wz

Skanzen Veselý Kopec u Hlinska akce, Veselý Kopec lidové stavby Vysočina

Veselý Kopec, Betlém Hlinsko akce a program, skanzen Veselý Kopec lidové stavby VysočinaSkanzen Veselý Kopec se nachází v mikroregionu Hlinecko v jižní části Pardubického kraje. Hlinecko leží v kopcovité krajině na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů. V minulosti obyvatelstvo tohoto podhorského, lesnatého kraje živilo zemědělství na málo úrodných polích a později řemeslná výroba. Vycházela ze zpracování přírodních surovin, jílovité hlíny, dřeva a kamene, které se zde v hojném množství nacházely. Hlinecko nebylo krajem honosných šlechtických sídel, ale oblast prostých chaloupek roztroušených po osadách. První osídlování proběhlo pravděpodobně ve 14. století, avšak první zpráva je až z roku 1653. Na každém kroku na Hlinecku potkáte doklady tradiční lidové architektury, připomínající život obyvatel v minulých stoletích.
K nejnavštěvovanějším památkám Hlinecka patří Soubor lidových staveb Vysočina. Jednotlivé části skanzenu se nacházejí v osadách Veselý Kopec ( několik usedlostí, vodní mlýn s várnou povidel, olejna, pila ), Svobodné Hamry ( železářská osada ), Možděnice ( kovárna a další řemeslnické dílny ) a roubené domky v městské části Betlém v Hlinsku. Skanzen Veselý Kopec představuje unikátní přehlídku lidového stavitelství zachycující vývoj od 18. století do poloviny 20. století. Počátek záchranných prací na muzeu v přírodě se datuje rokem 1970, první expozice byly návštěvníkům zpřístupněny v roce 1972. Skanzen Veselý Kopec je zasazen do krajinného prostředí nad údolím řeky Chrudimky. Některá stavení skanzenu Veselý Kopec jsou původní, některá byla přemístěna z dalších oblastí Českomoravského pomezí. Expozice skanzenu přinášejí svědectví o životě a práci rolníků a drobných řemeslníků žijících v této oblasti. Nejvýznamější technickou památkou je vodní obilní mlýn postavený na místě původního veselokopeckého mlýna, který bohužel vyhořel. Zemědělské stavení a další technické památky na vodní pohon doplňují varna povidel, včelín, suška ovoce a lnu, bělidlo, zvonička, stupník na třísla ad. Ve Svobodných Hamrech je k vidění funkční vodní kovací hamr jako doklad technické dovednosti našich předků. V osadě Možděnice se nachází drobná řemeslnická expozice. V roubených staveních jsou umístěny bednářské, kolářské, hodinářské a truhlářské dílny. Součástí Souboru lidových staveb Vysočina je také několik roubených domků z konce 18. století, Betlém v Hlinsku. Unikátnost této památkové rezervace spočívá v tom, že se nachází uprostřed města. Soubor lidových staveb Vysočina připravuje každým rokem bohaté kulturní akce a tématické výstavy.
V období masopustu žije Hlinecko tradiční masopustní obchůzkou ( průvod s rejem maškar). Návštěvníci mohou vidět, jak se slavil masopust na Hlinecku před více jak 110 lety. Po slavnostním udělení povolení průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené chalupy. K vidění jsou všechny tradiční masky představující turky, kominíky, kramáře, slaměné, rasa s kobylou, laufra a ženu. Návštěvníci se také musí připravit na jejich žerty, ke kterým například od pradávna patří pomazání obličeje. Vše vyvrcholí závěrečným obřadem v němž jsou sečteny hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Maska kobyly je pak obřadně poražena. Tento obyčej konaný na Hlinecku je součástí světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Dalšími tradičními baštami tohoto prastarého zvyku jsou obce Studnice, Hamry, Blatno, Vortová. Expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka, si lze prohlédnout také v roubené chalupě č. p. 362 v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. O velikonocích a adventu se na Veselém Kopci konají výstavy. Oblíbenými akcemi jsou v červenci na Veselém Kopci jarmark a v srpnu v Betlému Adámkovy folklórní slavnosti. Této akce se kromě hlineckých souborů Vysočan a Vysočánek účastní i další folklórní soubory z Čech a zahraničí.


© Infoweb ** Skanzen Veselý Kopec u Hlinska, masopustní průvod UNESCO, Hlinecko **