wz

Žacléř muzeum,lyžování Prkenný Důl,mikroregion Žacléřsko,Žacléř Stachelberg kamera

Žacléř ležící na úpatí Žacléřského hřbetu v nadmořské výšce 604 m n. m. tvoří východní bránu Krkonoš. Žacléř a jeho čtyři nedílné součásti - Bobr, Prkenný Důl, Černá Voda a Rýchory tvoří území s celkovým převýšením v nejvyšším a nejnižším bodě ( Rýchory-Dvorský les 1033 m ) 550 m. Při procházkách městem Žacléř a okolním krajem každého turistu zaujme především množství kamenných památek. Žacléř se stává často východiskem pro běžecké lyžování, cyklotrasy a turistiku v oblasti východních Krkonoš. Turisty láká krásná příroda s vyznačenými stezkami, často napojenými na polské cyklotrasy. Značené stezky poskytují velkou nabídku okruhů, výletů s rozmanitou náročností jak fyzickou, tak technickou. Vydat se lze do tisícové výšky za přírodními krásami s množstvím vyhledů. Ne všechny části Krkonoš jsou v sezónách přeplněny, mikroregion Žacléřsko s jedinečnou přírodou je ideálním místem pro milovníky klidné dovolené.

Žacléř datuje první písemné zmínky o hradu Žacléř ( Scheczler ), jako jedna z nejstarších trvale osídlených osad v regionu, rokem 1334. Hrad postavený na skalním ostrohu střežil důležitou obchodní stezku z českého vnitrozemí do Dolního Slezska. Po husitských válkách však osada zanikla. Nové osídlení kolem roku 1553 mělo již statut městečka s názvem Bernstadt. V 16. stol. dochází k velkému rozvoji zemědělství, řemesel a průmyslu. V Prkenném Dole se vyráběl papír, následovala výroba skla, přádelna a výroba porcelánu. Nálezy černého uhlí kolem roku 1570 způsobily, že Žacléř je znám jako město s hornickou minulostí. Hornické symboly jsou dnes obsaženy v městském znaku. V roce 1628 v Žacléři naposledy ve své vlasti přespal učitel národů Jan Ámos Komenský před odchodem do polského Lešna. V průběhu staletí byl hrad několikrát v troskách a opět obnoven, později byl přestavěn na zámek. Nyní je v soukromém vlastnictví. Pod zámkem se rozvíjelo městečko, jehož zachovalé historické jádro je vyhlášeno památkovou zónou. Na Rýchorském náměstí neujde vaši pozornosti vynikající práce J. F. Pacáka. V roce 1725 tu zhotovil v barokním slohu Mariánský sloup a je též autorem figurální oltářní výzdoby v kostele Nejsvětější Trojice. Původní renesanční stavba ze 16. století byla barokně přestavěna a několikrát upravena. Na náměstí vás zaujme radnice v klasicistním stylu. Jako významné stavební památky se hodnotí domy na náměstí většinou empírové s podloubím v přízemí, především však původní roubené dřevěnky. V Žacléři výchozím bodem většiny návštěvníků je městské muzeum, sloužící též jako infocentrum. Městské muzeum v expozici seznamuje interaktivním způsobem s bohatou historií města, jeho významnými osobnostmi, s životem zdejších obyvatel a dolováním kamenného uhlí, které zde má více než 400 letou historii. Zdejší krajinu si pro svou malebnost oblíbil nejeden umělec. V Prkenném Dole na přelomu 19. a 20. století žil a tvořil lidový básník Franz Grundmann. Na místním hřbitově je hrob známého básníka Josefa Jarosche. Po 2. světové válce tvoříl ve zdejším kraji malíř, vynikající krajinář Joannes Koehler, absolvent výtvarné akademie ve Výmaru. Procházkami po hřebenech nebo klidných lokalitách Bobru, Černé Vody a Prkenného Dolu načerpáte potřebnou sílu a pohodu. Jižně od Žacléře leží v údolí osada Prkenný Důl. Z Rýchot jí protéká Sněžný potok. Tento vodní zdroj poháněl v minulosti pily, několik mlýnů a také sloužil papírně, ve které se vyráběl papír již v 16. století. Dnes tato oblast se dvěma moderními areály slouží především vyznavačům sjezdového lyžování. Bobr, kdysi samostatná obec, dnes patří k Žacléři. V Bobru je turistický přechod do Polska. Hned za hranicí naleznete značené polské cyklostezky. S Bobrem sousedí další osada Černá Voda. Tudy odcházel J. A. Komenský z vlasti. Tuto událost připomíná pamětní deska na Růžovém Paloučku a naučná stezka Po stopách Komenského o 17 zastávkách. Žacléřská naučná stezka vás provede historií města a jeho osad. Nad Prkenným Dolem na vrchu Stachelberg byl před 2. světovou válkou budován betonový pevnostní systém. Nedokončené opevnění s rozsáhlým podzemím je dnes zčásti přístupné veřejnosti. V jednom z pěchotních srubů se nachází muzejní expozice. Od tvrze Stachelberg / kamera / je možné projít naučnou stezku Opevnění Trutnovsko. Naučná stezka vede zajímavým, většinou zalesněným terénem a prochází přes malebné údolí říčky Ličná. Na trase s výchozími místy Stachelberg nebo Libeč je několik vyhlídkových bodů. K nejvýznamnějším přírodním lokalitám východních Krkonoš patří Rýchory, ležící v první zóně Krkonošského národního parku. Z náhorní roviny jsou úchvatné pohledy do kraje, ať už k nejvyšší hoře Sněžce, nebo na opačné straně k Vraním horám. Další jedinečné výhledy do kraje poskytuje vyhlídka po bývalé Maxově boudě. V blízkosti Rýchorské boudy můžete po celý rok pozorovat skotský náhorní skot. Ve výšce 1033 m n. m. se dochoval původní bukový prales Dvorský les s typickým bylinnýn podrostem. Prales Dvorský les je rájem fotografů, zejména za mlhavého počasí. Rýchory jsou nejvyhledávanějším turistickým cílem východních Krkonoš. V Žacléři se nachází i technické památky spojené s nejstaršími kamenouhelnými doly. Areál budov dolu, těžní jámy Jan a Julie hornického skanzenu jsou kulturní památkou. Prohlídka věží a podzemí je s průvodcem.

Žacléř se příchodem zimy zahalí do hábitu jinovatky a sněhu. Na toto období čekají vyznavači zimních sportů. Moderní lyžařské areály v Prkenném Dole a okolí jim mají co nabídnout. Milovníci běžek si také přijdou na své. Hned u žacléřského zámku vjedete na upravený terén Krkonošské lyžařské magistrály, po kterém stoupáte až na Rýchory a dále směrem na Pomezní Boudy. Méně náročné jsou běžecké trasy směrem k Vraním horám. Žacléř se v současné době orientuje zejména na turistický ruch a to nejen v zimě. Krásné okolí Žacléře je protkáno sítí cyklotras a stezek po památkách. Cyklostezky směrem k Vraním horám jsou pro všechny věkové kategorie. Není problém přes turistický přechod Bobr návštívit v sousedním Polsku klášterní komplex Krzeszów historické domky v Chelmsku Slaskiem i vodní nádrž Bukowka. Zajímavými výlety do okolí jsou Adršpašsko-teplické skály, Babiččino údolí, Malé Svatoňovice, Úpice, Rtyně, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Náchod, Kuks. Tipy na autovýlety do příhraničí Polska. ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady, foto ochotně poskytl p. Mach s prac. IC /


pevnost Stachelberg


© Infoweb ** Žacléř, Krkonoše Rýchory **