wz

Zámek Litomyšl,zámecký areál UNESCO,Bedřich Smetana,festival Smetanova Litomyšl

Zámek Litomyšl, zámecký areál památky UNESCO, operní festival Smetanova Litomyšl
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 160 km )Zámek Litomyšl je národní kulturní památka. Vznik zámku v Litomyšli je úzce spjatý s historií města. Původní slavníkovské hradiště ovládli Přemyslovci a v polovině 12. století sem olomoucký biskup Zdík přivedl řád premonstrátů. Jejichž klášter zvaný Hora olivetská stál v místech dnešního zámku. Osada na obchodní stezce byla roku 1259 Přemyslem Otakarem II povýšena na královské město. Za vlády Karla IV bylo v Litomyšli na krátké období ustaveno biskupství. Středověké biskupství, zaniklé za husitských válek bylo později přestavěno na šlechtické sídlo rodu Kostků. Za vlády Kostků z Postupic se Litomyšl stala důležitým centrem Jednoty bratrské s archivem, od roku 1503 zde fungovala také její tiskárna. V roce 1547 bylo město Bohušovi Kostkovi z Postupic kvůli jeho účasti v boji proti králi Ferdinandovi I. zkonfiskováno. Brzy na to museli členové Jednoty bratrské opustit zemi. Současný zámecký areál nechal postavit podle italských vzorů významný diplomat, nejvyšší kancléř Království českého Vratislav z Pernštejna. Italští stavitelé starý kamenný hrad změnili ( 1568-81 ) v renesanční zámek. Posledními majiteli zámku byl rod Thurn-Taxisů, od roku 1945 je litomyšlský zámek státním majetkem. Zámek Litomyšl se stal výraznou dominantou města Litomyšl, zámek je renesační skvost s více než osmi tisíci originálními sgrafity. Pokud si prohlédnete sgrafita ( psaníčka ) zblízka, zjistíte, že každé je vyzdobeno jiným motivem. Na jejich obnově a opravě pivovaru pracovali restaurátoři více jak 15 let. Nádvoří téměř čtvercového tvaru ze tří stran lemují arkády, čtvrtou plnou stěnu zdobí známé příběhy z antických dějin a bible. Ve 13 sálech nabízí sbírky empírového nábytku z počátku 19. století, obrazy z 18. století a sbírky míšeňského, vídeňského a berlínského porcelánu. Vzácným zážitkem je návštěva 200 let starého barokního zámeckého divadélka s jedinečným souborem originálních kulis od Josefa Platznera, autora dekorací k premiéře Mozartovy opery Don Giovanni. V roce 1999 byl zámecký areál zapsán na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámecký areál dále tvoří kaple, hospodářské budovy, konírny, již zmíněné barokní divadélko, park, přírodní amfiteátr a pivovar. Zámeckou zahradu i protilehlé Klášterní zahrady zdobí několik soch Olbrama Zoubka. Od roku 2010 je zpřístupněno 800 m zámeckého podzemí a vyhlídka v zámecké věži. V bývalém zámeckém pivovaru se v roce 1824 narodil hudební skladatel Bedřicha Smetana. Smetanovo jméno je zde každoročně připomínáno operním festivalem. První ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl se konal v zámeckém areálu roku 1949. Od roku 1974 zde probíhá také festival Mladá Smetanova Litomyšl. V těsné blízkosti zámku se nachází nádherné Klášterní zahrady, piaristický kostel a regionální muzeum. Zámek Litomyšl představuje jednu z nejhodnotnějších architektur v České republice. Podrobné informace o zámku, návštěvní doba na stránce zámky, hrady východních Čech. Více o historii, památkách a okolí města Litomyšl.


© Infoweb ** Zámek Litomyšl, UNESCO, Litomyšlsko, Východní Čechy, Českomoravské pomezí **