Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Pevnosti, opevnění Orlické hory, Králicko, Náchodsko, Trutnovsko, Kladsko

Pevnost - tvrz - opevnění - srub
místo popis -
České Petrovice
veřejnosti nepřístupná pevnost Adam, přístupný pěchotní srub K-S46, V zátiší, ve svahu vrchu Adam -
pevnost Bouda
pevnost Bouda se nachází se v blízkosti Jiráskovy stezky asi 3 km od parkoviště na Suchém vrchu. Komplex 5 mohutných dokončených železobetonových objektů. Provozní doba tvrze od 1. května.
Březinka
dvoupatrový srub Březinka ( N-S 82 ) u Náchoda, zásluhou KVH zrekonstruován do původní předválečné podoby, včetně vnitřního technického vybavení, dále sruby Lom, Voda.
pevnost Dobrošov
pevnost Dobrošov leží 4 km jihovýchodně od Náchoda. Projektován byl jako uzavřený systém sedmi těžkých objektů, dokončeny byly jenom 3 ( Zelený, Můstek a Jeřáb ). Provozní doba od 1. dubna.
pevnost Hanička
upravená dělostřelecká tvrz, jedna z největších leží sv. od Rokytnice v O. h. Přístup je pro návštěvníky po silnici směr Bartošovice, záchytné parkoviště Panské Pole. Provozní doba tvrze od 1. května.
opevnění Rokytnicka
naučná stezka Opevnění Rokytnicka ( 14 informačních stanovišť v délce 4,5 km ), začíná zastavením č. 1. parkovišti Panské Pole. Infopanely jsou rozmístěny mezi Panským Polem a Anenským vrchem.
Osówka podzemí ( PL )
od roku 1943 téměř do konce války nacisté budovali tajné podzemní město u obce Gluszyca
pevnost Hůrka
dělostřelecká tvrz Hůrka u Králík, dochované strojovny, filtrovny, muniční sklady, kasárna, úzkorozchodná železnice
pevnost Josefov
pevnost z l. 1780 - 1787, podzemní chodby, Ravelinu No. XIV, voj. historické muzeum
Kłodzko ( PL )
vojenská pevnost z 18. stol., podzemní chodby
Králická pevn. oblast
jeden z nejvíce opevněných úseků hranic ve 30. letech 20. století v Evropě, část zpřístupněna
Králíky muzeum
vojensko-historické muzeum, exp. o předvál. opevnění
pozorovatel. Utržený
pozorovatelna K-S12b, Králíky, pancéřové dveře, poslední pancéřový zvon na Králicku, výhledy
srub U nádraží
pěchot. srub K-S 8, zpřístupněná expozice srubu na Králicku
srub U potoka
pěchot. srub K-S 5, originály a repliky původních zbraní, modely opevnění na Králicku, popis, foto
sruby Lichkov
pěchotní sruby se nacházejí na okraji obce
srub U cihelny
pěchotní srub K-S14, Králíky-Prostřední Lipka, od centra města Králíky cca 1,5 km
tvrz Skutina
pěchotní sruby nedokončené tvrze si lze prohlédnout blízko silnice z obce Sněžné na Polom, sz. Deštného v Orl. horách
pevnost Stachelberg
u Žacléře, nedokončené rozs. podzemí, u rozhledny Eliška
pěchotní srub T-S26
pěchot. srub T-S 26 z roku 1938 u vesnice Odolov na hřebenu Jestřebích hor, originály, repliky, popis, foto
op. Staroměstsko
vojenské muzeum, opevnění Staré Město p. Sněžníkem
Srebrna Góra ( PL )
pevnost Stříbrná Hora ( 1765 - 1777, Góry Sowie )
Walim ( PL )
tajemné podzemní trasy z 2. světové války
Čs. opevnění
souhrnný přehled čs. opevnění z let 1935 - 1938
Lehké opevnění
podrobný přehled lehkých opevnění 1935 - 1938


© Infoweb ** Pevnosti,opevnění Orlické hory,Králicko,Náchodsko,Rokytnicko,Kladské pomezí,Dolní Slezsko **