wz

Slavoňov dřevěný kostel sv. Jana Křtitele, Rokole poutní místo, Orlické hory

Slavoňov hřbitovní roubený kostel z roku 1553, Rokole mariánské poutní místo Orlické horySlavoňov kostel sv. Jana Křtitele je velmi vyhledávanou církevní kulturní památkou, navštěvovanou turisty nejen z ČR, ale i návštěvníky z ciziny. Původní farní kostel vznikl ve druhé polovině 14. století. První dochovaný zápis o něm pochází z roku 1384. Zřejmě zároveň byla postavena samostatně stojící zvonice, která tvoří současně vchodovou bránu na hřbitov. Tento kostel zanikl zřejmě za husitských válek. Stávající roubený kostel sv. Jana Křtitele byl vystavěn roku 1553 za vydatného přispění Jana Koltačky a jeho syna Jana z Blažkova. Tento bohatý rolník vystavěl kostel na svém pozemku, který daroval farnosti spolu s rozsáhlými polními a lesními nemovitostmi v okolí Slavoňova. Dřevěný roubený kostel byl postaven z jedlových, smrkových a dubových klád jako srubová stavba. Materiál na výstavbu dodal patrně Jan Koltačka ze svých lesů. Spáry byly utěsněny mechem a maltou, navrchu obíleny. Střecha je stupňovitá pokrytá šindelem. Vstupní místo do kostela zajišťuje předsíň se sníženým stropem přistavěná roku 1705. Kostel byl původně utrakvistický ( podobojí ), což dokazuje vyobrazený kalich na příčném trámu stropu mezi kostelní lodí a presbytářem. Původní zasvěcení kostela patřilo sv. Martinu. Zasvěcení bylo změněno roku 1683, za působeni dobrušského děkana Jiřího Sidirurga u příležitosti instalace nového hlavního oltáře sv. Jana Křtitele. Z vnitřního vybavení kostela je pozoruhodná dřevěná křtitelnice z 18. století se soškami a motivem křtu Páně a kazatelna z roku 1833. Sochy sv. Cyrila a Metoděje byly pořízeny roku 1821, varhany pochází z roku 1909. Do interiéru kostela lze nahlédnout z předsíně přes uzamčené mříže nebo si telefonicky domluvit návštěvu na tamní faře. Slavoňov leží asi 5 km od Nového Města nad Metují a je pohodlně dosažitelný s pozvolným převýšením z Nového Města po žluté turistické značce Klopotovským údolím.

Rokole, mariánské poutní místo se nachází u silnice ze Slavoňova do Nového Hrádku, patří však do obce Bohdašín. Rokole je poutní místo na kraji lesa se zděnou kapličkou Nanebevzetí Panny Marie z roku 1859, která nahradila původní dřevěnou. Pseudogotický kostel zasvěcený Panně Marii Rokolské dal postavit v roce 1930 továrník Přibyl z Nového Města nad Metují na svém pozemku. Ke zdejší údajně léčivé studánce, která nevysychala ani v letech největšího sucha, chodili čerpat vodu lidé ze širokého okolí. Dále je zde dřevěná stavba, nazývaná Loreta s obrazy sedmi bolestí Panny Marie a schönstattská kaplička postavená roku 1997. V lese je křížová cesta z roku 1874 a nově vybudovaná cesta manželů. Najdete na ní 15 tabulí s texty a plastikami, které se věnují běžným událostem v životě. Již v roce 1884 bylo toto poutní místo hojně navštěvované, o čemž svědčí jeho zařazení mezi mariánská poutní místa celého světa. Mariánské poutní místo Rokole se nachází, pohodlnou lesní cestou, asi 2 km od Nového Hrádku.


Slavoňov obec, kostel sv. Jana Křtitele


© Infoweb ** Slavoňov kostel, Rokole poutní místo Orlické hory **