wz

Pevnost Dobrošov,dělostřelecká tvrz Dobrošov,vojenská pevnost,muzeum opevnění

Pevnost Dobrošov u Náchoda, prohlídka dělostřelecké tvrze Dobrošov, popis linie čs. opevnění
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle )Pevnost Dobrošov ( dělostřelecká tvrz Dobrošov ) leží 4 km jihovýchodně od Náchoda. Pevnost Dobrošov u Náchoda je jednou z nejvýznamějších vojensko - historických památek ve východních Čechách. Pevnost Dobrošov ( dělostřelecká tvrz Dobrošov ) představovala v letech 1937 - 1938 vrchol evropského fortifikačního stavitelství. Pevnost Dobrošov byla součástí řetězu opevnění, jež mělo na hranicích zachytit očekávaný nápor německého vojska na začátku druhé světové války a do příchodu posil z vnitrozemí pozici udržet. Pahorek nad Náchodem s kótou 625 m n. m. u obce Dobrošov se jevil projektantům opevnění jako velmi vhodný, proto se rozhodli sem umístit dělostřeleckou tvrz - pevnost Dobrošov. Pevnost Dobrošov měla zajistit neprůchodnost části Kladského pomezí ve směru Náchod - Hradec Králové a oblasti Olešnice v Orlických horách. Po dokončení se měla tvrz Dobrošov sestávat ze dvou pěchotních srubů, dvou dělostřeleckých srubů, dělostřelecké otočné věže, minometné otočné věže a vchodového objektu. Svými pevnostními houfnicemi s dostřelem 11 km měla pevnost Dobrošov ostřelovat rozlehlé náchodské údolí a podporovat samostatné pěchotní sruby. Dělostřelecká tvrz Dobrošov nebyla dokončena. Práce zde byly zahájeny v září roku 1937. Po 12 měsících nadlidské práce byly stavebně dokončeny 3 sruby Zelený, Můstek a Jeřáb a 1/3 podzemních prostor. Zcela bojeschpné byly na Náchodskui, přes dílčí nedostatky, těžké i lehké objekty hlavní linie. Je pravděpodobné, že by obrana postavená na kvalitě čs. armády 1. republiky a opevnění hranice byla účinná. Pevnost Dobrošov a celé opevnění však nikdy neplnilo svůj účel, mobilizované osádky byly po osudné mnichovské dohodě v roce 1938 staženy.
Pevnost Dobrošov ( dělostřelecká tvrz Dobrošov ) u Náchoda je komplikovaný systém opevnění, je třeba rozlišit izolované ( samostatné ) pěchotní objekty, tvrzové sruby a lehké objekty. Hlavní linií a také páteř celé obranné strategie tvořily izolované těžké pěchotní sruby, doplněné lehkými objekty ( řopíky). Tvrzové sruby byly součástí dělostřelecké tvrze ( pevnosti). Pevnost Dobrošov bylo seskupení nejtěžších objektů s podzemními kasárnami, s účinnou výzbrojí a schopností odolávat obklíčení.
Dělostřelecká tvrz Dobrošov byla projektována jako uzavřený systém sedmi těžkých zesílených objektů o síle stěn a stropů 3,5 m. V čele pevnosti byly vysunuty 2 pěchotní sruby Můstek a Jeřáb, kryté palebnou sílou vnějších lehkých objektů. Pěchotní tvrzový srub N-72 Můstek má poškozené obvodové stěny. V roce 1943 zde německé vojsko provádělo cvičné palby, při kterých testovali dělostřeleckou munici. Byly zde zkoušeny speciální protibetonové střely, označené za tajnou zbraň německé armády. Ani tyto střely betonovou stěnu neprorazily, jeden z těchto projektilů dosud zůstal ve stěně srubu. Věž na stropě srubu slouží pro zastřešení točitého výstupního schodiště a k původní konstrukci srubu Můstek nepatří. Oba pěchotní sruby silou svých zbraní měly ochránit dělostřelecké sruby uvnitř tvrze. Srub Můstek byl zároveň bojovým velitelským stanovištěm pevnosti Dobrošov. Hlavní palebnou zbraní obou srubů byla protitanková děla o ráži 47 mm, spřažené s těžkými kulomety. Na odvrácené straně od hranic byly projektovány ochranné dělostřelecké sruby se 6 houfnicemi o ráži 100 mm. Na mírném pahorku v centru pevnosti měla stát otočná výsuvná dělová věž k ochraně vlastních pevnostních objektů. Blízko kapličky na rozcestí ( okraj obce Dobrošov, označená panelem NS ) měla být vybudována minometná věž N-S 77 Kaplička. Dnes zasypaná těžní jáma měla sloužit jako výtahová a schodišťová šachta pro otočnou minometnou věž. Nevybetonovaná hloubka šachty je 28 m. Minometná věž se měla skládat ze