wz

Valinův pramen úbočí vrchu Koruna, cyklotrasa, běžky, výlet stezkou Jiráska

Terénní vlnou pod vrchem Koruna k místu zvanému Valinův pramen
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle 65,5 km )Valinův pramen, pojmenovaný podle Dr. Valiny, leží na úpatí druhého nejvyššího vrcholu Orl. hor Koruna, 1101 m n. m. ( v některých mapách je uveden vrchol Orel ). Dr. Valina ve 30. letech minulého století vedl stavby silnic ( bunkrovek ), při budování opevnění v hřebenových partiích Orlických hor. Ze sedla Pod Homolí vede kolem Koruny bunkrovka na Jelenku. Osvěžení je u pramene možné zřídka, bývá často vyschlý. Infotabule informuje turisty o stavu podzemních vod, srážkových poměrech, vlivu člověka na vodní poměry a představuje významné toky Orlických hor.


© Infoweb ** Valinův pramen Orlické hory **