wz

Seč, Sečská přehrada Chrudimka, přehrada Seč kemp, koupání Chrudimsko

Sečská přehrada na Chrudimce, pohled z hradu Oheb na jezero přehrady Seč, koupáníTuristickou oblastí Chrudimsko - Hlinecko protéká řeka Chrudimka s několika přehradami. Turistům jsou k dispozici naučné stezky Krajem Chrudimky a Krajem Železných hor, možnosti koupání, provozování vodních sportů a rybolovu. Naučná stezka Krajem Chrudimky začíná u jednoho z pramenů Chrudimky u Filipova, severovýchodně od Kameniček a pokračuje přes Kameničky, Hlinsko, Veselý Kopec, Trhovou Kamenici, přehradu Seč, Nasavrky, Slatiňany, Chrudim do Pardubic. Naučná stezka v celé své délce 82 km do Chrudimi překonává výškový rozdíl cca 400 m. Velmi zajímavá je i naučná stezka Krajem Železných hor ze Seče kolem hradu Lichnice do Ronova nad Dobravou, spojující povodí Chrudimky a Doubravy ( 22 km ). Nejznámější vodní nádrží na řece Chrudimce je přehrada Seč postavená v 30 letech 20. století o rozloze 194 ha. Důvodem k výstavbě byla ochrana před povodněmi, nyní má význam především rekreační, zároveň zachovává stabilní průtok řeky. K přehradě Seč byla později přistavěna vyrovnávací nádrž a vodní elektrárna. Unikátní technickou památkou je potrubí pro přívod vody do vyrovnávací nádrže, zhotovený převážně z dřevěných dýh, stažený ocelovými obručemi o průměru 2 m. Dřevěná část potrubí je dlouhá více jak 800 m. Dřevěné dýhy byly použity z důvodů kolísavé únosnosti podloží a tato technická památka je raritou ve střední Evropě. Na ostrohu na přehradou Seč leží zřícenina středověkého hradu Oheb ze 14. století. Do dnešní doby se dochovaly zbytky pozdně gotického opevnění a zbytky bran s obrannými věžemi. Nedaleko zříceniny hradu Oheb jsou na skalním srázu vidět zbytky menšího hradu Vildštejn. Zděná hráz přehrady je 165 m dlouhá a 42 m vysoká. Vlastní jezero měří 6,5 km a je hluboké místy až 30 m. Sečská přehrada je největší letní rekreační oblastí v Pardubickém kraji. Městečko Seč s přehradou se nachází cca 17 km jihozápadně od Chrudimi. Z památek si lze prohlédnout kostel sv. Vavřince, hřbitovní kostel sv. Štěpána ze 14. století a renesanční zámek. Seč nabízí kromě uvedených památek, vycházek do přírody, sítě turistických stezek a cyklotras, hlavně možnosti koupání a provozování vodních sportů uprostřed nádherné přírody. Chrudimsko - Hlinecko poskytuje svým návštěvníkům nejen poznání historie, přírodních krás, zámků, hradů, muzeí, ale i aktivní odpočinek v romantickém prostředí s možností turistiky a sportovního vyžití.


© Infoweb ** Seč přehrada na Chrudimce, Železné hory **