wz

Lesopark Včelný, jezero, letovisko Studánka Rychnov nad Kněžnou koupaliště

Lesopark Včelný, letovisko Studánka Rychnov nad Kněžnou, přehrada Ivanské jezeroPřírodní park ( lesopark ) Včelný o rozloze 238 ha byl vyhlášen v roce 1996. Lesopark Včelný se rozkládá v překrásném údolí Javornického potoka severovýchodně od Rychnova nad Kněžnou. Oblast přírodního parku Včelný - Studánka má význam rekreační, ale skýtá i hodnoty přírodovědné. Malebnost a romantika příměstského přírodního parku Včelný s koupalištěm je velmi oblíbeným cílem obyvatel a návštěvníků města. Hustá síť vycházkových cest, cyklotras a běžeckých okruhů nás provádí také kolem Ivanské skály. Na její asi 10 metrů vysoké vrcholové plošině stojí vyhlídkový altán a malá umělá jeskyňka s figurou poustevníka Ivana. K místu se vztahují pověsti o životě poustevníka Ivana a úkrytu Českých bratří před pronásledováním. Dobu protireformace připomíná nápis na skále. Altán, ke kterému vede svahem přístupová stezka je příjemným odpočinkovým místem s výhledem do údolí. K nejvyhledávanějším místům přírodního parku Včelný patří Ivanské jezero. Romantická vodní plocha s ostrovem vlastně není skutečným jezerem, ale malou umělou vodní nádrží. Přehradní nádrž postavená v letech 1906 - 1907 na Javornickém potoku je nejstarší přehradní nádrží ve východních Čechách. Hráz je 46,5 dlouhá a 8,5 m vysoká. Vodní plocha nádrže je 1,6 ha a její objem je 39 400 m3. V minulosti zde bývala velmi pěkná plovárna a půjčovna loděk. Dnes je využívána kromě ochrany před povodní hlavně k rybářským účelům. V roce 2002 byla slavnostně umístěna na skalce u hráze pískovcová soška vodníka Kristiánka, dílo Marcela Sršně ze Záměle. Jméno vodníka je podle louky Kristiánky, která bývala na místě dnešního Ivanského jezera. Geologické podloží území tvoří krystalická břidlice proražená průlomovým údolím Javornického potoka. Od Ivanského jezera vede trochu strmějším výstupem značená stezka k bývalému lázeňskému a výletnímu letovisku Studánka. Tamního vydatného prameniště bylo využíváno již v 17. století k lázeňským účelům. Nad jednou ze studánek byla počátkem 18. století postavena kaplička Panny Marie, obnovená roku 1856 a zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Nynější zděná kaple vybudována v roce 1902 nahradila původní dřevěnou stavbu. Místo s lázeňskými budovami a restaurací, vzniklé v 18. století bývalo kdysi velmi známé a výletníky hojně navštěvované místo v podhúří Orlických hor. Na území přírodního parku Včelný původně rostly dubohabrové háje a na svazích bučiny. Údolí potoka pokrývaly olšiny, po odlesnění vystřídané slatinnými loukami. Fragmenty těchto lesů se zachovaly dodnes. Přírovědný výzkum zde probíhá již téměř 200 let. Historicky prvním botanikem přírodního parku Včelný byl rychnovský lékárník Adolf Schopf. Vyskytuje se zde asi 400 druhů rostlin, což je čtvrtina druhového bohatstní Orlických hor, například chráněný střevíčník pantoflíček, orchidej okrotice bílá, lilie zlatohlávek, lýkovec jedovatý ad. Přírodní rezervace je také významnou faunou obratlovců a bezobratlých. V lesoparku Včelný převažuje podhorská lesní fauna, na vlhkých místech žije několik druhů obojživelníků a plazů. Z ptáků lze spatřit při přeletu jestřába lesního, káně lesní, puštíka obecného nebo sýkoru parukářku. Spolu s moderním koupalištěm je přírodní park Včelný zajímavým tipem na výlet, vycházky do přírody a na značené cyklo a běžecké okruhy v lesoparku Včelný u Rychnova nad Kněžnou. Nedaleko lesoparku Včelný se nachází obec Javornice, místo známé především památníkem malíře a grafika Vojtěcha Sedláčka, krajkářky Marie Serbouskové a etnografa Josefa Korejze - Blatinského.


© Infoweb ** Lesopark Včelný, Ivanské jezero, letovisko Studánka Rychnov nad Kněžnou **