wz

Rychnov nad Kněžnou zámek, ubytování, Orlická galerie v zámku, muzeum

Rychnov nad Kněžnou leží v podhůří Orlických hor, převážně při levém břehu říčky Kněžné. Malebné město a zámek v regionu Orlické hory se stalo centrem správy a turistiky oblasti. Do Rychnova nad Kněžnou lákají turisty nejen významné historické památky, ale i slavní rodáci a další osobnosti, které zde působily. Rychnov nad Kněžnou je velmi známý i tradičními kulturními akcemi nadregionálního významu. Bohatou kulturně historickou tradicí a celou řadou památek je vhodným východiskem pro poznávání krás a historie Podorlicka a Orlických hor. Rychnov nad Kněžnou a okolí má k dispozici dostatek ubytování a stravování ve všech cenových relacích, v hotelu, penzionu, soukromí a turistické ubytování. V zimě jsou v okolí Rychnova nad Kněžnou vhodné terény k běžeckému lyžování, nebo lze vyrazit na běžky do nedalekých skiareálů v oblasti Orlické hory.

Rychnov nad Kněžnou datuje první dochovanou písemnou zmínku o městě rokem 1258. Podle listiny krále Přemysla Otakara II. byl prvním majitelem zdejšího panství Heřman z Drnholce. Osady v podhůří Orlických hor byly zakládány v 10. a 11. stol., zvláště při obchodních zemských stezkách a podél toku řek. Obyvatelstvo zaměstnávalo kromě zemědělství a práce v lese také obchod a drobná řemesla. Pro Rychnov bylo příznačné především soukenictví a plátenictví, zdejší výrobky byly známé po celé střední Evropě. Tradice textilní výroby sahá až do 14. stol. Městská práva Rychnov obdržel údajně za vlády krále Vladislava Jagellonského roku 1488. Dominantu města tvoří překrásný zámek z let 1676 - 1690, který prošel vývojem, na několika místech města, od středověkého hradu až po barokní zámek. Po ukončení nájezdu Švédů v roce 1640 získává rychnovské panství rod Kolowratů Krakovských - Libštejnských. Tento rod se především zasloužil o zámek ve slohu renesance s pozdější barokní úpravou. Zámek v Rychnově nad Kněžnou v interiérech skrývá mimořádně hodnotnou zámeckou obrazárnu s převážně barokním malířstvím. Dále knihovnu obsahující velkou řadu rukopisů a prvotisků ze 13. až 16. století. Zvláštní oddělení tvoří kolowratská rodová galerie s tématy především podobizen a loveckého zátiší. V prostorách zámku dnes sídlí i expozice Muzea a galerie Orlických hor. Vedle sbírkových předmětů etnografického charakteru jsou zde obrazy, přírodovědné sbírky a archeologické nálezy regionu. Na zámek navazuje kostel Nejsvětější Trojice, jehož průčelí je připisováno J. B. Santinimu a pozdně renesanční čtyřboká zvonice z roku 1604 se zvonem Kryštof. Zvon Kryštof o váze 7200 kg je co do velikosti po pražském Zikmundu a hradeckém Augustinu třetí největší v Čechách. Kromě zámku je v Rychnově nad Kněžnou možné vidět při procházce městem hodnotná díla barokního sochařství a lidové stavby, např. dřevěné dvojdomky pod zámkem, které se zachovaly dodnes. Založením piaristického latinského gymnázia v roce 1714 získali obyvatelé širokého okolí příležitost k vyššímu vzdělání. Z významných rodáků a žáků zdejšího gymnázia je třeba připomenout, prvního profesora české řeči a literatury na pražské univerzitě Františka Martina Pelcla, překladatele řeckých klasiků Otmara Vaňorného, historika a právníka Hugo Tomana, hudební skladatele Anatola Provazníka, Vratislava Vycpálka a klavíristu, skladatele Rudolfa Rokla. Jedním z maturantů byl také známý hudební skladatel, zpěvák, herec a právník Jiří Šlitr. Na Starém náměsti stojí barokně - klasicistní radnice z roku 1804 s fungujícím věžním hodinovýn strojem. Nad jejím vchodem je umístěna pamětní deska M. D. Rettigové, která zde žila v letech 1824 - 1834 a dopsala "Domácí kuchařku". Nedaleko Starého náměstí by pozornosti návštěvníka neměla uniknout kaple Proměnění Páně. Na místě původní dřevěné z roku 1558, byla vystavěna na půdorysu řeckého kříže v letech 1865 - 1868 v novobyzantském slohu, kaple stejného jména. Obrazová výzdoba kaple je dílem Josefa Vojtěcha Hellicha, obecně známého portrétisty Boženy Němcové. Nejstarší dochovanou stavbou v Rychnově n. Kn. je raně gotický kostel sv. Havla nedaleko Starého náměstí, později v roce 1521 upravený pozdně goticky. Kostel prošel počátkem 90. let dvacátého století rozsáhlou opravou. Na jeho zdi je umístěna pamětní deska historika B. Balbína. Opačným směrem od náměstí v budově bývalé synagogy je možno navštívit regionální židovské muzeum a památník rychnovského rodáka, spisovatele a novináře Karla Poláčka. Autora několika knih z regionu, mimo jiné známé knihy "Bylo nás pět". Stálá expozice muzea přibližuje stopy židovských komunit Podorlicka do roku 1945. Z dalších muzeí v Rychnově je možné navštívit muzem hraček a ornitologickou expozici.

