wz

Orlické hory lyžování,cyklotrasy,kamery v Orlických horách,rozhledny,počasí

Orlické hory se nachází v severní části východních Čech. Dlouhou dobu se na většině území rozprostíral pohraniční prales, jen na několika místech procházely územím obchodní stezky. Trvalé osídlení Orlických hor začínalo v 10. a 11. století, kdy docházelo k zakládání osad, zvláště při zemských stezkách a podél toku řek. Obyvatelstvo se živilo kromě lesních a zemědělských prací také obchodem a drobnými řemesly v níž převažovala domácí textilní výroba. Později rozvoji části Orlických hor výrazněji prospěla výstavba železničních tratí. Turistický region Orlické hory nepatří svou rozlohou v naší zemi k největším turistickým oblastem. Malebností přírodních krás a bohatstvím kulturních památek se však řadí Orlické hory mezi nejzajímavější místa v České republice. Značná část Orlických hor se rozkládá na území Královéhradeckého kraje, menší částí zasahuje do území Pardubického kraje. Mluví-li se o Orlických horách, nebývá představa toho, co je míněno tímto pojmenováním vždy jednotná, naopak bývá vykládána velmi různě. Mnozí si totiž pod Orlickými horami představují celé rozsáhlé oblasti Náchodska, Rychnovska a Ústeckoorlicka nebo dokonce i celou oblast horského masívu Králického Sněžníku. Území je třeba rozdělit na vlastní hřeben Orlických hor mezi obcemi Olešnice v Orlických horách a Bartošovice, dále přes Čihák, České Petrovice, Mladkov na vrcholy Suchého vrchu a Bukové hory, jakož i nejbližší okolí tohoto hřebene, včetně přístupových stezek k němu. Vše ostatní směrem do vnitrozemí tvoří oblast Podorlicka.

Orlické hory tvoří tří na sebe vzájemně navazující části, Deštenská hornatina, Mladkovská vrchovina a Bukovohorská hornatina. Pohoří vytváří postupně Ostružník ( 954 m n.m. ), Vrchmezí ( 1084 m n.m. ), Bukačka ( 1015 m n.m. - NPR, 50 ha ), Šerlich ( 1026 m n.m. ), Malá Deštná ( 1090 m n.m. ), Velká Deštná ( 1115 m n.m. - nejvyšší bod ), Jelenka ( Vřesník 1096 m n.m. ), Koruna ( Orel 1099 m n.m. ), Homole ( Střední vrch 1000 m n.m. ), Tetřevec ( 1043 m n.m. ), Kunštátská kaple ( 1037 m n.m. ), Komáří vrch ( 991 m n.m. ), Anenský vrch ( 991 m n.m. ), Adam ( 762 m n.m. ), dále pak Vysoký kámen ( 842 m n.m. ), Bradlo ( 983 m n.m. ), Suchý vrch ( 995 m n.m. ) a Buková hora ( 958 m n.m. ). Z hlavního hřebene vybíhají směrem do vnitrozemí rozsochy např. Sedloňovský vrch ( 1049 m n.m. ), Maruša ( 1042 m n.m. ), Kamenec ( 953 m n.m. ), vrch Zakletý ( 990 m n.m. ) ad. Souběžně s hřebenem Orlických hor se táhne na území Polska pohoří "Góry Bystrzyckie" s nejvyššími body Jagodna ( 977 m n.m. ) a Sasanka ( 965 m n.m. ). Státní hranici zde tvoří řeka Divoká Orlice ( cca 30 km ), pramenící na území Polska v rozsáhlých rašeliništích Topielisko a Czarne bagno. Velmi zajímavá je oblast, část jejího toku mezi Bartošovicemi a Čihákem, kde proráží horský masív tzv. Zemská brána. Její vody jsou hlavním zdrojem pro vodní nádrž Pastvinská přehrada. Velmi romantická jsou i údolí řek Tiché Orlice, Metuje, Olešenky, Zlatého potoka, Bělé, Zdobnice, Říčky a Kněžné. Téměř stále po hřebenu Orlických hor se táhne hlavní turistická trasa - Jiráskova stezka ( z Broumova do Litomyšle - 161 km ), poskytující přirozenou rozhlednu do okolí. Značná část Orlických hor je vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí s cílem uchránit harmonicky vyváženou krajinu. Po stránce fauny a flóry představuje region Orlické hory poměrně bohatou oblast s výskytem dnes již vzácných a chráněných druhů. Turistická oblast Orlické hory je protkána hustou sítí cest a nepřeberným množstvím šlechtických sídel a církevních památek ( poutní místa Kunštátská kaple a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. ) Atraktivitu hor zvyšuje rozsáhlá soustava vojenského opevnění. Na obranu Československa zde byla na sklonku 30. let minulého století vybudována mohutná linie opevnění. Ovšem vlivem předválečných událostí a mnichovské dohody z roku 1938 nebyla nikdy využita. Některé pevnosti a betonové sruby jsou dnes pečlivě rekonstruovány do původní podoby Kluby vojenské historie popř. obcemi a využity k muzejním účelům. Během prohlídky vás průvodci pevnosti Hanička, pevnosti Dobrošov, pevnosti Bouda, tvrze Skutina a Hůrka seznámí s dobovou výzbrojí a výstrojí. Uvidíte vnitřní zařízení, na tehdejší dobu kvalitní optiku, kterým byly objekty těžkého předválečného opevnění Orlických hor vybaveny. V zimním období jsou terény oblasti využívány lyžaři ve ski areálech Deštné v Orlických horách, Říčky v Orlických horách, Zdobnice, Nový Hrádek, Olešnice v Orl. h., Bartošovice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, České Petrovice, Čenkovice, Jablonné nad Orlicí, Orlické Záhoří, Mladkov, Sedloňov a polský skiareál Zieleniec. V posledních letech byly v Deštném a Říčkách vybudovány nové lanovky. Sjezdovky a běžecké trasy jsou udržované a v případě potřeby kvalitně zasněžované. V Orlických horách si na své přijdou jak děti a začátečníci, tak zdatní lyžaři. Vyznavačům lyžování jsou k dispozici vybavené půjčovny sportovního vybavení, lyžařská škola pro začátečníky. V letním období mohou turisté Orlických hor využívat početné cyklotrasy a značené turistické stezky.

