wz

Přírodní park Orlice, Divoká a Tichá, sjízdnost Orlice, vodácká Orlice po soutok s Labem

Přírodní park Orlice, sjízdnost pro vodáky, údolí Divoké a Tiché Orlice, soutok u Týniště, spojená OrlicePřírodní park Orlice byl vyhlášen v roce 1996 k ochraně nivy řeky Orlice a jejích přítoků. Rozsáhlá oblast o rozloze přes 11000 ha zahrnuje údolní nivu Divoké, Tiché a po soutoku u Týniště nad Orlicí spojené Orlice mimo pramenné oblasti horních toků. Přibližná délka toku u Divoké Orlice od Klášterce nad Orlicí a u Tiché od Mladkova je asi 200 km. Divoká Orlice pramenící na území Polska v rozsáhlých rašeliništích Topielisko a Czarne bagno tvoří na horním toku cca 30 km státní hranici. Na naše území vstupuje pod Bartošovicemi, kde proráží horský masív skalnatým údolím PR Zemská brána. Hluboké údolí u Klášterce nad Orlicí využívá přehradní nádrž Pastviny. Největšími přítoky jsou Rokytenka, Zdobnice a Bělá s Kněžnou. Tichá Orlice pramení ve svahu vrchu Jeřáb na Králicku. V oblasti mezi Lichkovem a Těchonínem protíná snížený hřbet Orlických hor. Významnými přítoky je Třebovka a Řetovský potok. Zřízení přírodního parku bylo prvním krokem k revitalizaci v mnohém ještě zachovalé krajiny. Orlice je jednou z posledních větších českých řek, která dosud teče převážně přirozeně meandrujícím korytem. Vzhledm k častým jarním i letním povodním je území velmi omezeně využíváno jako pole. V podhorských i nížinných úsecích slouží převážně k pastvě a pěstování pícnin. Díky tomu se zachovala mnohá rostlinná a živočišná společenstva, vázaná na vodní a mokřadní stanoviště. Na území přírodního parku najdeme celou řadu přírodních rezervací ( např. Peliny u Chosně ), přírodních památek, významných krajinných prvků a památných stromů. Velmi bohatá je jeho flóra i fauna. Značný význam má park jako rekreační oblast Orlické hory a Podorlicko. Pro nenáročný terén je vhodný pro rodinnou turistiku a cykloturistiku se zajímavými místy. Některé tipy na pěší výlety podél řeky Orlice, další naleznete na stránkách jednotlivých mikroregionů, měst a obcí v přírodním parku Orlice.

Vodácká řeka Orlice je velice oblíbeným cílem vodáků z ČR. Část Orlice je v chráněné oblasti s nedotčenou přírodou, proto je třeba dodržovat určitá pravidla. Krása přírody při sjíždění Orlice poskytuje nezapomenutelné zážitky.
Divoká Orlice. Horní a střední úsek od polských hranic po Potštejn je jen pro zkušené vodáky ( sjízdnost většinou do dubna, záleží také na pouštění Pastvinské přehrady ). Dolní část od Potštejna po soutok s Tichou Orlicí je vhodný i pro začátečníky. Pokud je vysoký stav vody a přehrada odpouštěním pomůže patří mezi nejhezčí, ale nejnebezpečnější Zemská brána a Litický oblouk.
Tichá Orlice. Horní úsek od Mladkova a střední od Jablonného n. O. po Ústí n. O. je do léta určen také pro zkušené vodáky. Pozor je třeba dát u Jablonného a mezi Letohradem a Hnátnicí na jezy a padlé stromy. Dolní úsek z Ústí po soutok s Divokou Orlicí je sjízdný celoročně i pro začátečníky.
Orlice spojená se sjíždí od soutoku po ústí do Labe v Hradci Králové. Pohodový úsek rovinou je i pro začátečníky sjízdný celoročně.


© Infoweb ** Přírodní park řeka Orlice, Divoká a Tichá **