wz

Pevnost Josefov podzemní chodby, muzeum pevnosti Josefov, památková rezervace

Pevnost Josefov podzemní chodby, prohlídka pevnosti Josefov, hradby, příkopy, muzeaPevnost Josefov patří mezi nejvíce navštěvované památky v severovýchodních Čechách a je městskou částí města Jaroměř. Vojenská bastionová pevnost Josefov vznikla v letech 1780 až 1787 podle projektu francouzského inženýra Duhamel de Querlonde nad soutokem Labe a Metuje. Prostor mezi Orlickými horami a Krkonošemi byl odpradávna místem, kde procházely nejsnadněji do Čech cizí armády. V roce 1763 definitivně ztratila habsburská monarchie území Kladska a Slezska a tím pevnosti Kladsko a Svídnice. Tyto skutečnosti donutily rakouské mocnářství k rozhodnutí o stavbě nových pevností před další expanzí Pruska. Pevnost Josefov byla ve své době vrcholem pevnostního stavitelství a evropského urbanismu, kde bylo využito zcela jedinečných stavebních a obranných prvků, do té doby zatím neznámých. Kasárna, zbrojnici, velitelství, nemocnici a další vojenské objekty doplnily následně civilní domy stavěné podle přísných regulačních plánů. Klasicistní zástavba města s vojenskými a civilními objekty vytváří vzácný urbanistický celek. Pevnost Josefov stavělo 11 tisíc vojáků a několik tisíc dělníků a odborníků z celé Evropy. V roce 1785 převzal řízení stavby pevnosti plukovník Franz Lauer. Pevnost Josefov byla postavena za sedm let pro 10 tisíc mužů. Nejsilnější zbraní císařské pevnosti Josefov byl rozsáhlý podzemní obranný systém o celkové délce 45 km. Pevnost Josefov nikdy nebyla využita k obraně a pruská vojska se jí ve válce roku 1866 vyhnula. Soustava opevnění, podzemní chodby, hradby, hradební příkopy zůstaly do dnešní doby z velké části neporušeny a staly se turistickou atrakcí. Dnešní prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a technickou vyspělostí tehdejších vojenských odborníků. Atmosféru při procházení turistického okruhu podzemím umocňuje osvětlení svícemi. Střed bývalého pevnostního města tvoří Masarykovo náměstí s mohutným empírovým kostelem Nanebevstoupení Páně z roku 1805 - 1811. Nad portálem je deska s nápisem, která připomíná rakouského císaře Františka II. za jehož vlády byl kostel postaven. Nejkrásnější novodobou stavbou Josefova je novorenesanční radnice postavená roku 1884. V roce 1997 byla po 7 letech ukončena velmi nákladná celková oprava radnice a dnes slouží ke kulturním a společenským účelům. V prvním poschodí josefovské Nové radnice je umístěna historická expozice městského muzea. Návštěvu Josefova si můžete zpestřit prohlídkou lapidária s originály soch Matyáše B. Brauna a prohlídkou vojensko - historického muzea M. Frosta. Tato expozice představuje vojenskou historii od 2. poloviny 19. stol. přes 1. a 2. světovou válku po současnost. Velice zajímavá je prohlídka vojenského hřbitova na návrší za pevností. V poslední době zásluhou sdružení Ochránců památek pevnosti Josefov byla obnovena vyhlídka Na šancích. Sousední královské věnné město Jaroměř, jehož je Josefov městskou částí, nabízí také velké nmožství památek a zajímavostí. Pevnost Josefov je památkou evropského významu, proto byla roku 1971 pevnost Josefov vyhlášena za památkovou rezervaci ( více o pevnosti Josefov a pevnostech regionu ). Tipy na zajímavé výlety do okolí je Babiččino údolí a zámek Ratibořice, Česká Skalice, Adršpašsko-teplické skály, Náchod, Broumov, Červený Kostelec, Orlické hory, hospital Kuks, Zoo Dvůr Králové, Krkonoše, Jestřebí hory, Podzvičinsko.© Infoweb ** Pevnost Josefov Náchodsko - Kladské pomezí **