wz

Zdobnice lyžování,běžky,ubytování Zdobnice ski areál,Orlické hory,cyklotrasy,kamera

Zdobnice v Orlických horách ( 605 m n. m. ) leží v údolí při horním toku říčky Zdobnice pod svahy dvou vrcholů Zakletý a Tetřevec. Horská obec původně nazývaná Velká Zdobnice a Zdobnička, má vysloveně rekreační charakter, ideální výchozí bod pro cyklotrasy, lyžování, ubytování a turistiku. Sjezdovky ski areálu lyžování jsou upravované a v případě nepřízně počasí uměle zasněžované. Sníh je v okolí pečlivě udržován na běžecké trasy. Velmi oblíbená trasa na běžky je Jiráskova stezka. Do katastru Zdobnice patří i bývalé obce Kunčina Ves ( sjezdovka ), Kačerov a Souvlastní. Zdobnici, Souvlastní a Kunčinu Ves tvoří zástavba trvalých a rekreačních objektů, Kačerov rekreační ubytování.

Zdobnice byla založena kolem roku 1550, kdy v místě dnešní obce káceli dřevaři lesy a dřevo plavili až do Kutné Hory. V roce 1575 prodal panství císař Rudolf I. včetně obce Zdobnice, mincovnímu úřadu v Kutných Horách. Kolem roku 1630 bylo kácení lesů ukončeno a začalo osídlování obou odlesněných břehů kolem říčky. Z původního názvu Stobnitz, později Stiebnitz vznikla dnešní obec Zdobnice v Orlických horách. V roce 1703 se Zdobnice stává majetkem hraběte Norberta z Kolowrat. Před druhou světovou válkou žilo na dnešním katastrálním území obce více jak 2 300 obyvatel, převážně německé národnosti. Po roce 1945 počet trvale bydlících obyvatel neustále klesal. Kdysi převážně dřevařská obec s historicky doloženými sklárnami a železářskými hamry se může dnes pochlubit množstvím zachovaných lidových roubených chalup. Řeka Zdobnice protínající obec, pramení v sedle mezi vrcholy Velká Deštná a Jelenka a asi po 35 km se stává pravým přítokem Divoké Orlice. Na řece Zdobnici se zachoval pozdně barokní kamenný most. Nad levým břehem v horní části obce byl v letech 1788 - 1789 postaven pozdně barokní kostel Krista Dobrého pastýře ( kostel byl opraven v roce 2001 ). Již v roce 1787 v části Zdobnička byla vystavěna kaple sv. Anny s krásnými výhledy do kraje. V místní rekreační osadě Šajtava, přípomínané již v roce 1790 se nachází několik rozptýlených chalup a menší lyžařský vlek. Z historických zajímavostí dostupných v blízkosti Zdobnice je třeba uvést Kunštátskou kapli, ležící na horské stezce Aloise Jiráska v nadmořské výšce 1037 m n. m. Na horskou hřebenovou cestu a cyklotrasy nás dovede ze Zdobnice turistické značení. Původně dřevěná stavba z roku 1670 byla přestavěna a upravena v průběhu 19. století. Zdobí ji dřevěná šindelová střecha a je obklopena vrchovištním rašeliništěm. U stezky ze Zdobnice na Pěticestí se nachází v pramenné oblasti potoka Říčky přírodní památka s jezírky, naleziště vzácných rostlin, PP rašeliniště Pod Pěticestím. K další zajímavosti blízko Zdobnice patří přírodní památka Sfinga, která je součástí skal na Vápenném vrchu ( Kamenec ) ve výšce 953 m n. m. Vznikla mrazovým zvětráváním a je jediným chráněným geologickým útvarem Orlických hor, který byl zařazen mezi přírodní památky. V okolí lyžařského střediska Zdobnice v Orlických horách se nachází rozsáhlá soustava vojenského opevnění z let 1935 - 1938, tvořená pěchotními sruby a pevností Hanička. Turistická oblast Orlické hory je protkána nepřeberným množstvím pamětihodností a církevních památek ( poutní místo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. ) Dalšími zajímavostmi v okolí Zdobnice je rozhledna Anenský vrch, do dávného středověku se lze přenést návštěvou archeologického muzea v přírodě skanzenu Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Na prohlídku své expozice srdečně zve návštěvníky Sýpka - muzeum Orlických hor v blízké Rokytnici v Orlických horách. Expozice poutavě seznamuje s krásami Orlických hor a řemesly našich předků. K dispozici je audiovizuální zařízení a prohlídka je vedena v českém, polském, německém a anglickém jazyce. Nedaleko Zdobnice se nachází Liberk s národní kulturní památkou dřevěný roubený kostel sv. Petra a Pavla, Javornice s památníkem malíře a grafika Vojtěcha Sedláčka a krajkářky Marie Serbouskové a Vamberk známý tradicí paličkované krajky.

Zdobnicí prochází horská silnice s celkem malým provozem z Rychnova nad Kněžnou ( krytý bazén ) do Deštného s odbočkou do Říček. Pro zimní sporty jsou k dispozici lyžařské vleky, dále jsou zde soukromé vleky u některých rekreačních zařízení. Pro velmi náročné sjezdaře se nachází v těsné blízkosti Zdobnice skiareál Zakletý se čtyřsedačkovou lanovkou v Říčkách v Orl. horách a 11 km vzdálené Deštné v Orl. horách rovněž s lanovkou. Hojně jsou využívány i trasy na běžky a cyklotrasy, které vedou po hřebenech hor. Velice oblíbenou akcí v Říčkách bývá na ukončení lyžařské sezóny karneval s rejem zábavných masek. Rekreační obec Zdobnice je dnes svou polohou v centrální části pohoří, výhodným východiskem také pro cyklotrasy a pěší turistiku i pro toho, kdo hledá klidné ubytování v Orlických horách. S nabídkou ubytování a stravování přichází v obci Zdobnice v Orlických horách a osadách Souvlastní, Kunčina Ves a Kačerov penziony, chaty, hotel, chalupy a rekr. objekty. Zajímavým výletem do blízkého nebo trochu vzdálenějšího okolí je Rychnov nad Kněžnou, Orlické Záhoří, hrady a zámky na Divoké a Tiché Orlici, Žamberk, Letohrad, přírodní rezervace Zemská brána, přehrada Pastviny, opačným směrem Náchod, pevnost Dobrošov, Babiččino údolí, Adršpašsko-teplické skály, Broumovský klášter, zoo Safari Dvůr Králové a výlet do sousedního polského příhraničí ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ podklady ochotně poskytl p. starosta obce Zdobnice /


Ubytování chata Slunečná . .Ubytování penzion Jílovanka


© Infoweb ** Zdobnice Orlické hory **