wz

Ostaš stolová hora,průvodce skály Ostaš,osada,ubytování Police,Teplice nad Metují

Ostaš je stolová hora, skály Zrádce, Čertovo auto, Ostaš chatová osada ( vrchol 700 m n. m. )
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 4 km odbočka z Hlavňova )Ostaš je stolová hora z kvádrových pískovců. Ostaš, přírodní rezervace má výměru 29,5 ha. Ostaš je dominantou Polické kotliny, která proslula mohutnými skalními útvary. Ostaš se vypíná na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, nedaleko Police a Teplic nad Metují. Na vrcholu Ostaše je Frýdlantská vyhlídka, skála s rozhledem na Jestřebí hory, rozhlednu Čáp, Adršpašsko-teplické skály, Krkonoše, Křížový vrch, Javoří hory a Broumovské stěny. Na východním okraji vrcholové plošiny je Krtičkova vyhlídka s pěkným panoramatickým výhledem na Pěkov, Broumovské stěny a Javoří hory. Z bloku jižního okraje vrcholové plošiny se okruh rozhledů uzavírá panoramatem Polické kotliny a jedinečným pohledem na Hejšovinu, Bor, Orlické hory a Náchodsko. Ostaš je staročeská varianta jména svatého Eustacha, patrona lovců. Ostaš jsou skály tvořené zbytkem původně rozsáhlejší pískovcové desky. Vrchol Ostaše je plošina 500 x 400 m, lemovaná skalními stěnami o výšce až 40 m. V některých úsecích se tento okraj člení do samostatných skalních věží. Východní část vrcholové plošiny vytváří malé skalní město zvané Bludiště nebo také Horní labyrint. Řada skalních věží má svoje pojmenování dané počátkem turistického zpřístupnění. Název skalních útvarů Zrádce, Cikánka, Zbrojnoš, Trpasličí skála je vázána většinou na místní pověsti. Kočičí skály s rozlohou 6,08 ha, v severní části s nejširší rozlohou se nazývají skalní město Dolní labyrint. Skalní útvary, podoba hřbetů, skalních slují, věží oddělených soutěskami nesou podle toho své jméno, Slůj českých bratří, Rukavice, Sokol ad. Většina izolovaných skalních věží patří k oblíbeným horolezeckým objektům s řadou těžkých přístupových cest. Takto zajímavé skalní terény jsou přístupné značenou turistickou stezkou. Pro turisty je připravena okružní stezka vedoucí do obou skalních měst. Trasa Horního labyrintu, po modré značce, dlouhá 3,5 km prochází kolem divokých roklin a pěkných skalních útvarů Mohyla smrti, Čertovo auto, Zbrojnoš až k pramenům Samaritánky. Zelená značka nás dovede do Dolního labyrintu, kde se skrývájí další zajímavé skalní útvary. Velmi vyhledávaný, především dětmi je Kočičí hrad. Na Ostaši skály často sloužily jako útočiště obyvatel blízké Police v době válek. Kaple svatého Kříže u chatové osady Ostaš byla postavena nedaleko místa, kde stával dřevěný kříž, připomínající smrt obyvatel, které se tady ukrývali. Malá dřevorubecká osada vznikla s benediktinskou hájovnou na úpatí Ostaše na začátku 18. století za opata Otmara Zinke. Dnešní hájovna s opatským znakem pochází z roku 1900. Chatová osada s občerstvením byla vybudována v roce 1963. Ostaš, stolová hora s pískovcovými skalními útvary leží na české straně hranice nedaleko většího pásu Stolových hor ( Park Narodowy Góry Stołowe ) v sousedním Polsku. Cykloturisté mohou využít některou ze značených cyklotras spojující obě pohraniční pohoří. Stolová hora Ostaš se vypíná nad obcí Žďár nad Metují. Historie Žďáru nad Metují sahá hluboko do 13. století, kdy zdejší kraj osídlovali Benediktíni. Dochovaly se zde stavby lidové architektury. Statky broumovského typu, kovárna , škola, kamenné památky např. sousoší Krista na hoře Olivetské ze 17. stoltí, tuto historii dokumentují.


© Infoweb ** Ostaš stolová hora Broumovsko **