wz

Villa Nova Uhřínov pod Deštnou, středisko experimentální archeologie

Villa Nova Uhřínov, Liberk středisko experimentální archeologie, skanzen Uhřínov Orlické horyVilla Nova Uhřínov, archeologické muzeum v přírodě, skanzen se nachází při silnici na západním okraji obce. Skanzen Villa Nova Uhřínov pod Deštnou naleznete na pasece obklopené malým lesíkem, parkovat se dá na louce u silnice, odkud vede přístupová cesta. Uhřínov pod Deštnou se rozkládá v malebné oblasti Orlických hor s nadmořskou výškou 645 m n. m., cca 8 km od Deštné v Orlických horách. Nadmořská výška přes 600 metrů odpovídá oblasti, kam až ve středověku dosahovala kolonizace. Skanzen Villa Nova se snaží přiblížit návštěvníkům život ve středověké kolonizační vesnici ve 13. a 14. století. Vznikly tak již jednoduché obydlí, proutěné polozemnice, kovárna, sad, pokusná pole pro pěstování různých druhů obilovin, bylinná zahrádka, rybníček a dobové pece ( hrnčířská a chlebová ). Osada by se neobešla ani bez hospodářských staveb, jakými jsou chlévy a stodola se zajímavě uloženým senem. Stavělo se z cihel tzv. vepřovic ( udusaná hlína usušená na slunci ). V roce 1993 bylo založeno občanské sdružení se zvláštním názvem Villa Nova. Cílem sdružení je vybudovat středověký skanzen s využitím dobových materiálů, pracovních postupů a replik nástrojů. Pomocí těchto principů se například ověřují některé pouze teoreticky prokázané technologické postupy, zjišťuje se také jejich časová náročnost, odolnost a trvanlivost. Do projektu bývají zapojeni i zahraniční dobrovolníci. Skanzen Villa Nova není oplocen, je celoročně volně přístupný veřejnosti. V letní sezóně s průvodcem. Ojedinělý archeologický experiment, vznikající již více jak 20 let je obýván stádem ovcí a koz. Návštěva do přírody přirozeně zakotveného areálu o rozloze cca 6 ha je neopakovatelná podívaná pro celou rodinu. Při akcích je možné také ochutnat staročeské placky. V archeologickém muzeu v přírodě získají návštěvníci spoustu informací o minulosti.
Každoročně zde sdružení Villa Nova pořádá mnoho akcí. Za vidění rozhodně stojí zdejší víkendy archeologických technologií, kdy jsou předváděny ukázky středověkých výrobních postupů. Odborné exkurze, tématické semináře a prohlídky pro školy s jednodenním až dvoudenním programem. Děti mají možnost seznámit se prostřednictvím přednášek s teoretickými základy archeologie, biologie, ekologie a dozvědět se o životě a hospodaření ve středověku.
Provozní doba skanzenu je vždy červen - září denně od 9.00 - 17.00 hodin, květen - říjen jen víkendy a svátky od 9.00 do 17.00 hodin. Po telefonické dohodě lze prohlídku zajistit i v jiném termínu. Délka prohlídky s průvodcem trvá dle zájmu asi 1 hodinu.
Kromě skanzenu Villa Nova je v Uhřínově pod Deštnou k vidění barokní kostel sv. Vavřince, který nahradil původní dřevěný kostel. Základní kámen kostela byl položen podle doložených listin 3. 5 1752. První bohoslužba se uskutečnila v roce 1754. Výzdobu kostela převážně vytvořil podobně jako v kostele sv. Petra a Pavla v Liberku řezbář a sochař Filip Jakub Prokop, liberský rodák. F. J. Prokop se později proslavil za vlády Marie Terezie jako sochař u císařského dvora ve Vídni. Slavného rodáka si v Liberku připomínají pamětní deskou na místní mateřské škole.


Villa Nova Uhřínov středisko experimentální archeologie a reg. dějin


© Infoweb ** Skanzen Villa Nova Uhřínov Orlické hory **