wz

Osówka podzemní město, projekt Riese, Gluszyca, prohlídkové trasy, Polsko

Osówka podzemní město, tajemný komplex Riese, trasy historická, extrémní, pozemní objekty, expedičníOsówka podzemní město, projekt třetí říše Riese ( Obr ) se nachází v Sovích horách na území Polska u obce Gluszyca, asi 6 km od turistického hraničního přechodu Janovičky-Gluszyca Górna na Broumovsku. Osówka je nejzajímavější a nejdelší zpřístupněný podzemní objekt v Sovích horách. V těsné blízkosti komplexu Osówka najdete naučnou stezku o okouzlující přírodě v jedněch z nejstarších hor v Polsku.
V roce 1943 zahájili Němci na několika místech v Sovích horách ( na území Dolního Slezska ) stavbu objektů válečného projektu Riese. Účel komplexu a samotné práce byly zahaleny tajemstvím třetí říše. Podle některých domněnek mělo zde vzniknout tajné Hitlerovo sídlo, jiné zdroje tvrdí, že podzemí bylo určeno pro výrobu tajných zbraní. Na práci sem Němci kromě nuceně nasazených dělníků dopravovali vězně z koncentračního tábora Gross-Rosen a válečné zajatce, ale i odborníky z celé Evropy. Stavba byla zastavena začátkem roku 1945. Důvodem k zastavení stavebních prací byl očekávaný příchod Rudé armády. V poválečných letech z objektů vše co se hodilo, zmizelo. Později byl komplex uzavřen. V roce 1995 došlo k zahájení zabezpečovaní a adaptování objektů pro uvažované zpřístupnění komplexu turistům. 650 m chodeb a podzemních prostor bylo zpřístupněno již v březnu 1996. Dnes můžete během prohlídky vidět až 1500 m podzemních prostor a bunkrů. V průběhu let pro zatraktivnění byly objekty vybavovány dalšími expozicemi a interaktivními prvky. V roce 2008 vzniklo pro pohodlí turistů ( počasí, roční období ) návštěvnické centrum. Zázemí nabízí kromě pokladny, restauraci pro příjemné posezení 60 hostů, audiovizuální tecniku, parkoviště pro 100 vozidel a malé dětské hřiště. Každý rok jsou expozice v podzemí obohacovány o nové prvky vybavení, aby i opakovaná návštěva byla pro návštěvníky zajímavá. Kvalifikovaní průvodci jsou zárukou vašich nezapomenutelných zážitků z návštěvy Podzemního města Osówka. Komplex Osówka nabízí turistům několik prohlídkových tras. Historickou, extrémní, pozemní objekty a zážitkovou ( expediční ).
Historická prohlídková trasa seznamuje návštěvníky se vznikem podzemního komplexu Osówka, osudy dělníků, způsobem vedení důlních prací, stavby pozemních objektů, technická řešení a expozice zbraní. Trasa není náročná a trvá cca 1 hod.
Extrémní prohlídková trasa je částečně vedena s hisorickou trasou, návštěvníci navíc plují v podzemí lodičkou, přechází prkenné lávky ( chodba lovců ). Trasa je vhodná pro osoby bez fyzických omezení a trvá cca 1,5 hod.
Prohlídková trasa po pozemních objektech. Průvodce provádí návštěvníky po turistické stezce, vedené po objektech projektu Riese ( mj. Kasino, Rozvodna ) zbylých z 2. světové války s převýšením cca 200 m. Jedná o turistickou trasu fyzicky náročnější. Doba trvání až 1,5 hodiny.
Zážitková ( expediční ) trasa navazuje na historickou trasu a je určená pro organizováné skupiny min. 10 osob. Je nejdelší z nabízených prohlídkových okruhů komplexu Osówka. Jedná se o plnění úkolů s průvodcem převážně v podzemí, zahrnuje i pozemní objekty ( mj. Kasino, Rozvodna ), ale í pohyb ve volné přírodě. Trasa pro osoby fyzicky a kondičně způsobilé trvá cca 3 hodiny.
Tajemné podzemní město, komplex Osówka můžete navštívit celoročně. Provozní doba duben - říjen 10. až 18. hod., listopad - březen od 10. do 16. hod. V podzemích prostorách je celý rok ( tzn. i během letní sezóny ) nízká teplota, proto se doporučuje teplé oblečení, vhodnou obuv. V podzemí je třeba dávat pozor, protože je tam pološero, vlhko a v některých chodbách jsou nízké stropy. K dispozici je hlídané parkoviště. Pro zájemce je k dispozici možnost vypůjčení audio průvodce v češtině, angličtině a němčině. Vlastní obec Głuszyca je malebné historické středisko tkalců s mnoha vilami ve stylu zámečků, kdysi ve vlastnictví majitelů továren. Dále z památek je třeba uvést evangelický kostel z roku 1742. Kolem obce Głuszyca a k podzemnímu komplexu je vyznačeno několik cyklotras.

/ podklady ochotně poskytl p. Łazanowski , komplex Osówka /© Infoweb ** Osówka podzemní město Riese **