wz

Východní Čechy památky, ubytování, výlety, info, akce, města, hory, kamery

Co vás na stránkách čeká ....... . . . .

Regiony Orlické hory, Podorlicko, Broumovsko, Kladské pomezí, Králický Sněžník se nachází v severovýchodních Čechách. Malebností přírody a bohatstvím kulturních památek se oblast řadí k nejzajímavějším místům. Zmíněná území východních Čech, tipy na autovýlet a turistiku, se rozkládají na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Nebývalé množství zachovalých památek v severovýchodních Čechách se těší každoročně velkou návštěvností. Region určitě nepatří svou rozlohou a počtem obyvatel v České republice k největším.

Hlavní hřeben Orlických hor se skládá ze tří na sebe navazujících částí Deštenské hornatiny, Mladkovské vrchoviny a Bukovohorské hornatiny. Nejvyšším vrcholem Orlických hor je Velká Deštná ( 1115 m n. m. ). Souběžně s hřebenem Orlických hor se táhne na území Polska pohoří "Góry Bystrzyckie" s nejvyšším bodem Jagodna ( 977 m n. m. ). Státní hranici zde tvoří řeka Divoká Orlice, pramenící na území Polska v rozsáhlých rašeliništích Topielisko a Czarne bagno. Velmi zajímavá je oblast mezi Bartošovicemi a Čihákem, tzv. Zemská brána, kde Divoká Orlice proráží horský masív. Její vody jsou hlavním zdrojem pro vodní nádrž Pastvinská přehrada. Velmi romantická jsou i údolí řek Metuje, Olešenky, Zlatého potoka, Bělé, Zdobnice, Říčky, Kněžné a Tiché Orlice.Téměř stále hřebenem Orlických hor se táhne hlavní turistická trasa - Jiráskova stezka, poskytující přirozenou rozhlednu. Značná část Orlických hor byla v roce 1969 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí. Po stránce fauny a flóry představuje region Orlické hory poměrně bohatou oblast s výskytem dnes již vzácných a chráněných druhů. Turistická oblast Orlické hory je protkána hustou sítí cest a nepřeberným množstvím pamětihodností a církevních památek např. poutní místa Kunštátská kaple a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Atraktivitu hor zvyšuje i rozsáhlá soustava vojenského opevnění a pevností z let 1935 - 1938. V zimním období jsou terény oblasti využívány lyžaři ve ski areálech Deštné, Zdobnice, Říčky, Rokytnice, Olešnice v Orlických horách, Mladkov, Červená Voda nebo Čenkovice. V letním období mohou turisté v Orlických horách využívat početné značené stezek a cyklotrasy. Oblastí Podorlicka se nazývá rozsáhlé území sevřené hřebenem hor a železničními tratěmi Náchod - Choceň - Litomyšl a Svitavy - Česká Třebová - Králíky. Výchozími body do Orlických hor jsou města Náchod, Nové Město nad Metují, Dobruška, Opočno, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orl. hor., Kostelec n. Orl., Vamberk, Žamberk, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Choceň, Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová a Vysoké Mýto. V Podorlicku se nachází velký počet dochovaných šlechtických sídel, umístěných převážně v rozlehlých parcích se vzácnými dřevinami, zámky a hrady Náchod, Nové Město nad Metují, Opočno, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orl. hor., Kostelec n. Orl., Letohrad, Lanškroun, Choceň, Potštejn, Litice, Častolovice, Doudleby nad Orlicí ad. Na území Orlických hor a Podorlicka navazuje oblast Kladské pomezí z druhé strany ohraničená Podkrkonoším. Kladské pomezí je charakteristické zvlněnou krajinou s řadou vyhlídek do kraje. Příhraničí v těsném sousedství Polské republiky skýtá možnosti k poznání tamní přírody a zajímavostí. Tato příhraniční oblast se správním centrem Náchod má svou dlouholetou historii, zvláště co by velmi významná obchodní cesta z Čech do Kladska. Z devíti chráněných oblastí přírody Kladského pomezí je největší CHKO Broumovsko, vyhlášená v roce 1991. Jejím hlavním posláním je ochrana a postupná obnova krajiny, druhové rozmanitosti flóry a fauny, ochrana kvalitní vody pod povrchem Polické pánve a šetrný rozmach cestovního ruchu. Mezi turisty nejvyhledávanější místa patří NPR Adršpašské a teplické skály, kraj Boženy Němcové Česká Skalice s Babiččiným údolím, pevnost Dobrošov a vodní nádrží Rozkoš. Rodné město A. Jiráska Hronov, Broumov s barokním klášterem benediktínů, Teplice nad Metují, Police nad Metují s blízkými skalními vrchy NPR Broumovské stěny a Ostaš, Červený Kostelec s tradicí úspěšného mezinárodního folklorního festivalu a rekreačními rybníky Špinka a Brodský a z historického hlediska přitažlivá Jaroměř - Josefov. Nelze opomenout známé vyhlídkové místo s rozhlednou, poskytující panoramatické výhledy, Ruprechtický Špičák ( 880 m n. m. ). Součástí Kladskéhp pomezí jsou Jestřebí hory s rozhlednou Žaltman ( 739 m n. m. ), Úpice se známou hvězdárnou, Malé Svatoňovice s muzeem bratří Čapků a Rtyni se zvonicí a muzeem. To je velmi stručný výčet atraktivit této oblasti. Druhý nejvyšší vrchol celého regionu leží na severovýchodě v Kladském výběžku, na hranicích