wz

Žamberské lesy Orlické hory na běžky, opevnění, přírodní památka Pod Předním vrchem

Žamberské lesy pod Zadním vrchem, Žamberské lesy pod Předním vrchem ( PP rašeliniště )
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 87,5 km )Žamberské lesy je rozsáhlé polesí, které pokrývá hřeben Orlických hor od pevnosti Hanička po Zemskou bránu. Hlavní hřeben je vrchovina nevykazující velké převýšení. Nadmořská výška vrchoviny se pohybuje mezi 600 - 700 m. Vrcholy Zadní vrch ( 658 m ) a Přední vrch ( 678 m ) příliš výrazně nepřevyšují okolí. Hřeben je porostlý pásmem lesů s hojným výskytem jedle, svahy jsou často pokryty loukami. Celou délkou Žamberských lesů prochází červeně značená Jiráskova stezka. Na Jiráskovu cestu navazuje řada turistických stezek přicházejících z podhůří a přetínajích hřeben Orlických hor. Tyto turistické značené stezky spojují turisticky významná místa v Podorlicku s hřebenem hor a s další částí Orlických hor, která leží těsně za ním v povodí horního toku Divoké Orlice. Např. turistická orientace Žamberské lesy pod Zadním vrchem ( možnost posezení ) je křížení se zeleně vyznačenou cestou směrem z Rokytnice v Orlických horách do Bartošovic v Orlických horách. Po třech km křižuje Jiráskovu stezku turistická orientace Žamberské lesy pod Předním vrchem se zelenou značkou spojující Kunvald a Bartošovice v Orl. h. Na okraji Bartošovic, v údolí pod Předním vrchem se nachází přírodní památka Rašeliniště pod Předním vrchem. Předmětem ochrany ( 3,5 ha ) je rašelinná louka se zarůstajícími jezírky a výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Žamberské lesy jsou protkány značným množstvím objektů pohraničního opevnění z let 1935 - 1938. Asi 600 metrů směrem na Zemskou bránu z Panského Pole se nachází pěchotní srub R-S 72. Jedná se o oboustranný pěchotní srub postavený v arabské odolnosti se střílnou pro 90 mm minomet. Byl součástí linie opevnění druhého stavebního podúseku Kunvald. Dvoupatrový pevnostní objekt byl budován ve 2. třídě odolnosti a dokázal by odolat zásahu dělostřeleckého granátů do ráže 180 mm. Žamberské lesy jsou turisty velmi oblíbeným úsekem pro cykloturistiku, pěší turistiku a při dostatku sněhu na běžky.


© Infoweb ** Žamberské lesy Orlické hory **