wz

Panské Pole NS Opevnění Rokytnicka, Panské Pole kaple sv. Anny Hadinec, chalupy

Panské Pole naučná stezka Opevnění Rokytnicka, parkoviště výchozí bod na tvrz Hanička
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 81,5 km )Panské Pole ( dříve Herrnfeld ) je osada, která byla před sloučením s Rokytnicí v O. h. samostatnou obcí. Na Panském Poli podle archivních dokumentů existovala v letech 1849 - 1945 obecná škola ( německá ) a hostinec. Chalupy a usedlosti byly rozeseté po okolních samotách Údolíčko, Hanička, Hadinec. Nyní již značně prořídlé množství chalup a chat slouží jen k rekrečnímu ubytování. Dnes je Panské Pole významným výchozím bodem Orlických hor pro cyklisty, běžkaře i pěší turisty. Vyhledávaným turistickým cílem je nedaleká dělostřelecká tvrz Hanička, postavená na sklonku 30. let minulého století. Šest betonových objektů se stovkami metrů podzemních chodeb je jedním z nejmohutnějších pevnostních systémů z období před 2. světovou válkou. Na Panském Poli je zachytné parkoviště návštěvníků tvrze Hanička, zastavuje zde také autobus veřejné dopravy z Rokytnice v Orlických horách. Z parkoviště pohodlnou chůzí lesem, červeně značenou Jiráskovou stezkou dorazíte za 30 minut k objektům pevnosti. Souběžně s turistickou značkou je vyznačena naučná stezka Opevnění Rokytnicka. Naučná stezka Vás provede po objektech čs. opevnění budovaného na hřebenech Orlických hor v letech 1936 - 1938, tedy po místech kde se v roce 1938 připravovali stovky mužů k obraně Československé republiky. Naučná stezka Opevnění Rokytnicka ( 14 informačních stanovišť v délce 4,5 km ) začíná na parkovišti zastavením č.1. Infopanely jsou rozmístěny mezi Panským Polem a Anenským vrchem a také v prostoru tvrze Hanička. V blízkosti parkoviště se nachází objekt srubu R-S 74 tzv. Na Holém. Vnitřní zařízení mimořádně zachovalého objektu je však nepřístupné. U pěchotného srubu se dochoval protitankový příkop a byl zrekonstruován systém protitankových překážek. Prohlídkou objektů si uděláte ucelený přehled o promyšleném systému pevnostních staveb, uvidíte vnitřní zařízení, seznámíte se s dobovou výzbrojí a výstrojí a na tehdejší dobu kvalitní optikou, kterým byly objekty předválečného opevnění Orlických hor vybaveny. Při silnici směrem na Bartošovice v Orlických horách v části Panské Pole - Údolíčko se nachází římskokatolická kaple Panny Marie. Chráněná kulturní památka pochází z roku 1868. Za velkého přispění dobrovolných dárců, bývalých německých obyvatel z Panského Pole a okolí, Česko-německého fondu budoucnosti a města Rokytnice jak uvádí pamětní deska, byla v roce 2000 opravena a vysvěcena. Kolem Panského Pole se však nacházejí i místa se zachovalou přírodou. Nejvýznamnější přírodní lokalitou v blízkosti Panského Pole je přírodní rezervace Černý důl. Ta slouží k ochraně smíšeného lesa ( vzácná lokalita - původní prales ). Dokládá to i mimořádně vzácný pralesní brouk Rhizophagus brancsiki vázaný na staré pralesy. Předválečné rozhodnutí vybudovat na Anenském vrchu dva objekty těžkého opevnění způsobilo, že v roce 1937 byla kaple sv. Anny na Anenském vrchu zcela rozebrána a přenesena spolu s křížovou cestou nad osadu Hadinec. Uprostřed lesa Černodolské rezervace v Hadinci stojí dodnes. Velkým přispěním dobrovolných dárců z Čech a Německa byla v 90. letech opravena. Přes Hadinec vedla v minulosti důležitá obchodní stezka do Kladska. Z Rokytnice se jezdilo dále přes Vysoký Kořen do Neratova, kde byl brod přes Divokou Orlici. Jihovýchod. směrem od Panského pole se rozkládají Žamberské lesy. Ačkoliv se jedná o běžné hospodářské lesy, jde o porosty s hojným výskytem jedle, která je v našich lesích spíše vzácností. Zásluhu na to má především lesník Josef Egrt, který zde působil po 2. světové válce a prosazoval šetrnější způsoby hospodaření ( přirozená obnova / zmlazení smrku pod mateřským porostem ad. ). V minulosti se u Panského Pole nacházelo rozsáhlé rašeliniště a podmáčené lesy. Dnes jsou však tato místa odvodněna, rašeliniště se dochovala jen zřídka, ukrytá v lesích. Hojně zde roste masožravá rosnatka okrouhlolistá. V širokém okolí Panského pole hnízdí vzácný sýc rousný, který často obsazuje připravené hnízdní budky, pozornost turistů často poutá i několik párů čápa černého.© Infoweb ** Panské Pole Orlické hory **