wz

Zámek Potštejn akce, kostel, zámek v historické části obce Potštejn

Zámek Potštejn - barokní zámek leží ve středu obce Potštejn proti kostelu sv. Vavřince
( Virtuální výlet stezkou Dr. Jarkovského z Kostelce nad Orlicí do Ústí nad Orlicí - 11,5 km )Zámek Potštejn se nachází v centru obce Potštejn. Navštívit zámek Potštejn znamená nechat se unášet historií, nadchnout se interiéry, sbírkami a obrazy šlechtických rodů Chamaré a Dobrzenských. Historie městečka Potštejn začíná ve 13. století, kdy byl údajně založen hrad Potštejn. Dějiny hradu Potštejn a podhradí jsou těsně spjaté. V podhradí vznikaly hospodářské stavby, dvory. Datem roku 1558 kupuje poplužní dvůr s tvrzí v místech dnešního zámku Václav Hrzán z Harasova a provádí první úpravy. Po velkém hospodářském úpadku v 17. století se stává majitelem dvora rod Zárubů z Hustířan. Z této doby pochází většina kleneb na zámku. V roce 1746 koupil potštejnské panství hrabě Jan Ludvík Harbuval-Chamaré, který musel opustit Prusy zabrané části Slezska. V této době již hrad Potštejn přestal sloužit jako rodové sídlo a tak si nechal v letech 1749 - 1755 postavit podle vlastního návrhu barokní zámek, který poskytoval modernější bydlení. Hrabě Jan Ludvík Harbuval-Chamaré byl velice podnikavý člověk a městečko Potštejn nebývale v té době povznesl. Při zámku založil i rozsáhlý zámecký park se vzácnými dřevinami. Do dnešní doby byly zachovány některé listnaté a jehličnaté stromy. Za zmínku stojí cypříšky, jedlovec kanadský či chvojka klášterská. K nejpozoruhodnějším náleží také liliovník tulipánokvětý, kaštanovník jedlý, moruše bílá, platany a javory. Romantická zákoutí a růžová zahrada jen umocňuje atmosféru zámeckého prostředí. Rodové sídlo se stalo zároveň správním střediskem velkostatku a tkalcovské výroby. Zámek Potštejn je čtyřkřídlý jednopatrový objekt s malým téměř čtvercovým nádvořím. Nad vstupní branou s balkonem jsou umístěny rodové erby Chamaré a Dobrzenských. Rod Harbuval-Chamaré vlastnil potštejnské panství po tři generace. Hrabě Jan Antonín je znám především svým hledáním pokladu ve sklepení hradu. Hledání pokladu trvalo 35 let, ale mnoho se toho nenašlo. Za zmínku stojí nalezené pečetidlo s letopočtem 1731, dokládající že Potštejn byl městečkem s vlastním znakem a pečetí. Tento příběh o hledání pokladu se stal předlohou pro román Aloise Jiráska Poklad. Dějištěm románu je nejen hrad, ale také zámek Potštejn, přilehlý park, protější fara, ulička Fabrika a přírodní rezervace Modlivý důl. Od poloviny 19. století až do roku 1945 byl vlastníkem zámku rod Dobrzenských, za nich však již nedošlo k výraznějším úpravám. V současnosti je zámek Potštejn zásluhou manželů Nováčkových po dlouhých letech nejasných majetkových poměrů přístupný veřejnosti. Jsou zde instalovány zámecké historické interiéry s použitím mobiliáře, který pochází ze zámku Potštejn. Místnosti jsou opravovány a vybavovány podle starých fotografií a podle vzpomínek pamětníků. Klasická prohlídka zámeckých interiérů začíná v jídelně, která je zároveň rodovou portrétní galérií. Nejzajímavější částí zámku je mramorový sál se vzácným bohatě zdobeným, rokokovým stropem a kaple Nejsvětější Trojice. Reprezentační mramorový sál je využíván na svatby, koncerty a divadelní představení. Zámek Potštejn mimo klasické prohlídky pořádá během roku mnoho zajímavých kulturních akcí pro malé i velké. Prohlídka zámeckého sklepení zvané Bubákov vás uvede do dávné historie Potštejna. Strašidelným, zábavným a poučným setkáním s odbojným rytířem Mikulášem z Potštejna se rázem ocitnete ve 14. století. Strašidelná prohlídka sklepení je vhodná až pro děti školního věku. Malé děti určitě zaujme kouzelná místnost zvaná Pohádkov. Velice oblíbené jsou hrané prohlídky zámku Potštejn v dobových barokních kostýmech. S hraběnkou Annou Marií Harbuval-Chamaré nahlédnete do života šlechty v 18. století. Po prohlídce zámku Potštejn je možné posedět ve stylové zámecké cukrárně a ochutnat domácí zákusky. Zámek Potštejn spolu s protějším kostelem sv. Vavřince, jehož empírová úprava se datuje do let 1815 - 1821 tvoří historické jádro obce. Z přírodních krás Potštejna každého upoutá údolí Divoké Orlice s lipovou alejí, Anenským údolím a přírodní rezervací Modlivý důl, kde pamětní deska připomíná působení Českých bratří. Podorlicko je oblast přitažlivá množstvím zámků a hradů, muzeí, galerií, sakrálních ( poutní místo na Homoli ) a technických památek, ( více o zámku a akcích na zámku ).© Infoweb ** Zámek Potštejn, Podorlicko **