wz

Pěticestí Orlické hory, běžecké trasy, cyklotrasy, Pěticestí bufet HS, PP Pod Pěticestím

Po 700 m bufet HS na Pěticestí v Orlických horách, rozcestí pro běžecké a cyklo trasy
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 71 km )Pěticestí ( 1004 m n. m. ) v CHKO Orlické hory je významná křižovatka cest. Bufet HS Orlické hory na Pěticestí bývá v zimě výchozím místem pro běžecké trasy. V létě zase oblíbená zastávka pro pěší a cykloturisty. Cyklostezka ( č. 4071 ) ve směrech Velká Deštná a pevnost Hanička využívá souběžnou zpevněnou komunikaci tzv. bunkrovku ( byla vybudována při stavbě opevnění ). Bufet HS s venkovním posezením, poskytuje malé občerstvení ( převážně o víkendech ). Před vchodem do bufetu HS je zastřešený prostor s lavicí pro případný nouzový úkryt před nepohodou. Pozor pokud se dále vydáte pěší stezkou směrem ke Kunštátské kapli, cesta bývá místy často velmi rozmáčená, bahnitá a určitě nevhodná pro jízdu na kole.
Pod Pěticestím při stezce do Zdobnice se nachází, v pramenné oblasti potoka Říčky, PP Rašeliniště Pod Pěticestím. Předmětem ochrany je vegetace na svahovém rašeliništi s prameny a jezírky o rozloze 0,5 ha. Rašeliniště Pod Pěticestím, vyhlášené přírodní památkou v roce 1984, je obklopené převážně smrčinou. Vyskytuje se zde vzácná rašeliništní květena severského typu např. prha arnika, prstnatec listenatý, prstnatec májový, starček potoční, žebrovice různolistá, kozlík dvoudomý, ostřice Davallova a upolín nejvyšší. V přírodní památce CHKO Orlické hory Pod Pěticestím se vyskytuje velmi vzácná houba čapulka bahenní, rostoucí na trochnivějícím dřevě v potoce. Z význmných živočichů zde žije a rozmnožuje se čolek horský. Velmi početný je výskyt skokana hnědého, nad jezírky občas poletují vážka ploská, šidélko páskované ad. V hustém neprostupném lesíku hnízdí pěnice černohlavá, linduška lesní a červenka obecná.
Z Pěticestí lze zvolit putování několika směry, do Zdobnice, Orlického Záhoří, na vrchol Zakletý ( 991 m n. m., 1 km lanovka skiareálu Říčky ), pěšky do Říček v Orlických horách nebo cestu A. Jiráska na Velkou Deštnou a opačně na Anenský vrch a pevnost Haničku. Zdejší běžecké trasy po zimním hřebeni hor jsou nejlépe dostupné sedačkovou lanovkou ze skicentra Říčky na vrch Zakletý. Případná doprava ze záchytného parkoviště v Říčkách do skicentra je zajištěna skibusy.


© Infoweb ** Pěticestí Orlické hory, rašeliniště přírodní památka **