wz

Rotunda svaté Kateřiny Česká Třebová, románská rotunda, Jabkancová pouť

Kolem románské rotundy svaté Kateřiny ( nejstarší rotunda východních Čech )
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 144 km )Románská rotunda svaté Kateřiny v České Třebové pravděpodobně z první poloviny 13. století představuje jedinou dochovanou stavbu svého druhu ve východních Čechách. Nejstarší stavba v České Třebové je zároveň i nejvýchodněji položená románská stavba v celých Čechách. Nejvýznamnější architektonická památka města, ovšem dodnes představuje velkou neznámou pro historiky umění. Dosud se nepodařilo uspokojivě odpovědět kdy, kým a proč zde byla postavena. Jednou z teorií je, že na místě sv. Kateřiny stál původně dvorec a rotunda vznikla jako soukromá kaple neznámého šlechtice. Ke vzniku rotundy se ovšem váže také jedna půvabná pověst. Povídá se, že místní si chtěli postavit kostelíček zasvěcený svaté Kateřině. Měl však stát jinde. Když tam navozili stavební materiál, byl do druhého dne přemístěný na kopec, kde dnes rotunda stojí. A tak obyvatelé brzy pochopili, že svatá Kateřina chce mít rotundu na kopci. Místní neřeknou rotundě jinak než kostelíček. Nové informace však může přinést pouze důkladný archeologický průzkum. Nachází se na okraji města, na výšině nad pravým břehem řeky Třebovky a je zřejmě dokladem počátků osídlení dnešního města. O rotundě je první písemná zmínka obsažena v listině rychtáře Lipolta z roku 1315. Původně románská stavba byla během staletí mnohokrát opravena a přestavěna. Ze 14. stol. pochází gotické úpravy, v 16. stol. byly vnější omítky upraveny sgrafitovou renesanční výzdobou. Ta se však na památce nezachovala. V 18. stol. byla ke kapli přistavěna sakristie, vybudována kostnice a věž rotundy dostala krásný cibulový tvar. Klasicistní předsíň byla k rotundě přistavěna roku 1840. Té vévodí vyřezávaný oltář s pozdně gotickou soškou svaté Kateřiny Alexandrijské. Dále zdobí oltář i figury - sv. Šebestián, sv. Roch, sv. Růžena z Limy a sv. Rozálie. Tato čtveřice představuje protimorové patrony. Nad nimi pak stojí skupinka Kalvárie - Matka Bolestná, Jan Evangelista a mezi nimi Ukřižovaný. Roku 1905 byl zrušen okolní hřbitov a stavba začala chátrat. V letech 1920 - 1922 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a opravena byla i sousední zvonice. Poslední oprava probíhala na přelomu století, byl restaurován oltář a malby. Po rekonstrukci barokních varhan v roce 2006 ( mimořádně krásný zvuk ), kaple slouží pro varhanní koncerty a církevní obřady. Svátek svaté Kateřiny se v listopadu dosud slaví v České Třebové akcí Jabkancová pouť v blízkosti svatokateřinského areálu. Psané zmínky o této lidové veselici nejsou téměř žádné i když Jabkancové poutě jsou v České Třebové a okolí známy téměř 100 let. Při Jabkancové pouti se nepečou obvyklé koláče, ale sladké bramborové placky plněné tvarohem. Název jabkance proto, protože bramborům se zde říkalo jabka.


© Infoweb ** Románská rotunda svaté Kateřiny v České Třebové **