wz

Ústí nad Orlicí houslová soutěž, Kocián, ubytování, Ústí betlémy, webkamera

Ústí nad Orlicí leží v malebném údolí na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky v podhůří Orlických hor. Město vzniklo v souvislosti s královskou kolonizací území na Tiché Orlici, ve druhé polovině 13. století. První písemná zmínka o městě je z roku 1285. Za vlády Přemysla Otakara II se začala rozrůstat stará slovanská osada Oustí a dala tak základ dnešnímu městu. Jeho osudy byly těsně spjaty s historií hradu Lanšperka a lanškrounského panství. Převážná většina obyvatel města a okolních obcí se v minulosti živila hlavně zemědělstvím a domácím tkalcováním. V 16. století nastal rozvoj řemeslné výroby. Nejstarším cechem byl cech tkalcovský, který obdržel artikule již roku 1512 a o pět let později je dostal též cech soukenický. K rozmachu továrenského textiního průmyslu a strojírenské výroby došlo v polovině 19. století v souvislosti se stavbou železniční trati Praha - Pardubice - Olomouc. Polohou v podhůří Orlických hor, dobrou dopravní dostupností se Ústí nad Orlicí s nabídkou ubytování v hotelu, penzionu, soukromí a turistického ubytování stává častým cílem turistů.

Ústí nad Orlicí je město s významnou tradicí průmyslovou i kulturní a s dobrým zázemím pro rozvíjení těchto tradic. Pěkný historický střed města s téměř pravidelným čtvercovým náměstím, s podloubími a typickými starými domy, je od roku 1991 vyhlášen za městskou památkovou zónu. Ve středu náměstí stojí mariánský sloup z roku 1737. V levém dolním rohu náměstí najdeme radnici, která byla vystavěna necelých dvacet let poté, co v roce 1705 byla původní radnice zničena požárem. Když projdeme úzkou sevřenou uličkou za radnicí, objeví se před námi mohutné průčelí Děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie z roku 1776. Tento kostel je každý podzim dějištěm Festivalu duchovní hudby. Příležitost k setkávání varhaníků a pěveckých sborů z celé republiky. Město se může chlubit i několika dalšími významnými stavebními památkami. Patří sem funkcionalistická budova divadla, architekta Kamila Roškota, která je zapsána na seznamu kulturních památek České republiky a secesní Hernychova vila. Pokud vyjdeme z náměstí podloubím v levém horním rohu, dostaneme se k domu s pamětní deskou Mistra Jaroslava Kociána. Houslový virtuos je nejslavnějším rodákem města. Na jeho počest se v Ústí nad Orlicí každoročně na začátku května koná mezinárodní houslová soutěž mladých talentovaných houslistů. Pokud pokračujeme touto ulicí dále, dojdeme k nejstarší kamenné stavbě ve městě, budově sboru Jednoty bratrské. Dům z roku 1555 s barokní mansardovou střechou je jednou z nejstarších dochovaných budov sboru v Čechách. Pokud vyjdeme z náměstí pravým horním rohem, nemůžeme přehlédnout sochu Bubnujícího legionáře z roku 1925, jejímž autorem je architekt Josef Mařatka. V Ústí nad Orlicí je zakořeněna i bohatá betlémářská tradice. Tato tradice se stala pojmem. Malování a stavění betlémů trvá v ústeckých domácnostech od konce 18. století až dodnes. V městském muzeum lze shlédnout mnoho krásných betlémů zdejších rodáků. Město bývá často centrem tanečních soutěží a přehlídek. Více než 80 let se vždy v polovině srpna koná tradiční Staročeská pouť. Tradicí se stávají Ústecké vánoce, kdy celý prosinec vystupují na náměstí taneční a hudební soubory.

Ústí nad Orlicí v současnosti je možno nazvat i městem sportu. Město se může pochlubit novým aquaparkem s tobogánem, několika bazény, skluzavkami a vířivkami. Ve městě najdete i krytý plavecký bázen, sportovní areál s tenisovými kurty, kuželkářskou dvoudráhu, bowling, turistickou loděnici a letiště s vyhlídkovými lety. Ve městě je mnoho možností ubytování. Ústí nad Orlicí je pořadatelem mezinárodních automobilových závodů do vrchu " Ústecká 21 " a mistrovství České republiky v tenisu mužů a žen " Rieter Cup ". V zimě příznivci lyžování mohou využít lyžařských skiareálů Říčky v Orlických horách, Čenkovice, skiareál Přívrat. Půvabné okolí města umožnuje i řadu dalších aktivit rekreační činnosti. Svou polohou je vstupní branou do východní části Orlických hor. Najdeme zde trasy pro pěší i cykloturistiku, při kterých můžeme navštívit zříceniny hradů Lanšperk, Žampach, Litice a Potštejn na značené turistické stezce a cyklotrase Podorlickem ( cesta Dr. Gutha Jarkovského ). Případně zvolit trasu kratší, podél kapliček Křížové cesty zakončenou vyhlídkou z věže na Andrlově chlumu. Dobrým tipem pro turisty jsou nepříliš vzdálená historická města Brandýs nad Orlicí, Letohrad, Česká Třebová, Lanškroun a Litomyšl. Tipem na zajímavé výlety do vzdálenějšího okolí je Potštejn, Vamberk známý tradicí paličkované krajky, Rychnov nad Kněžnou, Králická pevnostní oblast, Králíky, přehrada Pastviny, přírodní rezervace Zemská brána, Dobruška, Opočno a výlety do polského příhraničí ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytli pracovníci MÚ /


Mezinárodní Kociánova houslová soutěž

Ubytování hotel Na zámku Letohrad


© Infoweb ** Ústí nad Orlicí, Orlické hory a Podorlicko **