wz

Vysoké Mýto festival Čermákovo,Sodomkovo Vysoké Mýto muzeum karosářství

Vysoké Mýto leží na vyvýšenině nad řekou Loučnou v malebném kraji na rozhraní Podorlicka a Českomoravského pomezí. Město s bohatou historií je regionálním centrem kultury, vzdělávání, průmyslu a obchodu. Historická část města Vysoké Mýto zaujme na první pohled dobře dochovaným systémem dvouvěžových středověkých bran a městského opevnění. Ve Vysokém Mýtě a v celém regionu Vysokomýtsko je k dispozici dostatek ubytování a stravování ve všech cenových relacích - hotely, penziony, ubytování v soukromí, chaty, chalupy a kempy.

Vysoké Mýto, nejstarší doklady o osídlení oblasti dnešního města a kolem řeky Loučné pocházejí ze starší doby kamenné. V polovině 11. století dal kníže Vratislav vystavět hrad nesoucí jeho jméno ( Vraclav ), který se stal důležitým správním centrem tohoto kraje na dobu 200 let. V roce 1108 se hrad stal nechvalně proslutým dějištěm vyvraždění rodu Vršovců. Úlohou hradu bylo chránit důležitou obchodní zemskou stezku, později nazvanou Trstenická, která spojovala Čechy s Moravou a dále s východními zeměmi. Vysoké Mýto bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. a osazeno německými osadníky jako jedno z obchodních středisek na zemské stezce. Stalo se tak před rokem 1265, kdy je o městě první písemná zmínka. Od roku 1307 se z královských měst vydělila skupina měst, která připadla věnem českým královnám. Spolu s Vysokým Mýtem sem náležel Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Polička, Trutnov a další. Z této doby zůstal městu půdorys pravidelného čtyřúhelníku v jehož středu bylo umístěno náměstí s dvojicemi ulic při nárožích a dalšími ulicemi ve středech stran. Vstup do města zajišťovaly tři brány, jejichž jména jsou odvozena od míst, ke kterým cesty vedoucí z nich směřovaly - Pražská, Choceňská a Litomyšlská. Celé město bylo obklopeno opevněním, nejprve jen dřevěným, jehož obvod měřil zhruba 800 m, kamenné byly pouze brány a některé bašty. Stejně tak měšťanské domy byly zpočátku jen dřevěné, a tak město často podléhalo ničivým požárům. Královská a věnná města od 17. století postupně ztrácela své privilegované postavení, poslední staré výsady pozbyla v polovině 19. století. Měšťané postupně na rušné obchodní cestě bohatli a mohli si dovolit zejména v klidných časech vlády Karla IV. financovat zbudování monumentálního svatostánku. Kostel sv. Vavřince vynikal nad průměr doby. V dalších staletích několikrát vyhořel a byl téměř zničen, celkové vyznění však zůstalo zachováno. Jeho současná podoba je výsledkem puristické restaurace z konce 19. století vedené z větší části Fr. Schmoranzem a J. Mockerem. Vejdeme-li vchodem ve dvouvěžovém průčelí do interiéru, ocitneme se v rozlehlém trojlodí. Stěny chrámu pokrývá působivá secesní výzdoba a řada figurálních scén. V bočních lodích jsou scény znázorňující založení města Přemyslem Otakarem II. a osobnosti, které se zasloužili o jeho novodobé restaurování. Celému prostoru dominuje hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí P. Marie z roku 1728 od Petra Brandla. Mistrovské Brandlovo dílo z jeho vrcholného období je řazeno k největším skvostům barokního umění ve východních Čechách. V sousedství kostela je zvonice ve které jsou dnes prostory městské galerie. Období prosperity končí porážkou českého stavovského povstání na Bílé hoře roku 1620. Tíživými se staly i následky 30 leté války a několik požárů města. Nový rozvoj, zejména v oblasti kulturní, nastává v 19. století. Roku 1871 bylo založeno muzeum jako vůbec nejstarší městské muzeum u nás. Regionální muzeum a muzeum českého karosářství nabízí stálé expozice a výstavy, například expozici slavné karosářské firmy Sodomka, součástí je unikátní automobil Aero 50 Dynamik. Ke konci 19. století dochází ve městě k oživení i v oblasti hospodářské.

Vysoké Mýto je dnes známé výrobou autobusů, konáním motoristických soutěží či jako města s největším čtvercovým náměstím v České republice. Návštěvníkům ovšem nabízí i další zajímavosti, jež vybízejí k příjemným i poučným procházkám. Při nich si připomeneme i mnohé významné rodáky. Ve Vysokém Mýtě se narodil básník české protireformace Bedřich Bridel, spisovatel Jan Javornický, kreslíř a rytec Josef Šembera, historik Alois Vojtěch Šembera, na místním gymnáziu působil řadu let překladatel Otmar Vaňorný a další. Ve všech městských sadech založených v místech zrušených valů a příkopů středověkého opevnění jsou umístěny informační tabule s popisem zdejší flóry. Kulturní dění města se povětšinou odehrává v zrekonstruovaném Šemberově divadle z roku 1925. V blízkém i vzdálenějším okolí Vysokého Mýta je řada přírodních a historických zajímavostí. Jmenujme například poutní místo s barokním areálem Vraclav unikátní dřevěný kostelík v Dobříkově, rokokový zámek v Nových Hradech či Střemošickou stráň, jednu z nejbohatších botanických lokalit v Čechách. Na ubytování a stravování je zde velké množství kapacit. Pro sportovní vyžití a aktivní odpočinek lze ve městě využít krytý bazén s posuvným dnem, jediný v ČR, koupaliště s tobogánem, možnosti zapůjčení motokár na autodromu a velice dobře vybavené sportcentrum. Tipy na turistiku v okolí najdete i webu města. Vysoké Mýto nabízí kromě uvedených památek a vycházek do nádherné přírody, také hustou síť značených cyklotras a tur. stezek. Dobrým tipem pro turisty jsou nepříliš vzdálená historická města Choceň, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun a Letohrad. Tipem na zajímavé výlety do vzdálenějšího okolí je Potštejn, Vamberk známý tradicí paličkované krajky, Rychnov nad Kněžnou, Králická pevnostní oblast, Orlické hory, Králíky, přehradní nádrž Pastviny, PR Zemská brána, zámky, hrady na Divoké a Tiché Orlici, Českomoravské pomezí, Dobruška, Opočno a výlety do polského příhraničí ( lázně, muzea, pevnosti ... ).

/ podklady ochotně poskytli p. starosta s prac. MÚ Vysoké Mýto /


Regionální muzeum - nejstarší v Čechách a muzeum karosářství


© Infoweb ** Vysoké Mýto **