wz

Vrch Bradlo, vyhlídková skála Bradlo na stezce Jiráska, horní omezený výhled

Po stoupání dorazíme na horní část vyhlídkové skály Bradlo s částečným výhledem
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 107 km )Vrch Bradlo ( 983 m n. m. ) je vyhlídková rulová skála v Bukovohorské hornatině pod vrcholem Suchého vrchu. Výhledy jsou částečně omezené vzrostlými stromy. Před stoupáním na Bradlo na odpočinkovém místě, na rozcestí lesních stezek vedoucích k Mladkovu, Jamnému a Boříkovicím, stojí starý hraniční kámen. Kámen pochází z doby Marie Terezie z roku 1752 a na jeho třech stranách jsou vyryty iniciály. Směrem na Králíky to jsou to G A H G a znamenají Graf Althan Herrschaft Grulich ( hrabě Althan panství Králíky ). Ze strany k Suchému vrchu je vyryto: J W F v L - Josef Wenzel Fürst von Lichtenstein ( Josef Václav kníže z Lichtensteinu ) a směrem k Jamnému G B H G, Graf Breda Herrschaft Geiersberk ( hrabě Breda panství Kyšperk ). Tedy tři panství králické, lanškrounské a kyšperské.


© Infoweb ** Vrch Bradlo - Orlické hory **