s Polskem. Masív Králický Sněžník se stejnojmenným vrcholem ( 1423 m n. m. ), vklíněný mezi Orlické hory a Hrubý Jeseník je třetím nejvyšším pohořím v ČR. Vrcholy Králického Sněžníku zůstávají dlouho do pozdního jara pokryty sněhovou pokrývkou. Celá oblast se zbytky původní vegetace, krasovými jevy, vzácnou faunou a vrcholovými rašeliništi byla vyhlášena národní přírodní rezervací. Východisky za turistikou v oblasti Králického Sněžníku jsou Králíky, Dolní Morava a Staré Město pod Sněžníkem. Oblast je jednou z nejméně ekologicky poškozených a zároveň turisticky velmi přitažlivých oblastí v České republice. V létě nabízí ideální podmínky pro turistiku a cykloturistiku, v zimě pro sjezdové a běžecké lyžování. Králicko je region s mohutnou linií opevnění z 30. let minulého století. Podorlicko na pomezí Čech a Moravy leží v jihovýchodní části Pardubického kraje. Na rozhraní oblastí leží města s bohatou historií a zachovalými památkami, jedním z nich je Vysoké Mýto. Okolí městské památkové zóny Lanškrouna je krásná kopcovitá krajina při historické hranici Čech, Moravy a Slezska na rozhraní Orlických hor, Zábřežské vrchoviny a Svitavské pahorkatiny. Pomezí Čech a Moravy je krajem velkých hudebních osobností. Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, mezinárodní festival Martinů fest jsou pojmy známé v celém světě. Správními, hospodářskými a kulturními centry regionu jsou města Litomyšl, Moravská Třebová, Jevíčko, Polička a Svitavy. K zajímavostem regionu patří bezesporu architektonické, umělecké a technické památky, jejichž rozmanitost a různorodost je pro region typická. Zámecký areál v Litomyšli byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Město Svitavy získalo za unikátní rekonstrukci městského jádra cenu za nejúspěšnější regeneraci městských zón v České republice. Na současném vzhledu městské památkové rezervace Moravská Třebová, jsou mimořádné především renesanční památky, zachycující celé období vývoje tohoto slohu. Nově opravené středovéké hradby s pravidelně rozmístěnými věžemi v délce 1,2 km obklopují historickou část města Poličky. Téměř každé město turistické oblasti Českomoravské pomezí má své vlastní muzeum a to platí i o Jevíčku, Bystrém, Mladějově ad. Oblast na pomezí Čech a Moravy je ideálním místem pro poznávání památek, kultury a pro toulky zachovalou přírodou. Na jihozápadě kraje se nachází výběžek Českomoravské vysočiny, území spíše vrchovinného charakteru Železné hory, někdy též nazývané jako turistická oblast Chrudimsko - Hlinecko. Krajinnou dominantou je Železnohorský hřbet s nejvyšším vrchem Vestec. Oblast odvodňují dvě nejvýznamější řeky Chrudimka a Doubrava, území podél jejich toků patří k nejatraktivnějším. Správním a kulturním centrem regionu je věnné město Chrudim s oblíbeným loutkářským muzeem UNESCO. Nedaleko od Chrudimi leží Slatiňany s hippologickým muzeem v zámku. Blízko rekreanty velmi oblíbené údolní nádrže Seč se nachází Nasavrky s muzeem Keltů a Třemošnice s dominantou hradu Lichnice. Mezi nejvíce navštěvované patří určitě Soubor lidových staveb na Veselém Kopci a centrum Hlinecka město Hlinsko. Pod rozhlednou na Zuberském kopci se rozkládá městečko Trhová Kamenice. Významné židovské památky si lze prohlédnout v Heřmanově Městci. V oblasti Železných hor se nalézá velké množství památek, chráněných území, cyklotras, zajímavostí, míst s výhledy a krajovými specialitami. Turistická oblast Podkrkonoší navazující na Kladské pomezí patří mezi oblíbené regiony. Bohatě pestrou přírodou, od podhorských listnatých lesů přes rozsáhlé smrkové porosty na svazích hor až po drsné klima na hřebech. O přízeň milovníků zimních sportů se dělí lyžařská běžecká centra např. Jilemnice, Žacléř ad. Podkrkonoší se prezentuje turistům hned několika turisticky atraktivními regiony. Podzvičinsko není svou rozlohou velká turistická oblast, ale poskytuje bez dlouhého cestování mnoho přírodních zajímavostí a umělecky hodnotných historických památek. Dvůr Králové nad Labem s velice navštěvovanou zoologickou zahradou se safari, Šporkův barokní hospital Kuks a Braunův Betlém, město kamenné krásy Hořice v Podkrkonoší, Valdštejnův Jičín, tradice lázní v Lázních Bělohradě a východní brána Geoparku Český ráj město Nová Paka. Orlické hory, Podorlicko, Broumovsko, Kladské pomezí, Králický Sněžník a přilehlých oblastí na pomezí Moravy a Podkrkonoší jsou dnes přitažlivými turistickými a rekreačními oblastmí, kde se zcela mimořádné množství kulturních památek snoubí s malebnou krásou krajiny hor a podhůří. Přitažlivost celého regionu znásobuje poměrně mírné podnebí, v zimě povětšinou v horských střediscích s dostatkem sněhu. V letních měsících dostatek převážně zrekonstruovaných koupališť a velké množství povodí řek a potoků. Celou oblastí vedou dálkové i lokální turistické trasy pro pěší turistiku a cykloturistiku.

