wz

Peklo u Nového Města nad Metují, přírodní rezervace, Bartoňova útulna

Peklo u Nového Města nad Metují, soutok Metuje a Olešenky, přírodní rezervace Pekelské údolí
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 36 km )Peklo u Nového Města nad Metují je odedávna vyhledávaným turistickým cílem. Peklo jako osada je v dochovaných písemnostech poprvé zmíněna již v roce 1415. Pekelské údolí je od počátku 20. století především spojováno s rodem Bartoňů z Dobenína. Na soutoku Metuje a Olešenky stál starý mlýn Pekelec. Známý architekt Dušan Jurkovič mu dal přestavbou v roce 1912 romantický vzhled výletní restaurace. Později v roce 1923 byla Pekelským údolím otevřena Bartoňova turistická stezka. V předválečném období 1936 - 1938 byla ( při stavbě pohraničního opevnění ) vybudována příjezdová silnice z Nového Města nad Metují. Pekelské údolí navštěvovali významné osobnosti, například český propagátor turistiky PhDr. Jiří Stanislav Guth - Jarkovský, divadelní režisér Hilar, herec Eduard Vojan, politik Přemysl Šámal. V roce 1995 zde spolu jednali prezidenti Václav Havel a Alexander Kwaśniewski. Alois Jirásek napsal o Pekle povídku. 200 m od chaty na pravém břehu proti proudu říčky Olešenky leží kámen, ve spojení s jeho povídkou, s nápisem Ženichův hrob. Peklo se stalo i místem pro natáčení filmů Musíme si pomáhat a Smrt talentovaného ševce. Přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují vyhlášená v roce 1997 chrání v hluboce zaříznutých údolích Metuje a Olešenky vzácné druhy rostlin a živočichů, kterým vyhovuje chladno sevřeného údolí. Rezervaci Peklo ohraničují svahy Dobrošova, Sendražského kopce a scenérie výšiny Koníček. Přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují je také významnou faunou obratlovců a bezobratlých. V podhorském charakteru lokality se dochovaly vzácné druhy brouků a pavouků. Z obojživelníků se zde vyskytuje mlok skvrnitý, čolek horský a velký. Z plazů ještěrka obecná a užovka hladká. Ze savců vydra říční a rejsek horský. Z ptáků lze spatřit při přeletu krahujce obecného, včelojeda lesního, čápa černého, sýce rousného, výra velkého. Osada Peklo je tvořena převážně rekreačními objekty. Turisticky velmi oblíbená roubená chata poskytuje výletníkům odpočinek s možností občerstvení. O oblíbenosti Pekla svědčí i to, že se zde křižuje několik značených pěších turistických tras a cyklostezek. Pokud se odtud vydáte malebnou stezkou po proudu řeky Metuje dorazíte po cca 5 km do Nového Města nad Metují a proti proudu Metuje do Náchoda. Jiráskova stezka však pokračuje opačným směrem podél říčky Olešenky ke zřícenině středověkého hradu Frymburk, ( více o Novém Městě nad Metují ).


© Infoweb ** Peklo u Nového Města nad Metují přírodní rezervace, Peklo chata, Orlické hory **