wz

Úpice cyklotrasy, hvězdárna, lyžování Jestřebí hory, Úpice muzeum Dřevěnka

Úpice se rozprostírá v roklinatém údolí po obou březích řeky Úpy lemované několika výšinami. Město Úpice je přirozeným kulturním a společenským centrem mikroregionu Jestřebí hory. Úpice svou polohou v podhůří Jestřebích hor je ideálním východiskem pro rodinnou letní turistiku a cyklotrasy. Díky blízkosti Krkonoš i udržovaným běžeckým stopám jsou zde podmínky i pro zimní dovolenou. Velkým lákadlem je i řada turisticky atraktivních míst v okolí, např. Adršpašsko - teplické skály, Babiččino údolí, Červený Kostelec, Malé Svatoňovice, Rtyně v P. Kromě výletů do okolní přírody, klidného ubytování v penzionu, ubytovně, ubytování v soukromí a kempu zde najdeme i stopy dlouhé historie.

Úpice vznikla jako strážní osada na důležité obchodní stezce směřující do Kladska, tzv. Kladské trhovce. Je velmi pravděpodobné, že strážní osada vznikla dříve než byl nad Havlovicemi v roce 1279 založen hrad Vízmburk. Protékající řeka Úpa dala osadě i své jméno, neboť Úpice je zdrobnělý název Úpy. Panství Vízmburk velmi podporovalo své městečko Úpici a udělilo mu několik výsad, jako právo tržní, hrdelní, várečné, právo vybírat clo z mostu apod. Úpice byla jediným městečkem na panství vízmburském a zároveň sídlem duchovní správy, k níž patřil i Vízmburk. V dějinách města nalezneme i stinné stránky. Za husitských válek stála Úpice na straně kalicha. Roku 1421 vpadli do Úpice a okolí Slezané a drancovali, pálili a plenili. Svůj vpád zopakovali ještě jednou roku 1425. Po rozboření hradu Vízmburk, vše co patřilo k Vízmburku bylo připojeno k panství v Náchodě. V gruntovních knihách je z roku 1559 první dochovaný záznam o nejstarší úpické památce zvané Dřevěnka. Stavba z neotesaných klád je ojedinělou památkou tohoto druhu v Čechách. Do roku 1990 sloužila jako hostinec, od r. 2007 je to muzeum. Po zotavení z válečných hrůz se v Úpici rozvinula řemeslná výroba a v roce 1604 byla v Úpici postavena první škola. Velký požár roku 1625 rozvoj Úpice pozastavil. Náchodské panství propadlo v roce 1634 konfiskaci a obdržel je František Octavio Piccolomini. V době třicetileté války byla Úpice zase několikrát vydrancována a vyloupena švédskými vojsky. Také v prusko - rakouských válkách trpělo obyvatelstvo Úpice několikrát průtahy a okupací vojsk. Ke konci 17. století bylo v Úpici postaveno několik význačných budov. V letech 1677 - 1678 to byla radnice a několik let později v roce 1698 kamenný kostel sv. Jakuba Většího s 45 m vysokou věží. Na hlavním oltáři je obraz sv. Jakuba Staršího z roku 1730 od Petra Brandla a v presbytáři staré vyřezávané lavice. V počátku druhé poloviny 19. století došlo v Úpici k rychlému rozvoji průmyslu, především textilního. V místní části Sychrov byla postavena roku 1851 první přádelna lnu, později vyhořela a byla postavena nová. K významným podnikatelům v Úpici patřil Karel Moravetz, který započal s výrobou vah. Výrobky tehdejší úpické vahárny značky KAMOR pronikly do celého světa. Bratři Buxbaumové vybudovali roku 1905 moderní tkalcovnu. Úpice se tehdy rázem stala jedním z nejprůmyslovějších měst na severovýchodě Čech. Na sklonku 30. let minulého století se Jestřebí hory přeměňovaly na linii Trutnov - Hronov v komplex opevnění. Vlivem předválečných událostí a mnichovské dohody z roku 1938 nebylo opevnění využito. Dnes některé objekty prochází díky úsilí členů klubu vojenské historie rekonstrukcí, jejíž cílem je uvedení do původního stavu. V objektech jsou expozice se zaměřením na výstavbu pevnostního systému, expozice zbraní a munice v tehdejším Československu. Z významných osobností v Úpici prožili své mládí Josef a Karel Čapkové. V městském muzeu je k vidění stálá expozice o sedmnáctiletém pobytu Čapků v Úpici. Městské muzeum a galerie na náměstí T. G. Masaryka je pojmenované podle zdejší rodačky, malířky květin a Podkrkonoší Julie W. Mezerové. K vidění jsou obrazy, kresby a rodinné dokumenty. Expozici doplňují národopisné exponáty a nálezy z trosek hradu Vízmburk. Častým cílem turistů je místní hvězdárna. Nachází se nad městem v místní části zvané U Lipek. Založena byla roku 1959 a návštěvníkům nabízí prohlídku, ukázku přístrojů a dalekohledů, v letním období za bezmračného počasí pozorování noční oblohy. Úpická hvězdárna vedle sledování sluneční aktivity na lidský organismus a biosféru provádí i seismická a meteorologická měření.

V současnosti Úpice s téměř 6000 obyvateli neztratila nic ze své malebnosti. Stále zde najdete krásné okolí, příležitost k vycházkám i sportování. Městem je vyznačena 4,5 km dlouhá naučná stezka po historických památkách města Úpice. Kulturní život navazuje na tradice, zejména ochotnické divadlo má zde dlouhodobou působnost. Zdejší divadlo Aloise Jiráska bylo postaveno v roce 1938 podle projektu J. Záruby, poslední přestavby a modernizace byly provedeny v 70. a 80. letech. Region Jestřebí hory je ideálním místem pro turistiku a rodinnou dovolenou. V zimě je v Jestřebích horách k běžeckému lyžování upravováno 8 km běžeckých stop a ke sjezdu slouží několik sjezdovek v okolí. Nejvyšším bodem a hlavní dominantou Jestřebích hor je vrch Žaltman se stejnojmennou rozhlednou. Regionem je vyznačena síť turistických stezek a cyklotras s napojením do sousedního Polska. Mezi nejvýznamější akce v Úpici patří Mistrovství Evropy v běhu do vrchu, cyklistický festival Apache, staročeská pouť, letní expedice mládeže na hvězdárně ad. Zajímavými výlety do okolí jsou Babiččino údolí, Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Malé Svatoňovice, Červený Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, Žacléř, Česká Skalice, Hronov, Náchod, hospital Kuks. Tipy na výlet do příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytla p. starostka s pracov. MÚ Úpice /


Hvězdárna Úpice


© Infoweb ** Úpice Jestřebí hory, Kladské pomezí **