wz

Panská skála,Hradiska přírodní rezervace,Panská skála výhledy,cyklotrasa,výlet

Zážitkem je procházka příměstskou přírodní lokalitou Hradiska s vyhlídkou Panská skála
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 116 km )Panská skála ( 475 m ) je jeden z četných skalních útvarů příměstské vycházkové lokality Hradiska u Jablonného nad Orlicí. Panská skála je zřícenina bývalé tvrze a skalnatý hřbet mezi údolím Orličského potoka a Dolského potoka. Hřbet je necelých 20 metrů vysoký a padesát metrů dlouhý. Za husitských válek se tu prý díky pomoci Jablonských ukrýval bystřecký rytíř Walter. Z vděčnosti pak měl Jablonnému Hradiska věnovat. Hřbet je horolezeckým terénem ve stupni obtížnosti 4 - 6. Hradiska je asi 4,5 km dlouhé lesnaté údolí s meandrujícím tokem Orličkovského potoka a nivními loukami a poldry. Ideální místo pro pěší turistiku, cykloturistiku a inline bruslení lezení po skalách. Údolím vede cyklotrasa č. 4069. Hradisky je vedena 8 km dlouhá okružní naučná stezka po historických a tajemných místech okolí Jablonného. Ze skalních vrcholů Panské skály jsou pěkné výhledy na údolní louky s hojným výskytem vzácné květeny ( bledule jarní, kosatce, několik druhů jestřábníku ) a živočichů např. čáp černý, lednáček říční, skorec vodní, zmije obecná, užovka hladká, rejsek horský ad.


© Infoweb ** Hradiska - Panská skála **