wz

Pevnost Bouda Orlické hory,dělostřelecká tvrz Bouda,mapa na pevnost,muzeum

Pevnosti Bouda v Orlických horách, dle mapy na vojenskou pevnost vede 0,5 km odbočka
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 105 km )Pevnost Bouda ( dělostřelecká tvrz Bouda ) se nachází asi 3 km od parkoviště na Suchém vrchu. Dělostřelecká pevnost Bouda je dostupná pro pěší a cykloturisty z Těchonína, Mladkova, Lichkova, Červené Vody, Králík a Jablonného n. Orlicí. Dělostřelecká tvrz Bouda je unikátní vojensko-historická památka. Pevnost Bouda je jedna z dělostřeleckých tvrzí, které byly stavebně dokončeny. Vojenská pevnost Bouda je součástí mohutného československého pevnostního systému budovaného na sklonku 30. let minulého století.
Dělostřelecká tvrz je komplexem 5 mohutných železobetonových objektů, postavených v nejvyšším stupni odolnosti. Objekty jsou propojeny hluboko pod zemí rozsáhlým systémem chodeb a sálů o délce více jak 1,7 km. Bojové objekty tvrze Bouda byly bezpečné proti účinkům všech tehdy známých zbraní. V komplexu pevnosti Bouda se nachází 3 navzájem stavebně odlišné sruby pěchotní, jeden srub vchodový a dělostřelecký objekt pro zabudování otočné a výsuvné věže. Dva poslední jmenované sruby jsou zachovalé v téměř původní podobě. Strop a stěny pevnosti Bouda dosahují síly až 350 cm. Stejně velmi dobře je zachovalý rozsáhlý podzemní komplex chodeb a sálů pro zajištění dloudobého boje osádky dělostřelecké tvrze. Návštěvník pevnosti Bouda uvidí skladiště munice, sály pro filtrování vzduchu, elektrárnu, válečné kasárna s kuchyní a ošetřovnou. V chodbách jsou kolejiště pro vozíky, které rozvážely materiál a munici po celé dělostřelecké tvrzi. Podzemní prostory až 57 m pod povrchem země měly poskytnout bezpečné zázemí osádce 316 mužů. Osádku vojenské pevnosti Bouda tvořili zvlášť vybraní a cvičeni vojáci. Společně s pěchotou, která měla za úkol objekty strážit by po dokončení dělostřeleckou pevnost Boudu bránilo 400 vojáků. Výstavba celého obrovského komplexu pevnosti Bouda trvala 2 roky. Návštěvník tvrze Bouda má možnost vidět jak velkorysé byly přípravy na obranu předmnichovské republiky.
Průvodci pevnosti Bouda připravili pro návštěvníky kromě klasické prohlídky, dalších 5 typů prohlídek dělostřelecké tvrze. Klasickou prohlídkou ( 65 min. ), určenou zejména pro období hlavní turistické sezóny, získáte základní přehled o tvrzi Bouda. Klasická prohlídka je vhodná i pro osoby méně fyzicky zdatné. Uvnitř tvrze v některých místech ( chladno, vlhko, někde i mokro ) teplota klesá až ke 4,5° C, proto je nutné mít sebou teplé oblečení a pevnou obuv, vhodná je i svítilna. Všechny typy prohlídek začínají a končí ve vchodovém srubu K–S 22a. Vchodový mohutný srub je situován na odvrácené straně kopce, aby ho nebylo možno pozorovat a ohrozit palbou nepřítele. Vchodový objekt zajišťoval zásobování materiálem, především municí. Srub uzavírala dvoje silnostěnná vrata, které byly po dotažení do těsnění plynotěsné. Díky opravě je vchodový objekt zachovaný v původní podobě.
Před vchodovým srubem je vystavený pancéř. pěchotní zvon o váze 21 tun a tloušťce stěny 20 cm, který sloužil pro pozorování a obranu těžkých objektů stavěných ve druhé třídě odolnosti. Každý zvon měl přesné určení do konkrétního objektu těžkého opevnění. Vystaveno je zde i několik typů protitankových a pěchotních překážek. Prohlídkou objektů si uděláte ucelený přehled o promyšleném systému pevnostních staveb, seznámíte se s dobovou výzbrojí a výstrojí, uvidíte vnitřní zařízení, na tehdejší dobu kvalitní optiku, kterým byly objekty předválečného opevnění Orlických hor vybaveny. Dělostřelecká tvrz Bouda byla v roce 1995 vyhlášena kulturní památkou. Dělostřelecká pevnost Bouda je součastí NS Betonová hranice. Naučné stezka Betonová hranice je nejrozsáhlejší naučnou stezkou věnovanou historii čs. opevnění na Králicku.
Návštěvní doba pro turisty je ( v celou hodinu ) od 1. května do 30. září denně, v říjnu jen o víkendech a státních svátcích. Nejkratší, nejvíce využívaný přístup k tvrzi Bouda je Jiráskovou stezkou z parkoviště u chaty na Suchém vrchu ( 3 km ), po červené z Mladkova žst. ( 5,5 km ), po zelené z Těchonína žst. stoupáním podle Těchonínského potoka ( 6,5 km ), po zelené Lichkov žst ( 7 km ). Červené značení ( poněkud delší ) je z Králík ( 10,5 km ) a přes Jamné údolím Černovického potoka z Jablonného n. Orlicí ( 11,5 km ).
Bouda u Těchonína je evropsky významná lokalita v rámci systému Natura 2000. Předmětem ochrany je zimoviště kriticky ohrožených netopýrů, netopýra černého a netopýra velkého ( starší název netopýr obecný ). Hibernující netopýři na tvrzi Bouda, která v zimě nepromrzá, mohou dle svých nároků vyhledávat v prostorách pevnosti množství nejrůznějších úkrytů - ( opevnění severovýchodních Čech a příhraničí Polska ).


Dělostřelecká tvrz Bouda


© Infoweb ** Pevnost Bouda Orlické hory **