Orlické hory jsou turistickou oblastí se skutečně mimořádným bohatstvím kulturních památek a malebnou krásou pohraniční krajiny. Na území hřebene Orlických hor a částečně podhůří byla v roce 1969 vyhlášena chráněná krajinná oblast. Území je rozděleno do 4. zón odstupňované ochrany. Většina území CHKO patří do chladné klimatické oblasti s průměrnou roční teplotou vzduchu 4 stupně Celsia a průměrným ročním úhrnem srážek ve vyšších polohách 1300 mm. V Orlických horách lze nalézt několik kriticky ohrožených a vzácných druhů rostlin. Flóra Orlických hor je druhově bohatá a vyrovná se i některým daleko vyšším pohořím. Odborníky bylo zjištěno více jak tisíc druhů květeny. Některé např. oměj šalamounek pevný se vyskytuje pouze v Orlických horách a Kladském pomezí. Na loukách a v údolích potoků a řek najdete na jaře velmi bohaté porosty bledule jarní. Velice podrobně informují návštěvníky o flóře a fauně Orlických hor tabule naučných stezek. Malou botanickou zahrádku Orlických hor lze vidět v národní přírodní rezervaci Bukačka, vzdálené asi 1 km od Masarykovy chaty. Masarykova chata je pro svou snadnou dopravní dostupnost častým výletním cílem návštěvníků Orlických hor. Horská chata ve výšce 1013 m n.m. byla postavena v letech 1924-1925. Kraj Orlických hor je plný pohádek, které zapsali B. Němcová, J. Š. Kubín a mnoho dalších autorů. Pohádkové postavičky najdeme snad v každé obci, proto se sdružení obcí a měst region Orlické hory rozhodlo vyhlásit „Kačenčinu pohádkovou říši“. Ta si klade za cíl zpříjemnit návštěvníkům Orlických hor a Podorlicka jejich pobyt pohádkou. Města a obce Orlických hor a Podorlicka se zapojily i do zajímavého projektu značení regionálních produktů. Místní výrobky jsou po přísné certifikaci označeny logem Orlické hory - originální produkt. Tento kraj učaroval i výtvarným umělcům a stal se pro mnohé jejich druhým domovem. Patřili k nim Vojtěch Sedláček, Antonín a Jan Slavíčkovi, Jan Trampota, Miloslav Holý, Antonín Hudeček, Ladislav Beneš, Leoš Kubíček, Karel Hladík ad. Jejich tvorba se stala základem sbírek Orlické galerie v Rychnově nad Kněžnou, ale obdivují je také návštěvníci památníku Vojtěcha Sedláčka v Javornici a obrazáren v Rybné a Slatině nad Zdobnicí. Na prohlídku své expozice v Rokytnici v Orlických horách vás srdečně zve Sýpka - Muzeum Orlických hor. Moderní expozice poutavě seznamuje s krásami Orlických hor a řemesly našich předků. K dispozici je audiovizuální zařízení a prohlídka je vedena v českém, polském, německém a anglickém jazyce. Samozřejmostí je bezbariérový přístup a parkování v blízkosti muzea. Do dávného středověku se lze přenést návštěvou skanzenu ( archeologické muzeun v přírodě ) Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. V roce 2014 byl vyhlášen národní kulturní památkou dřevěný roubený kostel se zvonicí a farou v Liberku. Zajímavými výletními tipy do okolí je muzeum krajky ve Vamberku, muzea v Letohradě, Žamberku, Dobrušce, zámky a hrady na Divoké Orlici, Třebechovický betlém. Oblíbenou destinací na autovýlet při pobytu v Orlických horách je sousední Kladské pomezí a oblast Králicka. Nové Město n. M., Náchod, Ratibořice-Babiččino údolí, Adršpašsko-teplické skály, Broumovsko, Zoo Safari Dvůr Králové, Králický Sněžník a autovýlet do sousedního příhraničí Polska ( lázeńská centra, muzea, pevnosti, církevní památky ... ).

/ část foto ochotně poskytl p. starosta Orl. Záhoří /


Šediváčkův long, závod psích spřežení Deštné v Orlických horách

Skiinterkriterium, FIS žákovské kategorie Říčky v Orlických horách

Oficiální stránky TO


© Infoweb ** Orlické hory **