wz

Třebovské stěny u České Třebové, přírodní rezervace, Údolí Skuhrovského potoka

Zvlněným terénem a příkrým stoupáním do přírodní rezervace Třebovské stěny ( naučná stezka )
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 138,5 km )Třebovské stěny jsou přírodní rezervace o rozloze 52 ha. Třebovské stěny leží ve střední části Českotřebovské vrchoviny, ohraničené na západě Kozlovskýn kopcem a na východě Hřebečovským hřbetem. Nejvýraznější součástí Hřebečovského hřbetu jsou právě Třebovské stěny, táhnoucí se v délce 16 km od zříceniny hradu Lašperk až k obci Damníkov. Západní svahy Třebovských stěn se zvolna svažují k České Třebové. Naproti tomu východní svahy tvoří terénní zlom do údolí Lanškrounské kotliny s místy obnaženými skalními útvary, místy o výšce až 200 m. Zlom na opukových skalních útvarech s pískovcovými balvany je porostlý buky, klenem a jehličnatými stromy, převážně jedlí se smrkem. Charakteristický podrost tvoří lopuch, kapradina, vrbina a rozrazil. Z fauny je možné na Třebovských stěnách spatřit srnce, jeleny, zajíce, muflony a divoké prase. V opuštěných opukových lomech hlavně nedaleko obce Skuhrov je několik tábořišť a trampských osad s prameny pitné vody. Na jedné z trampských osad se pravidělně koná slavný trampský potlach Myšina. Přes Třebovské stěny vede smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka, částečně i po stezce Aloise Jiráska. Začíná za obcí Rybník v chatové oblasti, prochází kolem přehradní nádrže v Srnově a končí nad Skuhrovem. Z náměstí v České Třebové se sem dostanete po žlutém turistickém značení cca po 3 km. Vyjímečnost této naučné stezky spočívá ve vybavení herními prvky pro smyslová vnímání ( čichárium, čtení hmatem, hlasy živočichů, hmatová cestička, vyjímečný totem, údolí plné studánek ). 17 informačních tabulí vás seznámí s faunou a flórou území. Můžete si vybrat ze tří různě dlouhých tras stezky ( 4, 5 a 8 km ). Nejdelší trasou prochází žlutá turistická značka. Kratší trasy jsou značeny jako vycházkové okruhy, stezkou vedou také dvě cyklotrasy. Zvláště atraktivní jsou přírodní scenérie v Mločím a Jelením dole. Nad studánkou na tzv. Kalvárií jsou dva jeskynní systémy s podzemní propastí, které jsou velice těžko přístupné. Z vyhlídkového místa na Třebovských stěnách ( odbočkou z Jiráskovy stezky ) je krásný výhled na panorama Králického Sněžníku, Orlických hor a Jeseníků. Nejvyšším vrcholem Třebovských stěn je vrch Palice ( 613 m n. m. ), bohužel neposkytuje přes vegetaci žádné výhledy do kraje.


© Infoweb ** Třebovské stěny - Orlicko-třebovsko **