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky a přejeme Vám příjemný pobyt a celou řadu hezkých vzpomínek.

Horské a jiné záchranné služby
web název sídlo ( phone Czech +420 )
Horská služba Orlické hory
Dům HS Deštné v Orl. horách nonstop 602 385 555, SOS linka 1210
-
HS Orlické hory
stanice HS Říčky v Orl. horách nonstop 602 385 555, SOS linka 1210
-
HS Orlické hory
stanice HS Čenkovice nonstop 602 385 555, SOS linka 1210
Horská služba Zieleniec ( PL )
stacja ratunkowa GOPR tel: nonstop +48 601 100 300
Horská služba Krkonoše
stanice HS Pec p. Sněžkou nonstop 602 448 338, SOS linka 1210
-
HS Krkonoše
stanice HS Špindlerův Mlýn nonstop 602 448 338, SOS linka 1210
-
HS Krkonoše
stanice HS Harrachov nonstop 602 448 338, SOS linka 1210
HS Jelenia Gora, Karpacz ( PL )
stacja ratunkowa GOPR tel: nonstop +48 601 100 300
Horská služba Dolní Morava
stanice HS Horní Morava nonstop 602 666 603, SOS linka 1210
HS Staré Město pod Sněžníkem
stanice HS Velké Vrbno nonstop 602 666 603, SOS linka 1210
HZS Hradec Králové
Hradec Králové nábř. U Přívozu 122/4
-
HZS Náchod / Trutnov
Velké Poříčí / Trutnov Náchodská 530 / Náchodská 475
-
HZS Rychnov n. K. / Jičín
Rychnov n. K. / Jičín Na Spravedlnosti 2010 / Dělnická 162
HZS Pardubice / Chrudim
Pardubice / Chrudim Teplého 1526 / Topolská 569
-
HZS Svitavy / Ústí n. O.
Svitavy / Ústí n. O. Olbrachtova 37 / Hylváty 5
Vodní záchranná služba Chrudim
přehrada Seč 608 545 889
VZS Pastviny
Klášterec nad Orlicí, Pastviny 776 102 360, 605 263 834
VZS Náchod
Rozkoš Č. Skalice 491 421 544, 603 222 494
Skalní záchr. služba Broumovsko
Teplice n. Metují Střm. podhradí, tel: 491 581 317, 607917434

Zdravotnická zařízení v regionu
web místo název ( phone Czech +420 )
-
Broumov
prac. nemocnice Náchod Smetanova 91, tel: 491 413 111
Dvůr Králové n. Lab.
Městská nemocnice Vrchlického 1504, tel: 499 300 611
Hořice v Podkrkonoší
Městská nemocnice Riegrova 655, tel: 493 586 311
Hradec Králové
Fakultní nemocnice Sokolská 581, tel: 495 831 111
Chrudim
Chrudimská nemocnice Václavská 570, tel: 469 653 111
Jičín
Oblastní nemocnice Bolzanova 512, tel: 493 582 111
Jilemnice
Masarykova městská nemoc. Metyšova 465, tel: 481 551 111
Litomyšl
Litomyšlská nemocnice Purkyňova 652, tel: 461 655 111
Náchod
Oblastní nemocnice Purkyňova 446, tel: 491 601 111
Nový Bydžov
prac. nemocnice Jičín Malátova 493, tel: 495 490 321
Pardubice
Krajská nemocnice Kyjevská 44, tel: 466 011 111
Rychnov nad Kněž.
Oblastní nemocnice Jiráskova 506, tel: 494 502 111
Svitavy
Svitavská nemocnice Kollárova 7, tel: 461 569 111
Trutnov
Oblastní nemocnice Maxima Gorkého 77, tel: 499 866 111
Ústí nad Orlicí
Orlickoústecká nemocnice Čs.armády 1076, tel: 465 710 111
Vrchlabí
Českoněmecká nemocnice Fügnerova 50, tel: 499 502 111
-
Vysoké Mýto
Vysokomýtská nemocnice Hradecká 167, tel: 465 467 211


© Infoweb ** Východní Čechy a příhraničí Polska **