wz

Teplice nad Metují, Teplické skály, ubytování Teplice, lyžování, festival

Teplice nad Metují leží v údolí řeky Metuje v nejsevernější části Broumovského výběžku. Město je známé především jako vstupní brána do Teplických skal - jedinečného skalního města, vzdáleného asi 2 lm od centra města. Ideální místo pro rodinnou turistiku s pestrou nabídkou ubytování v hotelu, penzionu, soukromí a kempu. Teplicko-adršpašské skály, Broumovské stěny, stolová hora Ostaš vždy patřily k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v České republice.

Teplice nad Metují je město kde nelze přesně určit počátky osídlení. Sám název říčky Metuje je velmi starý, v písemných pramenech se objevuje v roce 1186 jako „Methuya“ a pravděpodobně dokládá osídlení okolního území illyrským kmenem. V desátém století patřily celé východní Čechy a s nimi i Teplicko knížecímu rodu Slavníkovců, který byl v roce 995 vyvražděn a celé Čechy byly definitivně sjednoceny pod vládou Přemyslovců. Na ochranu důležité obchodní stezky spojující Čechy přes Teplicko a Broumovsko s Polskem a Pobaltím, doložené počátkem 12. století, vznikla na Teplicku opevněná místa. Nejpozději v druhé polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. tu byly postaveny pevné hrady Střmen a Skály. V jejich okolí vznikly potom osady, které se staly předchůdci Teplic nad Metují a jejich nynějších místních částí. Teplice nad Metují vznikly jako osada v podhradí skalního hradu Střmen. První písemná zmínka je z roku 1362, kdy byl v konfirmačních knihách, založených prvním arcibiskupem Arnoštem z Pardubic učiněn zápis o „Gusweynsdorf alias Teplicz“ - místě, které patřilo Tasovi z Rýzmburku, příslušníku rodu erbu Třmene. Složený název obsahuje české jméno, které dokládá výskyt teplých pramenů, vyvěrajících na území města dodnes. Zbořením hradu Střmen v roce 1447 slezskými feudály bylo území spravováno z tvrze, ležící nad obchodní stezkou Trutnov přes Teplice do Broumova a dál do Slezska. V 90. letech 16. století dal tvrz zbořit Václav Bohdanecký z Hodkova a na jejím místě nechal postavit jednopatrovou budovu zámku. Datum dokončení stavby v r. 1599 dokládá český nápis na portále nad vchodem. Po smrti Václava Bohdaneckého roku 1614 byly Teplice rozděleny na Horní a Dolní. Zde se nacházely vsi stejného názvu a patřily různým majitelům. Za zmínku stojí, že Horní Teplice držel v poslední čtvrtině 17. století Jan Petr Straka z Nedabylic - vnuk Václava Bohdaneckého z Hodkova, c.k. tajný rada a komorník, který ustanovil závěť, podle níž v případě vymření rodu připadnou všechny jeho statky ( mezi nimi i Horní Teplice) nadaci na zřízení a vydržování akademie, určené k výchově dětí chudé české šlechty. Strakové vymřeli roku 1802 a později byl z nadace postaven palác, tzv. Strakova akademie, dnes Úřad vlády. Revoluční rok 1848 učinil z Teplic nad Metují svobodnou obec a z panství Horní a Dolní Teplice pouhé velkostatky. Ty koupil v r. 1880 továrník Bedřich Faltis. Horní Teplice r. 1917 prodal majitelce Schrollových závodů v Olivětíně a Meziměstí Janě Langerové a z její pozůstalosti je potom koupilo městečko. Od té doby se „horní“ zámek užívá jako radnice. Dolní Teplice byly Faltisovi v roce 1945 zkonfiskovány dekretem prezidenta republiky. Na počátku tohoto století začaly Teplice nad Metují výrazně měnit svůj vzhled. V letech 1906 - 1907 byla postavena škola, která je dodnes dominantou města. V letech 1907 - 1909 byla postavena železniční trať Teplice nad Metují - Trutnov. Z nejvýznamnějších památek Teplicka stojí určitě za zmínku barokní kostel sv. Vavřince z roku 1724 s původními nástropními malbami a bohatě vyřezávaným zařízením. Horní renesanční zámek, který nechal roku 1599 zbudovat Václav Bohdanecký z Hodkova je dnes sídlem radnice. Dolní zámek z roku 1664 v raně barokním stylu byl postaven baronem Zikmundem Schmiedlem, jeho zahradní zeď je zdobena plastikami ze školy Matyáše B. Brauna v Kuksu. Od roku 1953 zde sídlí domov důchodců. Zajímavou památkou je poutní kostel P. Marie Pomocné na Kamenci s dřevěnou poustevnou, barokně vybavenou z roku 1763.

Teplice nad Metují jsou vyhledávaným místem turistů především díky Teplickým skalám. Díky tomuto přírodnímu unikátu se staly významnou turistickou lokalitou východních Čech a turistické oblasti Kladské pomezí. Tradičně na sklonku prázdnin se koná v Teplicích nad Metují mezinárodní filmový horolezecký festival, u jehož zrodu v roce 1981 stál známý polický horolezec Mirek Šmíd. Festival vznikl z touhy po přátelském setkání horolezců a filmařů v překrásném prostředí Teplicko-adršpašských skal. Promítají se zde filmy domácích a zahraničních autorů, o vítězi rozhoduje mezinárodní porota. Pro účastníky festivalu jsou po čtyři dny rovněž připraveny doprovodné programy. Teplice nad Metují se stávají místem nejen lezců a alpinistů, ale i bikerů a vodáků z celého světa. Od roku 1995 se v Teplicích nad Metují a okolí jezdí každoročně bike marathon Cannondale Rallye Sudety - závod horských kol, kterého se účastní stovky přiznivců tohoto sportu z celé republiky. Město je východiskem řady turistických tras do spousty pozoruhodných míst Teplicko-adršpašských skal a jejich okolí. V zimě lze využít lyžařské sjezdovky s vlekem a běžěckých tras. Teplice disponují širokou nabídkou možnosti stravování, ubytování v penzionu, hotelu, soukromí a kempu. Zajímavými výlety do okolí jsou Adršpašské skály, Adršpach, Broumovské stěny, stolová hora Ostaš, Broumov, Broumovský klášter, Červený Kostelec, Babiččino údolí, Česká Skalice, Hronov, Náchod, pevnost Dobrošov s rozhlednou, Jestřebí hory, hospitaĺ Kuks a výlety do polského příhraničí ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytl p. starosta města Teplice n. Met. /


Mezinárodní filmový horolezecký festival

Ubytování hotel Praha


© Infoweb ** Teplice - Teplické skály - Broumovsko **