wz

Trhová Kamenice lyžování, rozhledna Zuberský kopec Zubří, skanzen Vysočina

Trhová Kamenice se nachází na Hlinecku v jižní části Pardubického kraje. Leží v povodí řeky Chrudimky v chráněné krajinné oblastí Železné hory. Trhová Kamenice svou výrazně členitou krajinou v nadmořské výšce 535 m n. m. ( Českomoravská vrchovina ) láká především milovníky cykloturistiky, lyžování a pěších výletů. Trhovou Kamenicí, která je přirozeným centrem západní části mikroregionu Hlinecko, prochází naučná stezka Krajem řeky Chrudimky. K Trhové Kamenici také náleží místní části Zubří, Petrkov, Kameničky, Hluboká, Rohozná a Polom.

O Trhové Kamenici, tehdy osadě Kamenice se první písemná zmínka datuje rokem 1242 zřejmě zároveň s kolonizací vilémovského kláštera. Nejčastější písemné zprávy ze 14. století se však týkají gotického kostela sv. Filipa a Jakuba. K významnému hospodářskému a obchodnímu rozvoji však dochází až v 15. století nástupem železářské výroby. V dějinách obce nalezneme i stinné stránky, které na čas přerušily slibný rozvoj. V době třicetileté války byla Trhová Kamenice a okolí několikrát poznamenány průtahy švédských vojsk. Z této válečné doby se zachovala zapomenutá železná pokladna na přepravu žoldu pro vojsko, kterou si lze prohlédnout ve zdejším muzeu. K dalšímu většímu rozmachu obce dochází až ke konci 17. století. Původně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba byl v letech 1737 - 1747 přestavěn v barokním slohu. Při prohlídce gotického kostela stojí za povšimnutí vzácný obraz nad oltářem, pocházející z roku 1852 s vyobrazením obce té doby. Zajímavostí jsou i klasicistní fresky, dřevěné plastiky na oltáři a nejstarší dochovaná památka vzácný náhrobek vladyky Beneše z růžového mramoru z roku 1419. Po ničivém požáru v roce 1834 zůstalo zachováno pouze několik poloroubených a roubených staveb zachycující prvky lidového stavitelství. Obnovená zástavba s rozhlehlým náměstím obdélníkového tvaru byla již převážně zděná. Náměstí dominuje kostel sv. Filipa a Jakuba. K dalším významným památkám patří radnice s hranolovou věží a pozdně klasicistní dům čp. 8, barokní fara a škola, kterou nechali vybudovat tehdejší majitelé panství Auerspergové. Po rekonstrukci budovy bývalé fary je v ní dnes umístěno muzeum se třemi výstavními sály. Expozice mapují život ve zdejším kraji se zaměřením na obec Trhovou Kamenici. Velká část je věnována bohaté historii obce, řemeslné výrobě a významným osobnostem. V Trhové Kamenici se narodilo nebo působilo několik významných kulturních postav. K nejznámějším určitě patří učitel a později spisovatel K. V. Rais narozený v Lázních Bělohradě. Do školy v Trhové Kamenice nastoupil po studiích v roce 1877 jako mladý učitel na své první místo. V místních osadách Zubří, Petrkov, Kameničky, Hluboká, Rohozná a Polom zůstalo dochováno několik lidových staveb typických pro zdejší podhorský kraj. Nedaleko Trhové Kamenice v rázovitých osadách obce Vysočina tj. Veselý Kopec, Svobodné Hamry, Možděnice a Dřevíkov se nachází skanzen - muzeum v přírodě, jež představuje unikátní ukázku lidové architektury 19. století na Hlinecku. Tradiční akce během roku na Veselém Kopci a folklórní slavnosti na Hlinecku se těší vždy velké oblibě návštěvníků.

Trhová Kamenice a okolí poskytuje velmi příznivé podmínky pro milovníky pěší nebo cykloturistiky. Nad osadou Zubří se nachází poutní kaple sv. Jana Nepomuckého s krásným výhledem do okolní podhorské krajiny. K velmi vzácným patří i několik okolních přírodních rezervací Zubří, Strádovka, Hubský a pralesní rezervace Polom. Častým cílem turistů bývá rozhledna, která se nalézá jihozápadním směrem z Trhové Kamenice na Zuberském kopci v nadmořské výšce 615 m n. m. V zimě je k dispozici lyžařský vlek a vhodné trasy pro běžky. Trhová Kamenice na pomezí chráněných oblastí Železné hory a Žďárské vrchy kromě památek a sportu láká především nádhernou přírodou, sítí turistických stezek a cyklotras. Zajímavými výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí jsou Hlinsko, Nasavrky, Slatiňany, Heřmanův Městec, Chrudim, Toulovcovy maštale, Litomyšl, Jevíčko, Moravská Třebová, Polička, Českomoravské pomezí.

/ podklady ochotně poskytli p. starosta s prac. OÚ Trhová Kamenice /


Soubor lidových staveb Veselý Kopec

Ubytování hotel Styl Hlinsko


© Infoweb ** Trhová Kamenice, Železné hory, Vysočina **