wz

Vrchmezí Orlické hory, Góra Orlica Orlickie, Pod Vrchmezím přírodní rezervace

Vrchmezí ( 1084 m n. m. ), výstup přes Ostružník ( 954 m n. m. ), PR Pod Vrchmezím
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 54 km )



Vrchmezí je nejvyšší vrch severní části Orlických hor. Vrchmezí je zároveň nejvyšší bod polské části hor. Vrchmezí s polským názvem Góra Orlica ( 1084 m n. m. ) bývalo kdysi nazýváno Humeničný vrch. Na vlastní vrchol Vrchmezí s omezenými výhledy východním směrem je třeba vystoupat 40 m značenou stezičkou. V roce 1883 zde postavil Heinrich Rübartsch z nedalekého Grünwaldu ( dnes polský Zieleniec ) turistický hostinec Hohe Mense Baude. Již předtím roku 1882 zde vybudoval 16 m vysokou dřevěnou rozhlednu. Na počátku 20. století existoval záměr Kladského spolku nahradit tuto rozhlednu kamennou, ale ze záměru sešlo kvůli velkým finančním nákladům. Další rozhledna byla tedy opět dřevěná, vysoká asi 20 m. Heinrich Rübartsch byl významnou postavou v dějinách turistiky a s jeho jménem jsou spojeny i počátky lyžování v Orlických horách. V Zielenci mu byla odhalena pamětní deska. Byl potomkem protestantské české rodiny Rybářových z jižních Čech, která po 30 leté válce opustila zemi. Hohe Mense Baude, první hřebenová chata v Orlických horách však v roce 1946 vyhořela, rozhledna se rozpadla a již nebyla obnovena. Zřetelné zbytky rozvalin chaty lze nalézt na polské straně. V roce 1779 vystoupil na vrcholek Vrchmezí císař Josef II. V roce 1800 pak zde byl tehdejší velvyslanec v Prusku John Quiney Adams, pozdější šestý prezident USA. V roce 1826 při svém pobytu v lázních Duszniki Zdrój zde byl slavný polský hudební skladatel Frederyk Chopin. V roce 2012 byl na vrcholku zbudován pamětní pylon, připomínající návštěvu těchto osobností světové historie. Ve stráni severně pod vrcholem se nachází o rozloze 16 ha PR Pod Vrchmezím. Předmětem ochrany jsou jedlobučiny se smrkem, jeřábem, klenem a vzácnou květenou v prameništi říčky Olešenky. Asi 500 m pod Vrchmezím na Polomském kopci ( křižovatka turistických cest ), stávala do padesátých let minulého století další dřevěná rozhledna, tzv. Valinova vyhlídka. Dr. Valina vedl stavby silnic v hřebenových partiích Orlických hor.


© Infoweb ** Vrchmezí Orlické hory **