wz

Třemošnice,hrad Lichnice,cyklotrasy,Ronov,Doubrava Chittussiho údolí,Vápenka

. . Oficiální stránky města . . Infocentra . . . . . .

Třemošnice se nachází na úpatí jihozápadních svahů Železných hor jihozápadně od Chrudimi. Východní část území mikroregionu je hornatá a z jihu je ohraničena malebným lesnatým údolím řeky Doubravy.K městu Třemošnice patří i místní části Kubíkovy Duby, Skalka, Závratec, Lhůty, Podhradí, Hedvikov, Skoranov a Starý Dvůr. Cyklostezky a značené turistické trasy jsou vedeny oblastí bohatou na přírodní krásy a zajímavosti. Nejcennější lokality jsou chráněny zákonem, z nichž je možné jmenovat dvě velké rokle, Hedvičinu a Lovětínskou s převýšením kolem 200 m. Třemošnice nabízí mimo přírodní krásy, dlouhé historie i bohaté vyžití v moderním sportovním areálu s nabídkou ubytování.

Třemošnice má historii velmi úzce spjatou s historíí hradu Lichnice. O Třemošnici se ve starých zápisech píše vždy jen v souvislosti s lichnickým panstvím, třemošnický dvůr byl pouze část dědictví. První dochovaná zmínka pochází z roku 1564, zápis v Deskách zemských o dědické smlouvě Albrechta a Václava Robmhápových ze Suché. Roku 1610 přesunul syn Albrechta, Zikmund Robmháp své sídlo z Lichnice právě do Třemošnice, kde vybudoval tvrz v místě nynějšího zámečku. Později přikoupil třemošnické panství k ronovskému Jan Václav Caretto-Millesimo a nechal postavit roku 1750 zámeček. Na projektu se patrně podílel významný architekt Jan Santini. Podle původního návrhu však byla realizována jen část objektu s kaplí. K rozvoji Třemošnice značně přispěl Jan Josef Zvěřina založením železáren Hedvikov v roce 1816. Další rozmach byl zaznamenám stavbou železniční trati z Čáslavi do Třemošnice roku 1882. Až do roku 1957 byla v provozu nákladní lanovka ( tehdy nejdelší v Čechách ) pro dopravu vápence z lomu Prachovice do místní části Třemošnice Závratec. Vápenka je dodnes zajímavou technickou památkou. Nad městem se vypínají mohutné zbytky hradu Lichnice, častý cíl turistů. Hrad dal postavit kolem roku 1250 Smil ze Žitavy, později zvaný z Lichtenburka. Smil z Lichtenburka patřil v polovině 13. století k předním představitelům šlechty. Hrad pojmenoval německy Lichtenburk, z něhož se potom v českém prostředí záhy vyvinul název Lichnice. Hrad má trojúhelníkový tvar a do dnešní doby se zachovaly části hradební zdi a části obvodového zdiva věže a paláce. Během panství Smila z Lichtenburka dochází k rozsáhlé kolonizaci území od Železných hor až k českomoravskému pomezí. Po Smilově smrti syn Jindřich někdy v 30 letech 14. století postoupil hrad pravděpodobně výměnou králi Janovi Lucemburskému. Tím se Lichnice stala královským hradem, který spravoval purkrabí. Během další doby hrad vlastnilo buď dědictvím, zástavou nebo prodejem celá řada majitelů. Významnou měrou se zapsala lichnická posádka hradu do historie roku 1469 při odražení vojsk uherského krále Matyáše Korvína. Za vlády Trčků z Lípy v 16. století zaznamenal hrad významného povznešení a rozvoj. V té době vzniklo východně od hradu městečko Podhradí opatřené opevněním, které navazovalo na opevnění hradu. Roku 1555 hrad získali Robmhápové a podle pověsti nechali v osadě pod hradem vystavět za tři mošnice peněz zámeček s kaplí. Tato legenda se stala základem pro vznik znaku města. V roce 1610 Lichnice vyhořela a po drobných opravách sloužila jen k hospodářským účelům. V Podhradí se nachází památný Žižkův dub, jehož stáří je odhadováno na 750-800 let. Malebné Chittussiho údolí podél řeky Doubravy nás dovede do Ronova nad Doubravou. Nejslavnějším rodákem Ronova je malíř, krajinář Antonín Chittussi. V Ronově ( Čáslavská ulice ) je možné navštívit Galerii Antonína Chittussiho. Nedaleko od Ronova nad Doubravou se nachází raně gotický zámek Žleby s přilehlou oborou.

Třemošnice, Ronov nad Doubravou leží na úpatí chráněné krajinné oblastí Železné hory. Oblast mnoha přírodních krás, velmi bohaté historie, ale i region s možností rekreace a sportovního vyžití. V Třemošnici je k dispozici sportovní hala, venkovní 50 m bazén, tenisové kurty, fitcentrum a půjčovna sportovních potřeb. Předností je síť značených cyklotras pro rodiny s dětmi i pro zdatné sportovce. Lze poznávat jak rovinaté terény v údolí malebné Doubravy, tak kopcovitý terén Železných hor. Zajímavými výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí jsou Slatiňany, Heřmanův Městec, Trhová Kamenice, Nasavrky, Hlinsko, Veselý Kopec, Chrudim, Toulovcovy maštale, Jevíčko, Moravská Třebová, Polička, Litomyšl, Českomoravské pomezí.

/ podklady ochotně poskytly prac. IC Třemošnice /


Geopapark, Centrum ŽH, mikroregion a CHKO Železné hory


© Infoweb ** Třemošnice, Lichnice, Železné hory **