wz

Toulovcovy Maštale,Městské Maštale skály,cyklotrasy,rozhledny,skalní města

Toulovcovy Maštale, park Údolí Krounky, Novohradky, Pivnice, Střítežská rokleToulovcovy a Městské Maštale patří mezi nejpozoruhodnější přírodní útvary Pardubického kraje. Rozsáhlý areál členitých skalních útvarů leží nedaleko Litomyšle. Spletité soustavy skalních rozsedlin, bizárních útvarů a jeskyní vznikaly po mnoho let vodní erozí pískovcového skalního podloží. Svůj název odvozují Toulovcovy Maštale od pověsti o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovci, který se prý ukrýval se svou družinou a kořistí právě ve skalách na Budislavsku u Litomyšle. Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale se rozkládá v povodí horního toku řeky Novohradky, kde skalní stěny, věže, pilíře a výčnělky přechází v centrální části v tzv. skalní města. Vyskytuje se zde celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Názvy zajímavých skalních útvarů vznikaly podle toho, co lidem připomínaly ( Kazatelna, Kolumbovo vejce, Panský stůl, Cikánka, Pancéřová loď, Velryba, Kostelíček ad. ). Celá oblast je volně přístupná po značených stezkách a cyklotrasách. Cyklotrasy jsou vyznačeny místním nestandartním značením a vedou mnoha úseky s prudkým stoupáním a klesáním, převážně po nezpevněných lesních a polních cestách, místy po komunikacích. Rozsáhlá síť turistických tras a více jak 150 km cyklostezek zavedou turisty do všech známých i méně známých koutů mikroregionu Toulovcovy Maštale. V oblasti na úpatí Vysočiny se nachází kromě přírodní rezervace Maštale, přírodní park Údolí Krounky a přírodní památky Pivnice a Střítežská rokle. Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky se rozkládá podél uvedených toků a je charakteristický drobnými potůčky, vodními plochami, podmáčenými loukami, mokřady s bukohabrovými porosty. Příjemným zakončením návštěvy této oblasti by mohl být výstup na některou ze tří rozhleden - Terezku, Borůvku nebo Toulovcovu rozhlednu. Nejstarší z rozhleden Toulovcova stojí na Jarošovském vrchu ( 539 m n. m. ) a návštěvník se může rozhlížet ze dvou plošin ve výšce 6 a 12 m. Nedaleko Pasek nad Prosečí byla v roce 2004 vystavěna rozhledna Terezka. Terezka je vysoká 25 m má několik plošin a je nejvyšší. Rozhledna Borůvka u obce Hluboká byla otevřena v roce 2005 a její jméno je odvozeno od názvu místa, kde se říká Na Borůvčí nebo Borek. Svou netradiční konstrukcí patří k nejzajímavějším stavbám tohoto druhu. Všechny rozhledny mají omezené otvírací doby. Mezi největší chloubu mikroregionu Toulovcovy Maštale patří bezesporu zrekonstruovaný zámek Nové Hrady. Rokokový zámek byl postaven roku 1777 hrabětem Harbuvalem de Chamare ve stylu francouzských letních sídel. Celý zámecký komplex bývá často nazýván České Versailles. Kromě udržovaných zahrad můžete navštívit křížovou cestu z 18. století nebo muzeum cyklistiky. Turisticky zajímavými místy jsou i kostely v Perálci a Proseči. Expozice muzea v Proseči je věnována historii regionu a tradici lidových řemesel. V tomto kraji to bylo v minulosti sklářství a především dýmkařství, které se zde zachovalo doposud. V mikroregionu Toulovcovy Maštale najdete krásnou přírodu, která dosud nebyla příliš poznamenána civilizací, zajímavé památky a rozhledny, ( více o mikroregionu Toulovcovy Maštale ).


© Infoweb ** Toulovcovy Maštale, Proseč, Litomyšlsko **