wz

Zámek Náchod,renesanční,rytíř Hron,rod Smiřických,Piccolomini,Schaumburg-Lippe

Po prohlídce města, návštěva renesančního zámku na kopci nad náměstím
( Virtuální výlet Jiráskovou stezkou z Broumova do Litomyšle - 29,5 km )Zámek Náchod se tyčí nad městem. Původně gotický hrad přebudovaný v 16. století na renesanční zámek. Prvním známým majitelem Náchoda byl rytíř Hron z rodu Načeraticů. Jeho zásluhou vznikl ve druhé polovině 13. století mohutný středověký hrad nad údolím řeky Metuje. Pod hradem na úpatí kopce vzniklo městečko, které bylo obehnáno hradbami. Hrad zabezpečoval střežení tzv. Brány zemské, která byla jediným pohodlně schůdným, obchodně důležitým přechodem do sousedního Kladska. Během následujících staletí město i hrad mnohokrát změnily majitele. V roce 1456 dobyl město budoucí český král Jiří z Poděbrad, známý svým mírovým projektem unie evropských panovníků. Příznivým obdobím bylo pro Náchod 16. století, kdy náležel rodu Smiřických ze Smiřic. Smiřičtí prostřednictvím italských stavitelů někdejší hrad přestavěli na pohodlný renesanční zámek s rozvíjejícím se obchodem a řemesly. V té době jako poddanské město mělo i několik výsad, které zdobily města královská. V pobělohorské době město a náchodský zámek konfiskací připadl rodu Piccolomini. Roku 1663 zasáhl téměř celý Náchod zničující požár. Postupně se však město zotavilo a měštané získali četné výsady. Zámek Náchod v té době zaznamenává dalších úprav v rozšíření. Kulturně významným obdobím bylo poměrně krátké trvání panství vévody Petra Kuronského, známého milovníka umění. V zámeckém divadle byla v této době uvedena poprvé v Čechách, mimo Prahu, Mozartova opera Don Giovanni. Po jeho smrti zdědila Náchod a náchodský zámek jeho dcera Kateřina Zaháňská a posledními šlechtickými majiteli do roku 1945 byl rod Schaumburg-Lippe, ( více o zámku ).


© Infoweb ** Zámek Náchod, renesanční zámek **