zabetonovaného pancíře ( průměr 5 m ) o váze 155 tun. Nad zemí měl vyčnívat jen malý otvor, v němž se měl otáčet vrchlík s výstřelným otvorem a otáčením o 360 stupňů. Palba minometů měla ostřelovat nepřehledná údolí tzv. hluchá místa. Nedaleko současného parkoviště pod silnici do Nového Nrádku byl projektován vstupní objekt. Sklady munice, kasárna, ošetřovna, strojovna a další pomocná zařízení se nachází v hloubce téměř 40 m. Objekty měly být vzájemně propojeny systémem chodeb a výtahů. Celková plocha pevnosti Dobrošov zaujímá rozlohu 20 ha. Pevnost Dobrošov byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1969.
Prohlídku pevnosti Dobrošov lze rozdělit na čtyři části, pevností provází návštěvníky průvodce po skupinách. Prohlídka trvá cca jednu hodinu. Poslední prohlídka 1 hodinu před uzavírací dobou.
1/ Ve výstavní síni vstupního areálu před srubem Zelený je stálá expozice modelů opevnění, dobových uniforem armády a unikátní výstava miniaturek, ztvárňující v historickém kontextu československou armádu z období první republiky.
2/ Prohlídka dělostřeleckého srubu Zelený. Srub Zelený je největším a nejtěžším dokončeným srubem tvrze Dobrošov. V podzemí návštěvníky čeká prohlídka zbraní, sklady munice, kasárna, polní nemocnice, řada spojovacích chodeb a nedokončených štol. Jednotlivé objekty měly být propojeny spojovacími chodbami v délce 1750 m, 20 až 35 m pod povrchem. Sestup do podzemí po 171 schodech ( nahoru 262 schodů), vedle nichž je vedena 32 m hluboká šachta pro výtah je poměrně fyzicky náročný ( teplota 6 st. C ) a není vhodný pro návštěvníky se zdravotními obtížemi.
3/ Prohlídková trasa je dále vedena podzemím pevnosti mezi sruby N-75 Zelený a N-72 Můstek.
4/ Prohlídka pěchotního srubu Můstek s výstupem. Objekt nejvyšší ( IV. třídy ) odolnosti. Bojový stav posádky byl 42 vojáků. Na ochoze srubu Můstek jsou umístěny informační tabulky o výhledech po okolí.
Od srubu Můstek asi 15 minut chůze po lesní cestě kolem zastávky BUS Dobrošov Polsko se nachází srub N-71 V sedle ( Muzeum Kahan ). Objekt čs. opevnění z 1. republiky byl v 80. letech minulého století přebudovaný na tajné vysílací středisko 1. správy Sboru národní bezpečnosti. Středisko mělo v případě bojové pohotovosti zajišťovat spojení pro řízení státu a potřeby armád Varšavské smlouvy. Ve srubu N-71 V sedle se zachovalo původní zařízení doplněné výzbrojí výstrojí. Návštěva muzea Kahan je omezená ( červen - srpen v sobotu od 11 do 16 hodin ).
Provozní doba NKP pevnosti Dobrošov je vždy denně od 1.dubna do 31. října. Květen - září od 10.00 do 18.00, duben + říjen od 10.00 do 16.00 hodin. Poslední prohlídka podzemí tvrze Dobrošov začíná hodinu před koncem provozní doby.
Za srubem Můstek se nachází orientační mapa celé oblasti a prolínání naučné stezky Dobrošov a NS Běloves. NS Dobrošov o délce 4 km, včetně Jiráskovy chaty je vhodná při parkování na parkovišti Dobrošov. Přístup k pevnosti Dobrošov je po dobrém turistickém značení, pro příjezd autem směrem od Náchoda na Nový Hrádek je třeba v obci Dobrošov odbočit na parkoviště. Cestou od parkoviště ke srubu Zelený je instalována expozice protitankových a protipěchotních překážek. Na dvou místech se naučná stezka Dobrošov křižuje s NS Běloves ( 15 informačních panelů ). Naučné stezka Běloves, okruh o délce 8 km s pevnostní problematikou vede z Dobrošova do Náchoda Bělovse, také k pěchotnímu srubu Březinka. Srub Březinka byl zásluhou KVH zrekonstruován do původní předválečné podoby, včetně vnitřního technického vybavení. Objekt je přístupný veřejnosti stejně jako pěchotní sruby Lom a Voda. Pěchotní srub Voda N-S 84 ( parkování Náchod-Běloves ) s unikátní výstavou o čs. armádě od 1914, je začátek naučné stezky spojující všechny objekty Běloveského pevnostního skanzenu - ( přehled opevnění severovýchodních Čech a příhraničí Polska ).


Pevnost Dobrošov u Náchoda


© Infoweb ** Pevnost Dobrošov u Náchoda, dělostřelecká tvrz **