wz

Sedloňov lyžování, ubytování, Sedloňov muzeum,památník, sedloňovský běh

Sedloňov leží západně od Deštného v Orlických horách na úpatí přírodní rezervace Sedloňovský vrch. Údolí Sedloňovského a později Zlatého potoka lemují upravené horské malebné chalupy, dnes převážné využívané k rekreaci. Sedloňov a jeho nejbližší okolí poskytuje ideální podmínky pro milovníky zimních i letních sportů. Skiareály Sedloňov, Deštné, Olešnice a polský Zieleniec nabízí výborné terény pro lyžaře a snowboardisty. Nedílnou součástí jsou běžecké trasy, které jsou pečlivě udržovány. V létě vás zde čeká bohatá síť upravených cyklotras a pěších stezek do nejvyšších partií Orlických hor. Do katastru obce Sedloňov patří i místní části Polom, osada Ošerov a významné přírodní rezervace Bukačka a Sedloňovský vrch.

Sedloňov datuje první zmínku o obci rokem 1542 v knize Registr důchodů panství opočenského. Obyvatelé byli zemědělci a pastevci dobytka. Také pracovali v lese a podle heraldické pověsti pálili milíře. Jako ves s lidmi pracujícími v lese byla ve vrchnostenských lesích založena roku 1617 patrně místní osada Polom, dnes součást Sedloňova. Při jarním tání měli povinnost se účastnit plavení dřeva jako ostatní obyvatelé vsí podél Zlatého potoka, který pod Sedloňovským vrchem pramení. V 18. a první polovině 19. století se rozvíjelo hlavně lnářství, tkalcování a obchodování s plátnem. Později však ruční výrobu nahradily mechanické tkalcovny. Místo původního dřevěného kostelíka u potoka byl v letech 1709 - 1711 postaven na kopci nad obcí barokní kostel Všech svatých s průčelní hranolovou věží. Vedle dominanty obce stojí barokní roubená fara z roku 1749. Obě stavby a mohutná přes 500 let stará chráněná lípa patří mezi nejvýznamější památky Sedloňova. Za návštěvu určitě stojí památník obce a zdejší výtvarnice, řezbářky Jarmily Haldové, která vdechla podobu pohádkovým postavičkám Orlických hor.

Sedloňov je tradičně během roku pořadatelem mnoha sportovních akcí. V únoru se konají snowboardové závody SnowContest, v březnu velmi oblíbený karneval na lyžích Rampušák spojený se závodem lyžníků na dobových ski na počest prvního závodu v Orlických horách. Počátkem devadesátých let 19. století si nechal majitel opočenského panství Colloredo-Mansfeld zaslat z Norska ski ( lyže ). U zdejšího truhláře Hartmanna podle nich dal vyrobit několik párů pro jeho lesníky, namísto běžně používaných sněžnic. Již po pouhém roce od jejich zavedení, v únoru 1897, se konal první lyžařský závod v běhu na lyžích. Trasa vedla k tehdejší hřebenové chatě na Vrchmezí a zpátky. Tím byl nastartován nejen rozvoj zimních sportů, ale byly i předznamenány podmínky pro turistiku. V červnu se koná turistický pochod Pašerácká stezka s několika trasami. V lesnaté krajině kolem Sedloňova se nachází NPR Bukačka a PR Sedloňovský vrch s mnoha vzácnými rostlinami a zachovaným původním lesem. Četnou sít cyklotras a turisticky značenéných stezek lemují předválečná opevnění. Pozůstatky linie z let 1936 - 1938 připomínají období před druhou světovou válkou. Některé betonové bunkry jsou dnes pečlivě rekonstruovány do původní podoby Klubem vojenské historie a využity k muzejním účelům. Zajímavými tipy na výlety do blízkého, případně vzdálenějšího okolí je Deštné v Orl. h., Dobruška, Opočno, Rychnov n. Kněžnou, skanzen Villa Nova, barokní kostel Neratov, sousední Kladské pomezí, zámky, rozhledny a zajímavosti příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ text. podklady ochotně poskytla pracov. obce Sedloňov /


Ubytování hotel Praha

Sedloňov, Polom fotografie


© Infoweb ** Sedloňov, Orlické hory **