wz

Zámek Častolovice, velmi cenná fresková výzdoba na fasádě, kasetové stropy

Zámek Častolovice, anglický park, v roce 1992 zámek Častolovice navrácen v restituci
( Virtuální výlet Podorlickem do Ústí nad Orlicí. )Zámek Častovice již od konce 16. století ovlivňoval život v tehdejším městečku. Zámek Častolovice byl tehdy nejen značným hospodářským, ale i kulturním centrem okolí. Původně zde stávala středověká tvrz s vodním opevňovacím systámem, využívající močálovitou krajinu mezi říčkami Bělá a Kněžná. Počátky dějin zámku Častolovice ( tehdy tvrze ) sahají až do 13. století. Zakladatelem tvrze byli páni z Častolovic. K významným držitelům patřili Jiří z Poděbrad a Vilém z Pernštejna. V letech 1588 - 1615 dochází k přestavbě již zpustlé tvrze na pohodlný renesanční zámek. V roce 1694 zámek a celé častolovické panství zakoupili Šternberkové, kteří zde hospodařili až do roku 1948. V roce 1992 byl zámek Častolovice v restituci navrácen. Zámek do druhé poloviny 19. století prochází několika značnými přestavbami. Dnešní podoba zámku pochází z počátku 20. století radikální přestavbou. Velmi cennou památkou je fresková výzdoba fasády na nádvoří zámku. Zámecké sály s malou kaplí zdobí vzácné kasetové stropy, zdobené malovanými výplněmi. Zámecký komplex doplňuje 40 ha anglického parku se vzácnými dřevinami a jezírkem. V části parku je zřízena obora, kde lze obdivovat bílé daňky, jelena Dubowského a srnky. Po prohlídce zámku můžeme pokračovat zřízenou cyklostezkou k dalšímu zámku na Divoké Orlici v Kostelci nad Orlicí ( 2 km ), kde je oficiální výchozí místo značené dálkové cesty Dr. Jarkovského, více o zámku Častolovice.


© Infoweb ** Zámek Častolovice **