Rychnov nad Kněžnou je sídlem destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko a jedním z významných středisek kulturního a společenského života regionu. K současnému kulturnímu dění patří tradiční filmařská soutěž Rychnovská osmička, Šlitrovo jaro za hostování divadla Semafor, festival Filmový smích a netradiční provedení divadelních představení v rámci Poláčkova léta. Už tradicí se stala v prosinci regionální výstava "Betlémy z Orlických hor a Podorlicka", která se vždy těší velké návštěvnosti. Rychnov nad Kněžnou je pro svou polohu významným východiskem turistických tras do Orlických hor, především do středisek lyžování a turistiky Deštné v Orlických horách, Zdobnice a Říčky. Kromě sportovních nabídek lze v Orlických horách navštívit některé zajímavosti. Turistická oblast Orlické hory je protkána hustou sítí cest a nepřeberným množstvím pamětihodností a církevních památek ( poutní místa Kunštátská kaple a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. ) Do dávného středověku se lze přenést návštěvou skanzenu ( archeologické muzeun v přírodě ) Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Na prohlídku své expozice v blízké Rokytnici v Orlických horách vás srdečně zve Sýpka - muzeum Orlických hor. Moderní expozice poutavě seznamuje s krásami Orlických hor a řemesly našich předků. K dispozici je audiovizuální zařízení a prohlídka je vedena v jazykových mutacích. Další zajímavostí v okolí Rokytnice je obranný systém pevnosti Hanička. Blízko Rychnova se nachází Vamberk známý tradicí paličkované krajky a Javornice s památníkem malíře Vojtěcha Sedláčka a krajkářky Marie Serbouskové. Rychnov nad Kněžnou nabízí velké možnosti ubytování, stravování, bazén a sportovní vyžití. Malebnost a romantika okolní přírody města láká návštěvníky a obyvatele k procházkám do příměstské rekreační oblasti s koupalištěm Včelný. Poměrně rozsáhlé naučné stezky a cyklotrasy v přírodním parku les Včelný nás provádějí v lesích kolem malé přehrady, zvané Ivanské jezero a k letovisku Studánka. Rychnov nad Kněžnou nabízí kromě uvedených památek a vycházek do nádherné přírody, také síť cyklotras a turistických stezek. Tipem na zajímavý výlet do blízkého okolí, kromě již zmíněných je Vamberk, Potštejn, zámky a hrady na Divoké a Tiché Orlici, Žamberk, Letohrad, Dobruška, Opočno, Nové Město n. M., Třebechovický betlém, Náchod, Babiččino údolí, Adršpašsko-teplické skály, Broumovsko, zoo Safari Dvůr Králové a autovýlety do příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ text. podklady ochotně poskytli pracov. IC města Rychnov n. K. /


Ubytování hotel Havel . .Ubytování wellness hotel Panorama

Průvodce Rychnovem n. Kn.


© Infoweb ** Rychnov nad Kněžnou zámek, muzea, Orlické hory a Podorlicko **