Zdroj na jihovýchodě po Zawory na severozápadě. V oblasti nejvyššího vrcholu Velké Hejšoviny můžeme pozorovat bizární skalní útvary Kvočna ( Kwoka ), Slon ( Sloň ), Velbloud ( Welblad), Opočlověk ( Malpolud ) nebo se procházet chladnýmí roklemi ve kterých leží sníh často i v červnu. Z terasové vyhlídky je možné vidět Broumovské stěny, Orlické hory, Králický Sněžník a za dobré viditelnosti Krkonoše. Na Szczeliniec Wielki se dostaneme od Karlowa. Prohlídkový okruh prochází i tajemným skalním labyrintem Bludné skály ( Błedne Skaly ) na svazích masivu Skalniak. Nedaleko Batorowa se nalézá přírodní rezervace rašeliniště ( Wielke Torfowisko Batorowskie ) a erozí pískovců vytvořené Skalní hřiby. Na loukách Stolových hor v krajině Lezyckie Skalki roste velké množství vzácných druhů rostlin. Pro návštěvníky Stolových hor je k dispozici více jak 100 km pěších stezek a několik značených cyklotras. V zimě jsou na území Stolových hor vyznačeny lyžařské běžecké trasy. Více odkaz Národní park Stolové hory. Zajímavými výlety do okolí je Broumov, Meziměstí, Adršpašsko-teplické skály, stolová hora Ostaš, Police nad Metují, Broumovsko, Kudowa Zdroj, Duszniki Zdroj-Zieleniec, Kladské pomezí, Červený Kostelec, Jestřebí hory, pevnosti, Zoo Dvůr Králové a autovýlety do polského okolí Radkova.

/ podklady ochotně poskytli prac. IT UM Radków /


Ubytování hotel Praha

Národní park Stolové hory


© Infoweb ** Radkov, Radkovské skály, Stolové hory **