wz

Rozhledna Slavíkov Na Signálu u Horní Radechové, cyklotrasa, bunkry Na Signálu

Výstup na Slavíkov, rozhledna Na signálu - výhled Broumovské stěny, Vrchmezí, Krkonoše
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 25,5 km )Rozhledna Slavíkov Na Signálu se nachází u Horní Radechové. Rozhledna Slavíkov na vrchu Signál ( 494 m n. m. ) je 29 m vysoká dřevěná rozhledna se 125 ocelovými schody. Pojmenování vrchu je nejspíše novější tvar starého českého názvu pro místo, které původně sloužilo k předávání různých dorozumívacích znamení formou signálních ohňů. Stavba rozhledny Na Signálu byla dokončenma v listopadu 2014. Na stavbu bylo použito téměř 10 tun oceli a 29 m3 dřeva. Vyhlídková plošina je ve výšce 25 m. Při dobré viditelnosti nabízí pěkný panoramatický výhled na Broumovské stěny, Ostaš, část Javořích hor, polské Stolové hory, Jestřebí hory, Krkonoše, vrch Zvičinu, Vrchmezí a táhlý hřeben Orlických hor. Rozhledna s celoročním volným přístupem je na turistické stezce Aloise Jiráska ( z Hronova nebo z Náchoda ) a značené cyklotrase. První písemné zmínky o vesnicích Slavíkov a Horní Radechová ( Svrchní Radechová, Dochová ) pochází z přelomu 14. a 15. století. Obce Slavíkov i sousední Horní Radechová náležely již od středověku panství náchodskému. V letech 1849-1914 byl Slavíkov součástí obce Pavlišov a roku 1914 se pak stal samostanou obcí. V roce 1985 byl Slavíkov sloučen s Horní Radechovou. V blízkosti rozhledny se nachází pěchotní srub T-S 1a vybudovaný jako spousta jiných pevnostních objektů v letech 1935-1938, jako součást pevnostního systému budovaného na obranu tehdejší Československé republiky. Byl postaven v rámci podúseku 1/V Zbečník, jako pravostranný pěchotní srub II. třídy palebné odolnosti navazující na svého pravého souseda N-S 93b. Betonáž proběhla v prosinci roku 1937. Stavbu prováděla pražská stavební firma ing. Filip, v celkové hodnotě 929 612 Kč. Hlavní výzbroj pěchotního srubu tvořily smíšená zbraň L1 a dvojče těžkých kulometů vz. 37. Vedlejší výzbroj objektu tvořily tři lehké kulomety vz. 26. Dva byly umístěny ve střílnách pod betonem a jeden ve zvonu. Zbraň L1 byla do objektu namontována v květnu 1938. Objekt byl dále vybaven zvonem pro lehký kulomet a pro poměrně dobrý výhled také pozorovací kopulí. Oba zvony byly instalovány v září 1938. Váha pozorovacího zvonu činila cca 20 tun a zvon pro lehký kulomet vážil také 20 tun. Pěchotní srub měl při mobilizaci poměrně vysokou bojovou hodnotu, přestože nebyl zcela dovybaven. Po Mnichovském diktátu zůstal objekt, spolu s několika dalšími objekty Náchodského úseku, na území okleštěné republiky. Po kapitulaci začala postupná demontáž vnitřního zařízení a odvoz do vnitrozemí. Výzbroj byla v objektu ponechána do listopadu 1938. Likvidační práce na poúseku 1/V postupně probíhaly až do březnové okupace zbytku republiky. V okupaci se stal objekt T-S 1a, cílem německé armády. Postupně byly vytrženy oba zvony a střílny hlavních zbraní. Následně se stal terčem ostřelování německých dělostřelců. Vzhledem ke svému poškození objekt po válce chátral a jeho okolí začalo být využíváno jako skládka. Od roku 2009 probíhá na objektu postupná rekosrukce. Provozovatel vybudoval v blízkosti odpočinkový altán se stojanem na kola. V sousední obci Pavlišov se nachází významná církevní památka. Kaple sv. Jana Nepomuckého postavená roku 1815, stojí na místě kde byla původně socha sv. Jana Nepomuckého pocházející z roku 1793.© Infoweb ** rozhledna Slavíkov, Na signálu Horní Radechová **